Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/04-22   -   Pressemeddelelse

ABF: Ny Cevea-rapport afliver myter om andelsboliger

Ny analyse fra Cevea slår fast, at andelsboliger fortsat placerer sig mellem ejer- og lejeboligen og dermed er med til at sikre den blandede by. Samtidig viser undersøgelsen, at andelsboligen er den boligform der i størst grad skaber trygge og gode hjem for seniorer i provinsen.

Hvis det ikke var for andelsboligerne, ville det være meget vanskeligt for den store gruppe af danskere med almindeligt lønarbejde at få et sted at bo – især i de større byer, hvor priserne på ejerboliger er
eksploderet. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny analyse fra tænketanken Cevea. Dermed punk-teres den myte, der er opstået de senere år, om, at andelsboliger er blevet (for) dyre, eksklusive og for de få med formue. Tværtimod tegner der sig et billede af, at andelsboligerne udfylder ”hullet” mellem ejer- og lejeboliger, hvis man måler på andelshavernes indkomst, formue og uddannelse.
Dog hæfter ABF sig ved, at analysen udelukkende ser på beboernes konkrete forhold, og ikke af-dækker andelshavernes finansieringsformer – herunder lån fra eksempelvis familiemedlemmer. ABF mener fortsat, at der er behov for at se på hvordan andelsboligkøb, samt stiftelser, finansieres.

Cevea mener, der er brug for flere andelsboliger, og i rapporten kommer Cevea også med en række anbefalinger til at fremme andelsboligerne, hvilket ABF bakker op om.

ABF’s Landsformand, Hans Erik Lund
- Undersøgelsen her viser, at der netop er brug for andelsboligerne – måske i endnu højere grad nu end tidligere – hvis byerne også fremover skal være for alle. Samtidig kan vi se, at andelsboliger udenfor by-erne i høj grad er de seniorbofællesskaber som så mange efterlyser. Alt peger altså på at der er brug for flere andelsboliger, og det glæder mig, at det også er den konklusion Cevea er nået frem til.

ABF kan også kun bakke om omkring, at man fra statens side ser på at genindføre muligheden for at opføre andelsboliger med støtte, som Cevea også foreslår. Dette kan være afgørende for muligheden for at opføre nye andelsboliger udenfor vækstbyerne.

ABF’s Landsformand, Hans Erik Lund
- Det er glædeligt, at Cevea underbygger det vi i ABF længe har påpeget, netop at andelsboliger kan væ-re svaret på flere udfordringer på boligmarkedet. Jeg mener, det er vigtigt, at vi har andelsboliger, da det sikrer mobilitet på boligmarkedet, og giver mennesker i forskellige livsfaser mulighed for en boform, der passer til netop det sted, de er i livet. Vi har også længe påpeget, at det er oplagt at give kommunerne lov til at stille krav om, at der skal bygges en vis andel andelsboliger ved nybyggeri.


Relevant information

Link til Ceveas rapport
https://cevea.dk/analyse/andelsboliger-er-fortsat-en-mellemvej-mellem-ejer-og-lejeboliger/Pressekontakt

Jan Hansen
Direktør
  +45 33 86 28 30
  +45 20 10 40 25

Firma

ABF
Vester Farimagsgade 1
1606 København V, Danmark

  +45 33 86 28 30

http://www.abf-rep.dk

Modtag nyheder fra ABF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire