Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/02-21   -   Pressemeddelelse

Hans Andersen ny adm. direktør i Søbæk

Fra 1. februar tiltræder Hans Andersen (50) stillingen som direktør for Søbæk og afløser Kenneth Engstrøm, der har søgt nye udfordringer udenfor Team Olivia

Hans Andersen medbringer mange års erfaringer omkring anbringelser af såvel unge som voksne og forlader en stilling som tilbudschef på Københavns Kommunes bosted Boserupvej. Tidligere har Hans Andersen blandt andet været ansat som henholdsvis myndighedschef i Næstved Kommune og som centerleder i Roskilde Kommune, hvor han stod i spidsen for den samlede anbringelsesvifte med ca. 100 ansatte, herunder kvalitetssikringen af de eksterne leverandører, som Kommunen brugte.
Når Hans Andersen tiltræder stillingen som direktør for Sjællands største private bo- og opholdssted, som tillige tilbyder undervisning og erhvervsrettede ungdomsuddannelser på 14 forskellige afdelinger, bringer han en omfattede erfaring med sig fra såvel leverandør- som ansvarlig myndighed på anbringelsesområdet, og han agter at fortsætte arbejdet med fornyelse af Søbæk, som allerede er igangsat af den afgående direktør, Kenneth Engstrøm.
- Med revitaliseringen af Søbæk har Kenneth Engstrøm indledt en professionalisering og faglig rejse, som jeg ser meget frem til at, Hans Andersen fortsætter og udbygger yderligere. Det er vores fælles ambition, at det nye Søbæk skal kunne levere nogle af landets bedste og mest faglige tilbud for såvel anbragte unge som unge med særlige behov inden for undervisning, siger Claus Fibiger, bestyrelsesformand for Søbæk og adm. direktør for Team Olivias ejere i Danmark.

Faglighed i højsædet
Hans Andersen peger på, at den faglige troværdighed fortsat skal have en helt central placering hos det nye Søbæk, og at den erfaring, som allerede er opbygget med eksempelvis en specialenhed, herunder egen psykolog og sygeplejersker, skal udbygges yderligere.
- Den fornyelse og strategi, som allerede er dygtigt igangsat af Kenneth Engstrøm, vil jeg videreføre, og jeg vil sikre, at medarbejdere og ledere kan mærke, at min dør står åben. Jeg glæder mig meget til at komme helt ud i driften og mærke dynamikken mellem børn, unge, medarbejdere og ledere, siger Hans Andersen.
_________________

CV for Hans Andersen (uddrag)
• 2018-2021 Tilbudschef, Center for specialiserede Botilbud Københavns Kommune
• 2017-2018 Myndighedschef, Center for Handicap og Psykiatri, Næstved Kommune
• 2012-2017 Centerleder, Roskilde Kommune
• 2007-2012 Viceforstander, ”Startskuddet” – institution med seks botilbud, intern skole med FSA, samt egen produktionsskole og café.

Fakta om Søbæk
• Opholdsstederne Søbæk består af 14 specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 3-30 år.
• Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer - og derfor meget forskellige behov for støtte og omsorg. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje.
• En anden gruppe er børn og unge som for eksempel har ADHD, OCD eller Tourette, hvilket kan indebære, at de reagerer voldsomt, har svært ved at koncentrere sig og har svært ved at indgå i sociale relationer. De har derfor meget svært at klare sig i en almindelig folkeskole og trives ofte bedre i meget små klasser, hvor rammerne på Søbæk bliver sat efter den enkelte elevs formåen.
• Behandlingsstederne Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale som sygeplejersker og autoriseret psykolog.
• Søbæk er ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere alene i Danmark.


Relevant information

Behandlingsstederne Søbæk
http://www.soebaek.dk/


Billeder


Pressekontakt

Lindskov Communication
  70261979
  40533322
Hans Andersen
Direktør
  51203182

Firma

Behandlingsstedet Søbæk
Søbæksparken 10
4450 Jyderup, Danmark

  59248300

www.soebaek.dk

Modtag nyheder fra Søbæk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire