Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/03-17 - Pressemeddelelse

Ledelse af velfærd på dagsordenen på Nyborg Strand

Når Socialt Lederforum torsdag og fredag i denne uge sætter næsten 500 dygtige, engagerede og veluddannede offentlige ledere stævne i Nyborg, så skal der tales ledelse, ledelse af velfærd og nok også ledelseskommision. Der venter et par indholdsrige dage med et spændende og meget aktuelt program.

30/03-16 - Pressemeddelelse

Styringskrisen til debat blandt engagerede offentlige ledere

Der er behov for debat. Fremtidens velfærdsledelse skal sikres de bedst mulige betingelser, og landets offentlige ledere er med til at sætte kursen. Socialt Lederforums medlemmer, der er markante ledelsesskikkelser inden for det socialfaglige område, mødes til det årlige landsmøde i denne uge i Nyborg. Næsten 500 ledere har tilmeldt sig, og i år er der dermed fyldt op til sidste plads.

09/12-15 - Pressemeddelelse

Autismens ABC - ny bog fra Socialt Fagforlag

Bogen henvender sig forældre, pårørende, studerende og professionelle indenfor autismeområdet. I let og overskuelig form, der løbende illustreres med cases, forsøger forfatteren at svare på alle de spørgsmål, hun i sin tid stillede, da hendes egen datter fik diagnosen Aspergers Syndrom. Datteren Cecilie bidrager med flere afsnit i bogen.

29/06-15 - Pressemeddelelse

Velkommen til Karen Ellemann

Der er mange vigtige områder at tage fat på for den nyudnævnte social- og indenrigsminister

25/03-15 - Pressemeddelelse

Direktørskift i Socialt Lederforum

Et vagt- og generationsskift står for døren i Socialt Lederforum, når Bo Mollerup tager over efter Ib Poulsen. Samtidig professionaliseres direktørrollen yderligere.

24/03-15 - Pressemeddelelse

Socialt Lederforum holder landsmøde med over 450 deltagere den 26.-27. marts

Traditionen tro sætter mange ledere fra tilbud til mennesker med særlige behov hinanden stævne i Nyborg i slutningen af marts måned, når Socialt Lederforum indkalder til landsmøde. Her mødes holdninger og opfattelser på tværs af faggrænser og landsdele. Men ikke mindst mødes ledelsesfagfæller og ildsjæle.

19/08-14 - Pressemeddelelse

Ny bog: Herre i eget hus

Herre i eget hus - handler om Peter og de vilkår, der har præget hans liv.

25/02-14 - Pressemeddelelse

Social udvikling er udkommet

Nyt år, nyt blad, ny redaktør, det kunne være overskriften på denne information om årets første nummer af Social Udvikling.

17/12-13 - Pressemeddelelse

SOCIAL UDVIKLING er udkommet

I årets sidste nummer af SOCIAL UDVIKLING har vi særligt fokus på udvikling af redskaber og det gode arbejdsmiljø.

24/10-13 - Pressemeddelelse

Ny e-bog: KvaliKomBo - en håndbog til pædagogisk kompetenceudvikling i botilbud

Der er nu udkommet en e-bog, som skal medvirke til at fremme kvaliteten i botilbud. E-bogen er udviklet på baggrund af kvalitets- og kompetenceudviklingsprojektet i botilbud KvaliKomBo.

15/10-13 - Pressemeddelelse

Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING er udkommet

Rehabilitering er i fokus i SOCIAL UDVIKLING nr. 5, som netop er udkommet. Tidsskriftet henvender sig til faggrupper, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse. Et af tidens mest omdiskuterede begreber på det socialfaglige område er rehabilitering. I dette nummer af SOCIAL UDVIKLING kan..

26/08-13 - Pressemeddelelse

Med hjerte og hjerne

Få indblik i hvilke følelser, der er forbundet med at være forældre til et barn med særlige behov. Birgitte Dahl, mor til Sebastian, står frem og fortæller en hudløs ærlig beretning om følelser, vilje og samarbejde - på godt og ondt.Knuste drømme, følelsen af utilstrækkelighed, frygten..

07/08-13 - Pressemeddelelse

Socialt tilsyn afslører uredelighed

Magtmisbrug, overgreb og økonomisk uredelighed på socialområdet har i den senere tid præget mediebilledet. Nu skal nye tilsynskommuner overtage ansvaret for tilsynet på socialområdet. Fra årsskiftet overtager nye tilsynskommuner ansvaret for socialområdet for hele landet. Der er tale om en n..

19/06-13 - Pressemeddelelse

SOCIAL UDVIKLING nr. 3 på gaden

I dette nummer af SOCIAL UDVIKLING har vi valgt at sætte særligt fokus på medborgerskab. Du kan blandt andet læse om, hvordan man har en anderledes tilgang til arbejdet med udsatte unge i artiklen "En anderledes aktør". Her er målet, at de unge selv skal føle et ansvar for deres liv. "At skri..

19/06-13 - Pressemeddelelse

Unik social konsulentordning

Er der problemstillinger eller er der brug for udvikling af tilbuddet til borgere med funktionsnedsættelse? Socialt Lederforum har etableret en konsulentordning for at skabe udvikling på de enkelte tilbud. Det særlige ved konsulentordningen er, at der er tale om konsulenter, som er praksisoriente..

28/03-13 - Pressemeddelelse

Det socialfaglige Landsmøde var en succes

Socialt Lederforums Landsmøde var igen i år en succes. Det var to intense dage med aktuelle socialfaglige emner på programmet og næsten 400 deltagere, som var med til at gøre dette års Landsmøde til en succes. Måske var det muligheden for "networking" eller måske var det det spændende prog..

06/03-13 - Pressemeddelelse

Evaluering af kommunalreformen

Den længe ventede evaluering af kommunalreformen er kommet. Desværre er der tale om en evaluering, der går udenom centrale problemstillinger.Som interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse er Socialt Lederforum ikke særligt begejstret for den længe ventede evaluerin..

14/02-13 - Pressemeddelelse

SOCIAL UDVIKLING er udkommet

Nu er Socialt Lederforums nylancerede tidsskrift til medlemmer og abonnenter udkommet. Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse. Det socialfaglige tidsskrift har med sit nye layout fået et moderne udtryk, der afspejler den..

14/12-12 - Pressemeddelelse

Temanummer om Det gode liv er udkommet

Det gode liv opnås ikke ved blot at ny- og ombygge gamle institutioner til moderne lejlighedskomplekser, hvor borgeren med funktionsnedsættelse får egen bolig. Der er brug for massiv kompetenceudvikling. At borgerne ikke længere bor på pædagogernes arbejdsplads, men at personalet nu skal til a..

05/11-12 - Pressemeddelelse

Socialt Lederforum har fået ny formand

Kurt Berthelsen, forstander for Krogen i Varde Kommune, er ny bestyrelsesformand i Socialt Lederforum. Den nye bestyrelsesformand glæder sig især til, sammen med den øvrige bestyrelse, at gå i gang med den udviklingsproces, Socialt Lederforum skal igennem. Der er sket meget på det socialfaglige..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire