Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/05-20   -   Pressemeddelelse

Da facit blev til følelserKenneth Engstrøms karriere startede med tal og bundlinjer. Det omfatter den stadig, men henad vejen kom de sårbare mennesker bag tallene til at fylde mere og mere. Nu har han landet ønskejobbet som ny direktør på behandlingsstederne Søbæk – med en klippefast tro på at kunne ændre livet for de børn og unge, som her får en frisk start og et ekstra portion omsorg.

Der er to personer, som har sat et særligt fodaftryk i hukommelsen. Den ene er autist, og den anden er tidligere statsminister. Af den første lærte han, at alle kan bruges til noget. Af den anden lærte han, hvordan et stort socialt engagement kan spille sammen med professionelt lederskab.

Fra post til faglige kampe
Men det hele startede med tal. Dengang postvæsenet var en velsmurt maskine, og tallene bag de røde postkasser stemte. Det var Kenneth Engstrøms ansvar, og han var god til det. Men en dag trængte han til luftforandring, og det nye job hos Dansk Sygeplejeråd blev et vendepunkt.
- Pludselig havde jeg en helt anden rolle i en organisation, som kæmpede for deres medlemmers ve og vel. Jeg befandt mig midt i lønkampe, strejker, konflikter og overenskomstforhandlinger. Det handlede ikke bare om tal, servicekrav og profit. Der var mennesker bag tallene, og mine beregninger gjorde en rigtig forskel for rigtige mennesker. Det var berigende på en helt ny måde, fortæller Kenneth Engstrøm.

Samtidig var han på det tidspunkt også blevet kæreste med Birgitte, der er sygeplejerske, og over årene er samtalerne om sammenhængen mellem livsbetingelser og mennesker kommet til at fylde mere og mere – både arbejdsmæssigt og privat.

Den kommunale verden virkelighed på godt og ondt
Den næste milepæl blev Københavns Kommune som vicekontorchef i det kontor, som tager sig af børn og unge med særlige behov. At komme bag murene i den kommunale drift var i sig selv en ny udfordring, og det samme var ledelsesansvaret for en stor og meget sammensat personalegruppe. Men først og fremmest var det de sårbare børn og unges historier, der gjorde dybt indtryk.
- Det var her, jeg mødte den unge mand med autisme, som blev en af de mange aha-oplevelser, jeg fik i det job. Han havde samme udfordringer som nogle af de unge, vi havde til opgave at hjælpe. Men han var fantastisk dygtig med tal, begyndte at hjælpe mig og har i dag et almindeligt job. En skøn succeshistorie, som bare lysende klart viser, at alle kan bruges til noget, og at det vitterligt nytter noget at fokusere på, hvad man kan, i stedet for hvad man ikke kan, siger Kenneth Engstrøm med et stort smil.

Men karrieren i den kommunale verden fik også en bagside, da han senere blev handicap & psykiatrichef i Herlev Kommune. På den ene side et job, der gav en stor viden om hele visitationsprocessen og indsigt i, hvorfor området er så omkostningstungt og krævende. På den anden side en evig frustration på grund af stramme budgetter, krav om besparelser og deraf følgende ulykkelige borgere.
- Det var en virkelig hård tid og den værste periode i mit arbejdsliv. Stribevis af tunge sager med personer der havde det virkelig skidt, og hvor vi igen og igen ikke kunne eller måtte hjælpe. Jeg skulle være med til at strømline og finde mulige besparelser, men det var så ubehagelig en rolle, at jeg valgte at sige op efter halvandet år. Jeg kunne simpelthen ikke være i det, siger Kenneth Engstrøm.

Den stærke sårbarhed – og statsministeren
Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. For det næste job på Kofoeds Skole kom også til at sætte dybe menneskelige spor – på den gode facon. Her får socialt udsatte voksne en hjælpende hånd, og når Kenneth Engstrøm i dag taler om nogle af de skæve eksistenser, kan han stadig blive helt rørt. Nogle af dem møder han endnu på Nørrebro, hvor han bor, og de har stadig en stor plads i hjertet.
- Jeg brugte rigtig meget tid på at tale med dem, og jeg elskede at være sammen med dem. De skjuler ingenting. De er bare ægte og utroligt omsorgsfulde. De har en kæmpe kærlighed til hinanden og til deres medmennesker. Den grad af tolerance kan man lære meget af, fastslår Kenneth Engstrøm.

Og det er her vores tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, kommer ind i billedet. Han stifter sammen med en fælles kollega Foreningen Det Sociale Netværk og Headspace for psykisk syge og sårbare unge, og da Kenneth Engstrøm får tilbudt jobbet som direktør, får han samtidig indblik i den tidligere statsministers måde at hjælpe netop disse meget sårbare unge på. Den tidligere statsminister har selv en psykisk syg datter, brænder for at hjælpe andre unge og deler gerne sine mange erfaringer med Kenneth Engstrøm.
- Det var en stor oplevelse at arbejde sammen med en tidligere statsminister. Poul har et kæmpe socialt engagement, og er derudover en dygtig økonom, strateg og leder, som formår at bruge sit meget store netværk på en sympatisk og meningsfuld måde. Det gav mig et fantastisk indblik i blandt andet det politiske system, og jeg har lært utrolig meget af Poul, siger Kenneth Engstrøm.

De sårbare børns vogter
Mødet med Poul blev samtidig det endegyldige valg af arbejdet med de børn og unge, som af mange forskellige årsager ikke passer ind i det normale skolesystem. De sårbare børn blev den røde tråd i Kenneth Engstrøms arbejdsliv, og efter en årrække hos dagtilbuddet Behandlingsskolerne er han nu tiltrådt jobbet som direktør hos Behandlingsstederne Søbæk. Et vidt forgrenet tilbud med både dag- og botilbud til børn og unge, som har brug for ekstra støtte og omsorg. Og står det til Kenneth Engstrøm, er han kommet for at blive.
- Dette job samler alt, hvad jeg kan. Det giver bare så meget mening – både fagligt og med hjertet. Nu kan jeg sammen med de utroligt dygtige medarbejdere sikre, at selv de allermest udfordrede børn og unge får en frisk start og al den kærlige omsorg, de har brug for. Og resultaterne her taler for sig selv. Der er så mange succeshistorier, hvor unge er kommet godt ud på den anden side og er kommet godt videre i livet. Jeg glæder mig utrolig meget til at være med til at udvikle Søbæk, så vi kan hjælpe endnu flere unge på længere sigt, slutter Kenneth Engstrøm.

Behandlingsstederne Søbæk ligger i Jyderup og Holbæk-området, men et af Kenneth Engstrøms mål at åbne flere behandlingssteder nye steder i Danmark.

CV - Kenneth Engstrøm
• 56 år og bosat på Nørrebro i København med sin hustru Birgitte. Sammen har de tre voksne børn og et barnebarn på fem år. Fritiden går med løbeture, tennis, gode bøger og masser af rejser. Eller en frisk diskussion i gode venners selskab.
• Uddannet som kandidat i driftsøkonomi/forvaltning (cand. scient. adm.) fra RUC og starter karrieren med fire år hos postvæsenet som controller og senere økonomichef.
• Bevæger sig derfra videre til organisationsverdenen. Først som økonomisk konsulent hos Dansk Sygeplejeråd og senere afdelingschef for økonomi og medlemsservice hos Danske Fysioterapeuter.
• Bliver herefter vicekontorchef hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i København og efterfølgende handicap- og psykiatrichef i Herlev Kommune.
• Forlader det offentlige til fordel for en stilling som administrationschef på Koefoeds Skole for socialt udsatte og bliver senere direktør for Foreningen Det Sociale Netværk og Headspace.
• Tiltræder efterfølgende en stilling som først økonomichef og senere direktør hos Behandlingsskolerne.
• Får i foråret 2020 tilbudt stillingen som ny direktør for Behandlingsstederne Søbæk, hvor han nu står i spidsen for 180 ansatte.
• Arbejder derudover som ulønnet bestyrelsesmedlem hos Skizofreniforeningen og hos Lille Skole for Voksne i Vanløse.

FAKTA om Søbæk
• Opholdsstederne Søbæk består af ti specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 10-30 år.
• Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer - og derfor meget forskellige behov for støtte og omsorg. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje.
• En anden gruppe er børn og unge som for eksempel har ADHD, OCD eller Tourette, hvilket kan indebære, at de reagerer voldsomt, har svært ved at koncentrere sig og har svært ved at indgå i sociale relationer. De har derfor meget svært at klare sig i en almindelig folkeskole og trives ofte bedre i meget små klasser, hvor rammerne på Søbæk bliver sat efter den enkelte elevs formåen.
• Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale.
• Søbæk er ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere alene i Danmark.


Relevant information

Behandlingsstederne Søbæk
www.soebaek.dk


Billeder


Pressekontakt

Jan Wilken
Bestyrelsesformand
  81615959
Lindskov Communication
  70261979

Firma

Behandlingsstedet Søbæk
Søbæksparken 10
4450 Jyderup, Danmark

  59248300

www.soebaek.dk

Modtag nyheder fra Søbæk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire