Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/05-24   -   Pressemeddelelse

Ny Bekendtgørelse risikerer at hæmme udviklingen på markedet for satellitdataBrancheforeningen for Private Referencenet i Danmark har afleveret stærkt kritisk høringssvar til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der barsler med ny Bekendtgørelse, som ifølge brancheforeningen vil bureaukratisere og fordyre løsningerne for aktører og brugere. I skyggerne lurer også mistanken om offentligt opgavetyveri for skatteyderfinansierede millioner i et statsligt referencenet

Den nye Bekendtgørelse om GNSS positioneringstjenester, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur efter to års forarbejde for nyligt har sendt i høring, risikerer at blive unødvendigt omfattende og detaljeret. Sådan lyder det i et høringssvar Brancheforeningen for Private Referencenet i Danmark, der har nogle af branchens største aktører som medlemmer.

En papirtiger uden markedsværdi
I stedet for at favne den teknologiske udvikling og fremme den nuværende konkurrence mellem private aktører, vil Bekendtgørelsen, der afløser den hidtidige Norm og Vejledning for RTK-tjenester, ifølge foreningen hæmme udviklingen på nichemarkedet for satellitdata.
- Det er en papirtiger med relevans for en meget begrænset målgruppe inden for matrikulær opmåling som eksempelvis landinspektører. For den faktiske situation er jo, at over 95% af de data, der leveres via referencenettene, er beregnet til professionelle aktører som landbrug, entreprenører, forsyningsselskaber, museer og andre, der slet ikke beskæftiger sig med matrikulær opmåling, siger brancheforeningens formand Niels Rasmussen, der til daglig er COO i Geoteam A/S og fortsætter:
- Derfor er det helt uforståeligt, hvorfor Styrelsen vil bebyrde en række private virksomheder med øget bureaukrati og øgede omkostninger for at regulere under 5% af et marked, siger brancheformanden.

Ønsker at fastholde nuværende Norm
Brancheforeningen for Private Referencenet i Danmark er desuden utilfredse med, at det traditionelle hierarki i dansk forvaltning fraviges i det nye udkast til bekendtgørelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Normalt går man fra lov over Bekendtgørelse til Vejledning og Bilag. Men det har Styrelsen trods gentagne advarsler fra Brancheforeningen valgt at overhøre.
- Vi finder det meget uhensigtsmæssigt, at man nu vil skrive en meget detaljeret Bekendtgørelse som afløser for den hidtidige Norm, som vi i dag vil anbefale fastholdt og opdateret i stedet for en ny Bekendtgørelse. Som udkast til Bekendtgørelse er opbygget udelukkes muligheden for pragmatisk og hurtigt at kunne opdatere bilag i en vejledning i takt med den teknologiske udvikling samt EU-direktiver og anden lovgivning. Vi efterlyser simpelthen det traditionelle lovhieraki og undrer os over fremgangsmåden, siger bestyrelsesmedlem Bjarne Topp, der er adm. direktør i ToppTOPO A/S.

Risiko for unfair konkurrence
Brancheforeningen undrer sig endvidere over, hvorfor Staten gennem TAPAS-projektet på DTU ser ud til at investere millioner i et offentligt net af referencestationer, der på sigt vil kunne udkonkurrere de private RTK-tjenester.
- Mens vi gennem 25 år har investeret i private net, der fungerer i fri og lige konkurrence til fordel for forbrugerne, stiller Staten åbenlyst flere og flere skatteyderfinansierede modtagestationer op i Danmark. Det har vi ærligt talt svært ved at se formålet med, siger eftermarkedschef hos Leica Geosystems A/S, Brian T. Hansen, som er bestyrelsesmedlem i Brancheforeningen.

Som følge af den manglende lydhørhed fra Styrelsens side, har Brancheforeningen på sin nyligt overståede generalforsamling drøftet nye skridt for at få skabt opmærksomhed om sine synspunkter. Det gælder blandt mere offentlighed om problematikken samt dialog med politikere på Christiansborg.


Relevant information

Høringssvar til SDFI om BEK GNSS

Billeder


Pressekontakt

Niels Rasmussen
Forretningschef Geoteam A/S
  31619257
Lindskov Communication
Bureau og sekretariat for Brancheforeningen for Private Referencenet i Danmark
  70 26 19 79

Firma

Referencenetforeningen
Maglekildevej 7
4000 Roskilde , DanmarkModtag nyheder fra Referencenetforeningen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire