Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/02-20   -   Pressemeddelelse

Udsatte børn og unge skal have de bedste forholdDet var både et oplivende og oplysende besøg, da det lokale folketingsmedlem Jacob Jensen (V) kom forbi det private opholds- og undervisningstilbud Søbæk i Holbæk. Jacob Jensen fik svar på spørgsmål om den pædagogiske indsats, økonomi og tilsyn, som han kan bruge i sit arbejde på Christiansborg

Jacob Jensen, der selv bor i Holbæk kommune, har været medlem af Folketinget siden 2005. Han interesserer sig meget for, hvordan de love og regler virker lokalt og om der er behov for at justere for at sikre bedre vilkår for de lokale borgere. Som far til tre børn har Jacob Jensen et naturligt fokus på de vilkår børn vokser op i, herunder også at børn og unge med udfordringer bliver hjulpet bedst muligt.
- Det meget vigtigt, at kommunerne visiterer udsatte børn og unge til det tilbud, der matcher børnenes og de unges behov. Kvaliteten skal absolut være i højsædet, siger Jacob Jensen.

Faglig kvalitet er centralt
Hvordan sikrer man så den faglige kvalitet på Søbæk? Det var et oplagt spørgsmål fra Jacob Jensen under besøget, hvor flere medarbejdere og bestyrelsesformanden for Team Olivia, der ejer Søbæk, deltog i rundvisningen.
- Først og fremmest forsøger vi altid at finde de bedste medarbejdere til jobbet, og det er for os en kombination af uddannelse, erfaring og ikke mindst personlighed. Søbæk har eksisteret i mere end 35 år og har derfor udviklet en stærk virksomhedskultur, som medvirker til at styrke kvaliteten, siger bestyrelsesformand Jan Wilken, som til daglig er adm. direktør i Team Olivia, der ejer Søbæk.

Hvad koster det?
Økonomi er et varmt og aktuelt politisk emne for anbragte børn og det blev også vendt under Jacob Jensens besøg. Det offentliges udgifter til anbringelser er eksploderet og flere politikere er kritiske overfor private bosteder. Jacob Jensen kender til kommunernes økonomiske kvaler på området og spurgte derfor ind til takster og husleje for bosteder.
- Taksterne er frit tilgængelige på Tilbudsportalen og Søbæks priser er konkurrencedygtige, idet der er offentlige tilbud, der er dyrere. Huslejen er markedsbestemt, idet både lejer og udlejer bruger en ejendomsvaluar og derefter forhandler en pris, som Socialtilsynet har fuld adgang til at vurdere, understreger Kristian Kallenbach, der er direktør for Søbæks skoletilbud.

Mange forskelligartede tilbud
Søbæks skoler og opholdssteder har mange års erfaring med at hjælpe børn og unge til en bedre tilværelse uanset om de lider af forskellige psykiske lidelser fra personligheds- og identitetsforstyrrelse til ondt i livet eller adfærdsproblemer, autisme eller andre udviklingsforstyrrelser.

Jacob Jensen besøgte Skolen på Kærsangervej i Holbæk, hvor tre grupper af børn og unge visiteres til førskoletilbud fra 4 år til indskoling, ABC-gruppen 0-3 klasse og juniorgrupperne 4 – 7. klasse. Fra 8. klasse foregår undervisningen i Søbæksparken i Jyderup. Folketingsmedlemmet besøgte også Opholdsstedet Kalundborgvej 83, Holbæk med tilbud til 16 - 30-årige med specialpædagogiske behov samt Opholdsstedet Dalbo på Tuse Næs, der har tilbud til otte unge med psykosociale problemer.
- Jeg er helt med på, at differentierede tilbud er vigtige, således, at indsatsen målrettes den enkelte og at der sættes ind tidligt, så barnet eller den unge hjælpes til at få en godt liv. Det er menneskeligt set det afgørende. Den store sidegevinst for samfundet er, at det er langt billigere over et livsforløb. For alle parter er det en win-win situation, hvis vedkommende også kan bidrage til samfundet i større eller mindre grad. Det giver livskvalitet, fastslår Jacob Jensen.

Styrkelse af Socialtilsynet
Under besøget på Søbæk fik Jacob Jensen mulighed for at se faciliteterne og spørge ind til, hvordan politikerne kan medvirke til at øge kvaliteten i tilbuddene.
- Mange i branchen oplever, at Socialtilsynene vurderer tilbuddene meget forskellig alt efter hvilken enhed, der har tilsynet. Det er uhensigtsmæssigt, når kommuner og borgere skal vurdere et sted, at der ikke er en mere ensartet bedømmelse. Som professionel aktør har vi kun interesse i, at kvaliteten er så høj som mulig, at der er orden i det pædagogiske og faglige fundament samt at Socialtilsynet har tilstrækkelig med ressourcer til at udøve en god kontrol over for både offentlige og private tilbud. Det skylder vi børnene og deres familier, mener Jan Wilken.

Glad for politikerbesøg
Jan Wilken er meget glad for politikernes interesse for det anerkendte behandlingstilbud, der blev etableret af Erik Filhuth i 1985 og som for to år siden blev overtaget af Team Olivia i forbindelse med et generationsskifte.
- Vi ser altid frem til at politikere kommer ud og besøger os. De indsatser og resultater, som vores dygtige medarbejdere præsterer, vil vi jo gerne vise frem, for vi er faktisk lidt stolte af dem. Der er jo tale om sårbare børn og unge, som vi kan se, at vi får hjulpet videre i deres liv. Ofte er det unge, som er i fare for at ryge igennem systemet, som vi via en målrettet indsats kan få ind på et spor, hvor de får uddannelse og kommer i arbejde og får sig et godt liv, lyder det fra Jan Wilken.

Jacob Jensen var også glad for at få indblik i Søbæk og dets resultater. Det var god og brugbar viden om hvad Folketinget kan bidrage med for at øge kvaliteterne i tilbuddene.
- Jeg fik nogle gode og troværdige svar og var fuld af respekt for Søbæks tilgang til de mangeartede diagnoser, der skal håndteres, når der samtidig skal tages det størst mulige hensyn til de enkelte mennesker. Og jeg fik et klart indtryk af, at Søbæk med sine varierede og individuelle tilbud har en høj kvalitet i sine opholds- og undervisningstilbud, lød det efter besøget fra Jacob Jensen.

FAKTA om Søbæk
• Opholdsstederne Søbæk består af ti specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 10-30 år.
• Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer - og derfor meget forskellige behov for støtte og omsorg. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje.
• En anden gruppe er børn og unge som for eksempel har ADHD, OCD eller Tourette, hvilket kan indebære, at de reagerer voldsomt, har svært ved at koncentrere sig og har svært ved at indgå i sociale relationer. De har derfor meget svært at klare sig i en almindelig folkeskole og trives ofte bedre i meget små klasser, hvor rammerne på Søbæk bliver sat efter den enkelte elevs formåen.
• Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale.
• Søbæk er ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere alene i Danmark.

FAKTA om Jacob Jensen
• Cand.merc.jur., Copenhagen Business School, 1992 - 1998
• Valgt til Folketinget 2005, Vestsjællands Amtskreds 2005 – 2007; Sjællands Storkreds siden 2007.
• Ordførerskaber: Erhvervsordfører, kommunalordfører, finansordfører. Miljøordfører fra 2019.
• Medlem af regionrådet i Region Sjælland siden 2018.

Billeder


Pressekontakt

Jan Wilken
Bestyrelsesformand
  81615959
Kristian Kallenbach
Direktør for Søbæks skoletilbud
  24 76 38 46
Lindskov Communication
  70261979
  40533322
Jacob Jensen
Folketingsmedlem, Venstre
  33 37 45 58

Firma

Behandlingsstedet Søbæk
Søbæksparken 10
4450 Jyderup, Danmark

  59248300

www.soebaek.dk

Modtag nyheder fra Søbæk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire