Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
04/02-15   -   Pressemeldinger

Ny lov om personvern kan blir dyrt for norske bedrifter

Kameraovervåking på arbeidsplassen, GPS og elektroniske kjørebøker har alt skapt trøbbel for mange arbeidsgivere. Rekordmange ansatte kontaktet Datatilsynet i fjor, og en ny personvernreform vil føre til et enda klarere og strengere regelverk for innhenting, lagring og bruk av personopplysninger.

EUs nye personvernreform byr på strengere regler og skyhøye bøter for virksomheter som ikke holder seg innenfor loven. Det vil komme som en overraskelse på mange, mener ekspertene.

Bøter på opptil 100 millioner Euro
Arbeidsgivere i Norge som er tatt for ulovlig innsyn i ansattes epost har måtte punge ut med opptil 75.000 kroner i overtredelsesgebyr, men det er bare småpenger i forhold til bøtene som kan komme. De nye personvernreglene gir myndighetene adgang til å ilegge bøter opp til 100 millioner euro eller opp til 5 prosent av et konserns årlige, globale omsetning, ved alvorlige brudd på regler for lagring og bruk av personopplysninger.

Varsellampene bør blinke hos norske arbeidsplasser
En ny personvernreform bør få varsellampene til å blinke. I høst utrykte nemlig EU-kommisjonen stor utålmodighet for å få på plass et klarere regelverk for innhenting, lagring og bruk av personopplysninger, og et vedtak er ventet i løpet av kort tid.

- En ny personvernreform vil også gjelde for Norge, og vi ser at kunnskapen om dette er gjennomgående for lav i Norske virksomheter, forteller advokatene Rune Nordengen og Camilla Schøyen Borge i Bull & Co.

Denne våren holder Confex kurs om krav til personvern og sikkerhet på arbeidsplassen
Deltagerne får innsikt i regler knyttet til kameraovervåking og bruk av GPS-sporing, hvilke rettigheter arbeidsgiver har til innsyn i ansattes e-post, samt informasjon om de nye EU-reglene.


Relevant informasjon

Kurs om personvern og sikkerhet på arbeidsplassen.
http://www.confex.no/Kurs-og-konferanser/Lover-og-regler/Personvern-og-sikkerhet-paa-arbeidsplassen/(ProdID)/NOLAR0153


Pressekontakter

Morten Blixrud
Markedsdirektør konsern
  +47 924 65 647

Selskap

Confex
Vollsveien 13H
1366 Lysaker, Norge

  05877

http://www.confex.no/

Motta nyheter fra Confex via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire