Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Ny tegnsprogspakke skal give døve familier og pårørende viden om dansk tegnsprog

16-11-22 - Pressemeddelelse
Forældre til et døvt barn får i dag ikke per automatik tilbudt viden om døve, døves kultur og dansk tegnsprog. Adgangen til dansk tegnsprog er begrænset, og der er forsvindende få tilbud om tegnsprogskurser for familier og pårørende til døve børn og unge. Derfor lancerer Danske Døves Landsforbund nu et projekt, der skal opbygge og styrke pårørende til døves netværk og viden om dansk tegnsprog. Det

Sundhedsvæsenet svigter døve: Ingen tegnsprogstolk til indlagte

13-10-22 - Pressemeddelelse
Organiseringen af tegnsprogstolkeområdet spænder ben for døve patienters mulighed for at få tegnsprogstolkning ved hospitalsindlæggelser. Manglende tolkning skaber mistillid, utryghed og misforståelser – og kan i værste fald føre til fejlbehandling. Det skal løses – og det kan ikke gå hurtigt nok, mener Danske Døves Landsforbund (DDL), der slår et slag for bedre adgang til tegnsprogstolkning.

Finanslovsmidler skal sikre minoritetsetniske døves fremtid i nyt projekt

11-10-22 - Pressemeddelelse
Som del af en minoritetsgruppe skiller man sig ud fra majoriteten af samfundet og oplever oftere end gennemsnittet fremmedgørelse og forskelsbehandling. En gruppe danskere tilhører dog mere end én minoritetsgruppe og betegnes derfor som dobbeltminoritet, og bliver i højere grad ekskluderet og udsat for flere former for diskrimination og stigmatisering. En af de dobbeltminoriteter, der er særlig hå

Seneste billeder


Kontaktpersoner

Amine Skousgaard
Kommunikationsmedarbejder
  93963144
  ask@ddl.dk
Katja Gjørup
  +45 20 90 06 66
  kgk@ddl.dk
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire