Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Nyt rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i skoletiden

11-09-15 - Pressemeddelelse
På baggrund af henvendelser fra en række kommuner opretter ministeren for børn, undervisning og ligestilling nu forsøg, der skal give erfaringer med at lade konfirmationsforberedelsen erstatte understøttende undervisning i op til to timer om ugen.

Ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

15-06-11 - Pressemeddelelse

Ligestillingsminister Lykke Friis nedsætter mandepanel

09-03-11 - Pressemeddelelse

Kontaktpersoner

Søren Christensen
Fuldmægtig Departementet
  392 5423
  sochr2@uvm.dk
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire