Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/02-20   -   Pressemeddelelse

I øjenhøjde med anbragte børnTrine Torp fra SF er uddannet psykolog. Hun har været ansat i flere kommuner, hvor hun bl.a har arbejdet med anbragte børn og unge. Som folketingsmedlem er hun med til at lovgive. Nu har hun som led i sit arbejde besøgt opholdsstedet Søbæk ved Jyderup, der har ansvaret for 70 børn og unges dagligdag og undervisning af op til 190 børn.

Trine Torp er socialordfører og psykiatriordfører for SF, så den politiske interesse for området, og hvordan det fungerer i praksis, er indiskutabel. Anbragte børn var hovedtemaet for statsministerens nytårstale, og det har rykket emnet langt op på Christiansborgs aktuelle politiske dagsorden.
- I SF er vi stærkt optaget af at sikre kvaliteten i de tilbud vi giver til sårbare børn og unge. Sårbare og udsatte børn og unge har forskellige problemer, og derfor skal der også tages forskellige hensyn, tilføjer hun. Alle børn skal have den hjælp de har brug for. Målet må være trivsel og udvikling, siger Trine Torp.

Den psykolog-uddannede politiker har netop været på besøg på det private bo- og opholdstilbud Søbæk i Jyderup. Her har godt 70 unge deres daglige gang og 200 medarbejdere er beskæftiget med pædagogiske og sociale indsatser over for sårbare børn og unge.

Faglig kvalitet er centralt
Under Trine Torps besøg på Søbæk spurgte hun ind til, hvordan man sikrer den faglige kvalitet på stedet.
- Vi forsøger altid at finde de bedste medarbejdere til jobbet. Det er ikke let at sætte på formel, men for os er det en kombination af uddannelse, erfaring og ikke mindst personlighed. Søbæk har eksisteret i mere end 35 år og har derfor udviklet en stærk virksomhedskultur, som medvirker til at styrke kvaliteten, lyder det fra adm. direktør Jan Wilken fra virksomheden Team Olivia, der ejer og driver Søbæk.

Faguddannet personale
Med sin faglige baggrund er Trine Torp opmærksom på, at en relevant uddannelse er vigtig for at kunne levere en kvalificeret indsats over for de unge, og hun spurgte derfor ind til det faglige niveau på Søbæk.
- Jeg er helt enig i behovet for uddannet personale. På vores opholds- og bostederne har omkring 95 pct. af de ansatte med borgerkontakt en fagrelevant uddannelse. På vores undervisningstilbud har over 90 pct. at de ansatte med direkte borgerkontakt en fagrelevant uddannelse. Desuden benytter vi os af Olivia-koncernens interne konsulentenheder, hvor socialrådgivere og psykologer løbende følger udviklingen på området, uddyber Jan Wilken.

Hvad koster det?
Økonomi er altid et aktuelt politisk emne for anbragte børn og unge. Det kender Trine Torp bl.a. fra sin tidligere beskæftigelse som psykolog i en række kommuner med behandling af anbringelsessager. Det offentliges udgifter til anbringelser er eksploderet, og derfor er der kommet kritisk lys på bl.a. takster og huslejer.
- Taksterne er frit tilgængelige på Tilbudsportalen. Et prisniveau på en anbringelse eller et tilbud bør tage udgangspunkt i den faglige kvalitet og har ikke så meget at gøre med, om et tilbud er offentlige eller privat, siger Jan Wilken og fortsætter:
- Der er offentlige tilbud, der er dyrere end Søbæk, og der er tilbud, der er billigere. Der er mange faktorer, der spiller ind ved takstfastsættelse både i offentlige og private tilbud. På Søbæk er et element som huslejen markedsbestemt, idet både lejer og udlejer bruger en ejendomsvaluar og derefter forhandler en pris, som Socialtilsynet har fuld adgang til at vurdere, siger Jan Wilken.

Driftsoverenskomst
Trine Torp har i Folketinget stillet spørgsmål, om det vil skabe bedre rammer for fremtidens botilbud til udsatte borgere, hvis det skete under en driftsoverenskomst. Og under besøget på Søbæk rejste hun derfor også spørgsmålet til ledelsen.
- Driftsoverenskomster vil typisk medføre, at der skabes en overskudskapacitet, som aftagerne betaler for, men som de jo i sagens natur ikke får noget for. Det administrative opfølgningsarbejde hos aftagerne, der typisk er kommunerne, vil blive større - og det har de næppe brug for i den nuværende situation, hvor kommunerne er under pres. Driftsoverenskomster vil gøre det vanskeligere at udvikle opgaveløsningen dynamisk til gavn for barnet eller den unge, lød svaret fra Jan Wilken.

Styrkelse af Socialtilsynet
Et påtrængende politisk emne for Trine Torp er rammerne og reglerne for Socialtilsynet. Som socialordfører forventer hun, at der snart kommer et konkret forslag fra regeringen om tilpasninger af det tilsyn som på samfundets vegne skal sikre kvalificeret velfærd for de mange offentlige udgifter på området.
- Vi skal jo ikke lukke eller foretage radikale ændringer i noget, der fungerer. Og hvis noget skal ændres, skal vi vide, hvilke problemer, der er, før vi beslutter noget, der har indflydelse på mange, siger Trine Torp.

Den tilgang hilser Jan Wilken velkommen og gav Trine Torp nogle konkrete forslag til forbedringer af Socialtilsynets virke, som han i øvrigt ellers roser for en god indsats.
- Ligesom mange af vores kolleger i branchen oplever vi i dag, at Socialtilsynene vurderer tilbuddene meget forskelligt alt efter hvilken enhed, der har tilsynet. Det er uhensigtsmæssigt, når kommuner og borgere skal vurdere et sted, at der ikke er en mere ensartet bedømmelse, siger Jan Wilken og uddyber:
- Som professionel aktør har vi kun interesse i, at kvaliteten er så høj som mulig, at der er orden i det pædagogiske og faglige fundament. Det er derfor vigtigt, Socialtilsynet har tilstrækkelig med ressourcer til at vurdere kvaliteten og udøve en god kontrol over for både offentlige og private tilbud, understreger Jan Wilken.

Berigende at se tingene med egne øjne
Trine Torp er glad for, at hun tog sig tid til et besøg hos Søbæk, hvor hun bl.a. så de forskellige værksteder og motionslokalet. Hun hørte også at karaktergennemsnittet på Søbæks skoler er højere end karakter¬gennemsnittet på Holbæks skoler. Disse og andre erfaringer og synspunkter på de politiske udfordringer var god og brugbar viden om hvad hun og SF i Folketinget kan bidrage med, for at øge kvaliteterne i tilbuddene.
- Det er altid berigende at komme ud på institutionerne, og jeg oplevede at få gode og troværdige svar på mine spørgsmål. Jeg har fuld respekt for Søbæks tilgang til de mangeartede udfordringer, der skal håndteres, når der samtidig skal tages det størst mulige hensyn til den enkelte unge, slutter Trine Torp.

FAKTA om Søbæk
• Opholdsstederne Søbæk består af ti specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 10-30 år.
• Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer - og derfor meget forskellige behov for støtte og omsorg. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje.
• En anden gruppe er børn og unge som for eksempel har ADHD, OCD eller Tourette, hvilket kan indebære, at de reagerer voldsomt, har svært ved at koncentrere sig og har svært ved at indgå i sociale relationer. De har derfor meget svært at klare sig i en almindelig folkeskole og trives ofte bedre i meget små klasser, hvor rammerne på Søbæk bliver sat efter den enkelte elevs formåen.
• Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale.
• Søbæk er ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere alene i Danmark.

FAKTA om Trine Torp, SF
• Cand.psyk, Københavns Universitet 1990 – 2000, autorisation fra Psykolognævnet 2005
• Psykolog Københavns kommune 2002 – 2002, Karlebo kommune 2002 – 2004, Halsnæs 2004 – 2008.
• Valgt til Folketinget 2015, Nordsjællands Storkreds
• Ordførerskaber: Psykiatriordfører og socialordfører
• Medlem af byrådet i Halsnæs kommune 2009 – 2015 (formand for udv for familie og børn 2009 – 2013)


Relevant information

Trine Torp besøger Søbæk Jyderup
https://www.youtube.com/watch?v=uRSw_Yk_6vk


Billeder


Pressekontakt

Jan Wilken
Bestyrelsesformand
  81615959
Lindskov Communication
  70261979
Trine Torp
Socialistisk Folkeparti
  61 62 45 94

Firma

Behandlingsstedet Søbæk
Søbæksparken 10
4450 Jyderup, Danmark

  59248300

www.soebaek.dk

Modtag nyheder fra Søbæk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire