Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
Mette Hartvig
Fuldmægtig Departementet
  +45 33 92 56 67
  mehar1@uvm.dk
Sabrina Drevsfeldt
Pressesekretær Departementet
  +45 33 92 78 67
  +45 51 96 06 68
  sadre1@uvm.dk
Kristian Ørnsholt
Kontorchef Departementet
  33927880
  41324708
  krorn1@uvm.dk
Rune Hejlskov Schjerbeck
Fuldmægtig Departementet
  33925010
  rusch1@uvm.dk
Christine Lindrum Iversen
Kontorchef Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  33925151
  Christine.Lindrum.Iversen@stukuvm.dk
Mette Hansen
Fuldmægtig Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  33925368
  mette.hansen@stukuvm.dk
Lotte Groth-Andersen
Kontorchef Departementet
  33925088
  logro1@uvm.dk
Pressetelefon
Undervisningsministeriet
  22400930
Nynne Bisbjerg Himmelstrup
Pressesekretær Departementet
  61884725
  nyhim1@uvm.dk
Signe Rørdam Thomsen
Pædagogisk konsulent
  +45 33 92 59 79
  signe.rordam.thomsen@stukuvm.dk
Per Bredholt Frederiksen
Chefkonsulent Departementet
  33925394
  pefre1@uvm.dk
Søren Christensen
Fuldmægtig Departementet
  33925423
  sochr2@uvm.dk
Søren Poul Nielsen
Særlig rådgiver Departementet
  4094 2489
Anne Stærk
Personalechef Departementet
  3392 5097
  anste1@uvm.dk
Christina Barfoed-Høj
Kontorchef Departementet
  2523 7441
  chbar1@uvm.dk
Ejnar Lomholt
Fuldmægtig Departementet
  3392 5612
  ejlom1@uvm.dk
Claus Jepsen
Specialkonsulent Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
  33925431
  claus.jepsen@uvm.dk
Ole Hvilsom Larsen
Kontorchef Departementet
  33925213
  ollar1@uvm.dk
Christian Korsbæk
Specialkonsulent Departementet
  50898474
  chkor1@uvm.dk
Thomas Rysgaard
Pressesekretær Departementet
  3392 5947
  Thomas.Rysgaard@uvm.dk
Christina Barfoed-Høj
Kontorchef Departementet
  25237441
  chbar1@uvm.dk
Rasmus Vanggaard Knudsen
Kontorchef Kvailtets- og Tilsynsstyrelsen
  33925627
  41315521
  raknu1@ktst.dk
Liz Nymann Lausten
Chefjurist Departementet
  3392 5367
  lilau2@uvm.dk
Annegrete Larsen
Kontorchef Departementet
  33925437
  anlar3@uvm.dk
Karen Tidemann
Pressechef Departementet
  33925098
  22400930
  kt@uvm.dk
Ida Ladekarl
Fuldmægtig Departementet
  +45 33 92 54 48
  idlad1@uvm.dk
Katja Behrens
Specialkonsulent
  +45 33 92 56 55
  kabeh1@uvm.dk
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire