Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/09-20   -   Pressemeddelelse

De bedste forhold for udsatte børn og unge er en politisk hjertesagUdsatte børn og unges vilkår er byrådsmedlem Gitte Kronbaks hjertesag. For at se, hvordan forholdene er på et af de mere specialiserede tilbud i Danmark, har hun netop besøgt Søbæks skole- og opholdssted i Holbæk

Debatten om børn og unges vilkår på offentlige og private opholdssteder og skoletilbud blusser regelmæssigt op i medierne. Som byrådsmedlem hører Gitte Kronbak ofte om enten succeshistorier eller skrækhistorier, og derfor tager hun så ofte som muligt imod invitationer fra institutioner og væresteder for ved selvsyn at danne sig et indtryk af forholdene.

En personlig hjertesag
Gitte Kronbak er socialdemokratisk medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Økonomiudvalget i Roskilde Kommune. Udsatte børn og unges trivsel er hendes hjertesag.
- Det er meget vigtigt for mig, at der findes gode tilbud, der kan hjælpe og støtte den gruppe af børn og unge, som har udfordringer og af den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme og gå i normal skole, siger Gitte Kronbak, der selv er mor til to piger.

Selvstændige børn og unge
Hun har netop været på besøg på skolen Fjordsang og aflastningstilbuddet Stjernely i Holbæk. De indgår i en vifte af specialtilbud, som drives af behandlingsstederne Søbæk, hvor de enkelte institutioner samt bo- og opholdssteder er udviklet og målrettet til børn og unge med særlige behov. De skræddersyede indsatser i opholdstilbuddet en helt central rolle i forhold til udviklingen af børnene.
- Det er vores ambition, at eleverne gennem deres tid hos os får værktøjer og redskaber, der kan hjælpe dem til at blive være selvhjulpne og selvstændige, så de så vidt muligt kan leve et normalt voksenliv, siger Martin Bresnov, der har arbejdet på Søbæk i 14 år og i dag er leder af Bo- og Opholdsstederne.

Høj faglighed støtter børnene
Under rundvisningen fik Gitte Kronbak mulighed for at se med egne øjne, hvordan undervisningen foregår på skolen, og hvordan der på bostedet tages hånd om børn og unge med behov for intensiv støtte. En ting, som børn og voksne er særligt stolte af, er det faglige niveau. Faktisk ligger karaktergennemsnittet på Søbæks skoletilbud over gennemsnittet i Holbæks folkeskoler, hvilket Gitte Kronbak bed mærke i.
- Faciliteterne er i orden, medarbejderne er dedikerede og er engagementet i top. Men især er jeg utroligt glad for at se den faglige tilgang, der er på stederne. En høj faglighed giver mulighed for at understøtte det enkelte barns behov og fremmer generelt børnenes udvikling. Og vi ved, at en god skolegang har afgørende betydning for et menneskes chancer og livsvilkår senere i livet, siger Gitte Kronbak.

Fra eksklusion til inklusion
Søbæk har eksisteret siden 1985 og beskæftiger flere end 200 medarbejdere fordelt på 14 11 behandlings- og undervisningssteder primært i Holbæk og Jyderup. Tilbuddene blev for et par år siden overtaget af Team Olivia, som er et af Nordens største aktører inden for tilbud til fysisk handicappede og psykisk sårbare.
- Vi er dedikerede til at give børn og unge med specialpædagogiske behov det bedst mulige afsæt i livet. Vores overordnede mål er at vende eksklusion til inklusion, og vi har beboere og elever med meget forskellige behov for støtte og omsorg. Derfor skræddersys indsatserne til den enkelte, hvad end det i er skole-, dags- eller opholdstilbuddene, fortæller Kenneth Engstrøm, der tiltrådte som direktør i foråret.

Besøget gav Gitte Kronbak inspiration til sit politiske arbejde hjemme i Roskilde Kommune, ligesom hun fik et godt indtryk af Søbæks indsatser og resultater.
- Alle børn og deres omstændigheder er forskellige; det er derfor en super indsats Søbæk gør med at skræddersy deres indsats til det enkelte barn. Jeg er faktisk dybt imponeret, siger hun.

_________________

FAKTA om Søbæk
· Opholdsstederne Søbæk består af 14 specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 3-30 år.
· Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer - og derfor meget forskellige behov for støtte og omsorg. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje.
· En anden gruppe er børn og unge som for eksempel har ADHD, OCD eller Tourette, hvilket kan indebære, at de reagerer voldsomt, har svært ved at koncentrere sig og har svært ved at indgå i sociale relationer. De har derfor meget svært at klare sig i en almindelig folkeskole og trives ofte bedre i meget små klasser, hvor rammerne på Søbæk bliver sat efter den enkelte elevs formåen.
· Behandlingsstederne Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale som sygeplejersker og autoriseret psykolog.
· Søbæk er ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere alene i Danmark.

FAKTA om byrådsmedlem Gitte Kronbak
· Medlem af Roskilde Byråd for Socialdemokratiet.
· Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Økonomiudvalget.
· Bestyrelsesmedlem i BOMI, der er behandlingscenter for hjerneskadede.

Billeder


Pressekontakt

Lindskov Communication
  70261979

Firma

Behandlingsstedet Søbæk
Søbæksparken 10
4450 Jyderup, Danmark

  59248300

www.soebaek.dk

Modtag nyheder fra Søbæk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire