Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
Morten Blixrud
Markedsdirektør konsern
  +47 924 65 647
  morten.blixrud@confex.no
Liv Caspersen
  47 48 34 60
  liv.caspersen@confex.no
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire