Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum

BOS Power förvärvar nödkraftspecialisten Eptech för att säkra kundernas kritiska verksamhet i södra Sverige.

01-02-23 - Pressmeddelande
Med förvärvet av svenska Eptech tar BOS Power ett avgörande steg mot att komma närmare kunder som finns i södra Sverige.Eptech, som är beläget på Sveriges västkust (Halmstad samt med filial i Göteborg), har tillhandahållit specialiserade nödkraftslösningar och tjänster till kunder i Norden sedan 2007.

BOS Power förvärvar norska Eanor för att utöka nödströmskompetens och -kapacitet

10-11-22 - Pressmeddelande
Förvärvet av den ledande norska nödströmsspecialisten Eanor stödjer BOS Powers strategi att bygga en ännu starkare position i östra Norge på marknaden för skydd av kritisk infrastruktur.

Senaste bilderna


Kontaktpersoner

Mette Kristensen
  +45 60 46 38 20
  mette.kristensen@bospower.com
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire