Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/12-20   -   Pressemeddelelse

Det kræver både omsorg og viden at skabe et helt menneskeHvert år anbringes et stort antal børn og unge i Danmark udenfor hjemmet. Hvert barn har sin personlige historie med i bagagen, og på Sjællands største private bo- og opholdssted Søbæk betyder det, at det faglige tilbud konstant tilpasses. Nu etablerer man et nyt tværgående team, som med nyansatte chefpsykolog Catarina Carlsen i spidsen skal hjælpe det enkelte barn endnu bedre.

Det er børn og unge med vidt forskellige udfordringer, som lever hele eller dele af deres barndom på en af Søbæks afdelinger. Det kan være en lille dreng, som er fjernet fra hjemmet efter vold fra alkoholiserede forældre. Det kan være en stor pige med angst, som skærer i sig selv. Det kan være et tvillingepar med så store medfødte indlæringsvanskeligheder, at de er for svære for forældrene at have boende hjemme. Eller det kan være en omsorgssvigtet stor dreng, som reagerer med vold.

Fælles for dem er, at de har brug for hjælp og tryghed, når de flytter ind i et af de mange, små specialiserede huse, som Søbæk består af. Fælles for husene er, at de voksne er screenet til at arbejde netop dér. Og fælles for medarbejderne er, at de nu får endnu stærkere faglig rygstøtte for at kunne hjælpe det enkelte barn godt på vej.

Ledende psykolog og en klippe i hverdagens op- og nedture
Vi møder Catarina Carlsen i de nyindrettede lokaler, hvor hun fremover skal stå i spidsen for Søbæks tværgående behandlingsenhed. Som ny ledende psykolog bliver det hendes opgave at styrke hele organisationens kompetencer indenfor psykologien og samtidig være en klippe i det vigtige arbejde med børnene, som ofte byder på store udfordringer.
- Der vil altid være både op- og nedture, når man har med sårbare børn og unge at gøre. Mange af dem har det utrolig skidt, når de kommer, og det kan tage lang tid, før der overhovedet er tillid nok til, at vi kan begynde at hjælpe. Men jo tættere vi arbejder sammen om et barn, jo bedre rammer kan vi skabe, og vi ønsker jo alle at gøre en forskel for de børn og unge, som vi har ansvar for, siger Catarina Carlsen.

Derfor bliver der nu skruet op for antallet af møder, hvor alle voksne omkring et barn sætter sig sammen og deler erfaringer og faglig indsigt.
- Det er helt afgørende at se på hele døgnet og hele barnets liv. Både i skolen, i det hus hvor det bor, og hvis det for eksempel ser sin familie. Jeg har stor erfaring med at samle trådene på tværs af mange fagligheder, og min ambition er at styrke den fælles faglige platform og forståelse af et barns udvikling helt fra spæd. Så kan vi bedre skræddersy indsatsen og dokumentere barnets positive udvikling skridt for skridt. Eller det modsatte – ryste posen og prøve noget nyt, hvis noget er kørt fast, siger Catarina Carlsen.

Når sproget ikke rækker
Mange børns udfordringer opstår ofte i de allerførste leveår, enten af medfødte årsager eller på grund af det miljø, som barnet vokser op i. Dette kan senere fx give barnet svært ved tætte relationer, svært ved at udtrykke sig hensigtsmæssigt og svært at kontrollere sine reaktioner. Og selv om gode samtaler er vigtige, er det ikke altid, at sproget rækker. Nogle ting skal læres gennem leg, så man får tilført nye følelsesmæssige erfaringer i kroppen.
I den forbindelse har Catarina Carlsen – udover sin årelange erfaring som psykolog – et ekstra kort at trække. Hun har nemlig haft klovneri som hobby i en lang årrække, og humor og latter kan have stor betydning i arbejdet med at udvikle og hjælpe et barn.

Samtidig vil hun rykke behandlingsarbejdet endnu mere ud i naturen, fordi den påviseligt gør psyken godt hos både børn og voksne.
- Det terapeutiske arbejde handler for mig altid om at se og forstå mennesket ud fra et helhedsorienteret syn. Nogle gange har barnet mistet håbet, og håbet og livsmodet er det første, der skal etableres. Et menneske består af krop, tanker, følelser og sociale relationer, men også af biokemi og energi. Alt sammen noget vi som fagpersoner skal at forholde os til, være nysgerrige på at forstå og forstå at bruge i vores arbejde, siger Catarina Carlsen.

Møde barnet i øjenhøjde
Samtidig bidrager barnets egen forståelse af sine reaktioner også til at få det bedre. Samt følelsen af at blive mødt i øjenhøjde.
- Først når et menneske føler sig set, hørt, forstået og respekteret, kan det for alvor samarbejde. Og det er dér, vi skal hen. Vi kan ikke hjælpe alle. Men vi kan heldigvis hjælpe langt de fleste. Jeg har altid brændt for børn og unges trivsel, og fordi Søbæk er en privat institution, har vi større mulighed for at prøve nye ting af – både individuelt og igennem stærke fællesskaber. Det kræver både omsorg og viden at skabe udvikling hos et menneske, og jeg glæder mig utrolig meget til at bidrage, siger Catarina Carlsen.

CV for Catarina Carlsen
• 58 år, mor til to voksne børn og bosat i Rye ved Kirke Såby.
• Uddannet Cand. Psyk., individuel, familie- og gruppeterapeut og senest som internationalt certificeret Theraplay terapeut (relationsbaseret legeterapi).
• Var i 12 år ansat i Sorø Kommune som psykolog først hos Familieskolen og senere i Familiehuset med ansvar for diverse tværgående projekter og mange forskellige tilbud til børn og forældre.
• Tidligere bl.a. ansat som psykolog i Køge Kommune og familieterapeut i Viby Sjælland. Har ligeledes haft egen praksis som privatpraktiserende psykolog i Roskilde.
• Fra november 2020 ansat som chefpsykolog hos Bo- og Opholdsstederne Søbæk.

FAKTA om Søbæk
• Opholdsstederne Søbæk består af 14 specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 3-30 år.
• Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer - og derfor meget forskellige behov for støtte og omsorg. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje.
• En anden gruppe er børn og unge som for eksempel har ADHD, OCD eller Tourette, hvilket kan indebære, at de reagerer voldsomt, har svært ved at koncentrere sig og har svært ved at indgå i sociale relationer. De har derfor meget svært at klare sig i en almindelig folkeskole og trives ofte bedre i meget små klasser, hvor rammerne på Søbæk bliver sat efter den enkelte elevs formåen.
• Behandlingsstederne Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale som sygeplejersker og autoriseret psykolog.
• Søbæk er ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere alene i Danmark.Billeder


Pressekontakt

Kenneth Engstrøm
Direktør
  51 20 31 82
Lindskov Communication
  70261979
  40533322

Firma

Behandlingsstedet Søbæk
Søbæksparken 10
4450 Jyderup, Danmark

  59248300

www.soebaek.dk

Modtag nyheder fra Søbæk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire