Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/05-23   -   Pressemeddelelse

Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige udgiver iværksætterudspil, der peger på konkrete løsninger til bedre vilkår for iværksættere og selvstændige

Forud for regeringens ventede iværksætterpakke har Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige udgivet et iværksætterudspil. Heri har organisationen udfoldet følgende temaer: Fremtidens arbejdsmarked, ligestilling på arbejdsmarkedet, selvstændiges ret til en erhvervskonto og erhvervsfremmesystemet, som de ser, er de vigtigste områder i en kommende iværksætterpakke.

Danmark vil gerne betragtes som et godt land at være iværksætter i, og dog har man som iværksætter og selvstændig ikke maksimalt gode vilkår for at vælge dén karrierevej. Udfordringen er, at selvstændige, freelancere og mikrovirksomheder i dag er underlagt en eksisterende lovgivning, hvor det at være selvstændig ikke er tænkt ind, og hvor selvstændige ikke har nogen indflydelse på denne lovgivning.

”Vi vil i Danmark gerne være et iværksætterland med gode muligheder for at skabe en bæredygtig virksomhed, men sådan som vilkårene er for selvstændige i dag, overlever kun 1 ud af 10 selvstændige de første tre år. Hvis vi ønsker en højere overlevelsesrate, er der en række områder, der skal strammes op på og re-tænkes, hvis man ønsker, at Danmark skal kunne tilbyde et ligeværdigt alternativ til at være lønmodtager, lyder det fra Birgitte Feldborg, formand for Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige.

Organisationen har forud for iværksætterudspillet blandt andet analyseret muligheden for at få en erhvervskonto, opnå ligebehandling til dagpenge, sygedagpenge og pension. Endelig har organisationen kigget på eksisterende erhvervsfremmende støttemuligheder og dykket ned i, hvad man som iværksætter og selvstændig kan få støtte til.

Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige har samlet deres arbejde i et iværksætterudspil, som nu er sendt til medlemmerne af hhv. Folketingets Erhvervsudvalg, Beskæftigelsesudvalg og samtlige partiledere, så det kan indgå i de drøftelser og beslutninger, der skal føre til et bedre iværksættermiljø i Danmark.

”Bare det at kunne få en NEMkonto som erhvervsdrivende kan være en meget stor udfordring. Vi ønsker, at man skal gøre det nemmere at få en erhvervskonto, så virksomheden i forbindelse med godkendelsesfasen til at få et CVR-nummer også godkendes til at få en NEMkonto af Erhvervsstyrelsen. Det er altså Erhvervsstyrelsen, der afgør, om virksomheden kan få et CVR-nummer og en NEMkonto”, forsætter formanden.

Ifølge iværksætterudspillet fra Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige er iværksættere ikke alle nogen, der skal pitche deres idé i Løvens Hule eller som sigter på at lave en vækstvirksomhed. En iværksætter kan også være en virksomhed bestående af en ejer, der ønsker en anden måde at arbejde og leve på, gerne i samarbejde med andre iværksættere.

Erhvervsfremmesystemet tager ikke højde for den type iværksættere:

”Vi mener, at erhvervsfremmesystemet bør re-tænkes, så det i langt højere grad også favner de små selvstændige med et CVR-nummer, der er ældre end tre år. De står i dag – ofte – udenfor mulighederne for at kunne søge tilskud. Hvis ikke man har typisk to-tre ansatte, er det ofte umuligt”, slutter formanden.

Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige er talerør for soloselvstændige i Danmark og har siden 2020 arbejdet for at ændre de rammevilkår, som de soloselvstændige i Danmark er underlagt uden at have nogen indflydelse, så denne store gruppe af befolkningen kan arbejde og leve på lige vilkår med den øvrige Danmark befolkning.

___________________________________________________

Yderligere oplysninger:

Birgitte Feldborg, tlf.: 20 33 32 27 og mail: kontakt@danskesoloselvstaendige.dk

Iværksætterudspillet er vedhæftet og kan frit anvendes til redaktionelt brug.

Relevant information

Iværksætterudspil

Pressekontakt

Birgitte Feldborg
  20333227
  20333227

Firma

Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige
Skovvej 3
Gedved, Danmark

  20333227
  20333227

https://danskesoloselvstaendige.dk/

Modtag nyheder fra Interesseorganisationen Danske Soloselvstændige på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire