Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
01/02-23 - Pressmeddelande

BOS Power förvärvar nödkraftspecialisten Eptech för att säkra kundernas kritiska verksamhet i södra Sverige.

Med förvärvet av svenska Eptech tar BOS Power ett avgörande steg mot att komma närmare kunder som finns i södra Sverige.Eptech, som är beläget på Sveriges västkust (Halmstad samt med filial i Göteborg), har tillhandahållit specialiserade nödkraftslösningar och tjänster till kunder i Norden sedan 2007.

10/11-22 - Pressmeddelande

BOS Power förvärvar norska Eanor för att utöka nödströmskompetens och -kapacitet

Förvärvet av den ledande norska nödströmsspecialisten Eanor stödjer BOS Powers strategi att bygga en ännu starkare position i östra Norge på marknaden för skydd av kritisk infrastruktur.Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire