Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/05-17 - Pressemeddelelse

Ny aftale giver øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen

Folkeskoleforligskredsen er enig om at løsne på bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Samtidig fastholdes de faglige ambitioner for, hvad eleverne skal lære i folkeskolen. Det er resultatet af en ny bred politisk aftale om folkeskolens Fælles Mål.

18/05-17 - Pressemeddelelse

Danmarkskanon rykker ud i klasselokalerne

Danmarkskanonen rykker ud på skolerne, hvor eleverne får mulighed for at debattere de danske værdier. Kulturminister Mette Bock og undervisningsminister Merete Riisager lancerer i dag et helt nyt undervisningsmateriale og konkurrencen #Klassenskanon.

25/04-17 - Pressemeddelelse

500 mio. kr. til løft af fagligt svage elever

Regeringen har afsat 500 millioner kroner til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. Undervisningsminister Merete Riisager forventer, at pengene kan være med til at sikre flere børn en god uddannelse.

28/02-17 - Pressemeddelelse

Ekspertgruppe: Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse giver i dag deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud. Den anbefaling vil regeringen følge.

23/02-17 - Pressemeddelelse

Politisk aftale om at indføre en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurdering

Regeringen og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om, at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) skal have en ny praksisfaglig dimension.

12/12-16 - Pressemeddelelse

Undervisningsminister Merete Riisager får særlig rådgiver

Undervisningsministeriet har ansat en særlig rådgiver for undervisningsminister Merete Riisagers. Det bliver 38-årige Søren Poul Nielsen, der kommer fra en stilling som uddannelsesleder på Professionshøjskolen Metropol.

06/12-16 - Pressemeddelelse

PISA 2015: Danmark ligger over gennemsnittet i OECD

Danske skoleelever ligger for første gang over gennemsnittet blandt OECD-landene i både matematik, naturfag og læsning i forhold til PISA. Det viser de nye tale fra PISA 2015, der er blevet offentliggjort i dag.

03/07-15 - Pressemeddelelse

Nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse træder i kraft 1. august 2015

Børne-, undervisnings- og ligestillingsministeren har i dag underskrevet en bekendtgørelse om ikrafttræden af de nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse. Lektiehjælp og faglig fordybelse bliver dermed en del af den samlede skoledag for alle elever i folkeskolen fra begyndelsen af det kommende skoleår.

08/05-15 - Pressemeddelelse

150 millioner kroner til bedre udstyr på erhvervsskolerne

Regeringen vil styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne ved at afsætte 150 mio. kr. til teknologisk avanceret udstyr på landets erhvervsskoler. Moderne og tidssvarende udstyr skal være med til at gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive for unge, der skal vælge uddannelse.

07/05-15 - Pressemeddelelse

Bedre rammer for skoletilbud på mindre øer

Regeringen vil gøre det lettere for frie grundskoler på fastlandet at oprette filialer på småøer. Det skal sikre et bedre uddannelsesudbud i landets 27 små ø-samfund.

13/04-15 - Pressemeddelelse

Lille fald i søgningen til erhvervsuddannelserne

Opgørelse over søgningen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelserne viser, at der er et lille fald i antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne på 1,1 procent i forhold til sidste år. Samtidig er der en lille stigning i ansøgningerne til gymnasierne og en stor stigning i søgningen til eux.

09/04-15 - Pressemeddelelse

Gymnasieforhandlingerne er brudt sammen

Undervisningsministeren ser ikke længere nogen mulighed for en politisk aftale om de gymnasiale uddannelser. Hun har derfor afbrudt forhandlingerne.

26/03-15 - Pressemeddelelse

Nyt lovforslag om fælles prøve for naturfagene i 9. klasse i folkeskolen

Regeringen fremsætter i dag et lovforslag om, at eleverne i 9. klasse i folkeskolen fremover skal til en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Regeringen foreslår samtidig, at folkeskolens skriftlige prøver fremover alene bedømmes af en censor.

26/03-15 - Pressemeddelelse

Ny taxametermodel skal give bedre tilbud til elever med særlige behov

Regeringen fremsætter i dag et lovforslag om en ny og enklere taxameterbaseret model for tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Fremover får skolerne et fast tilskud pr. elev i stedet for løbende at skulle søge om støtte. Modellen skal føre til bedre tilbud til elever med særlige behov.

24/03-15 - Pressemeddelelse

75 millioner kr. til evaluering og forskning om folkeskolereformen

Et omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram skal give inspiration og følge op på folkeskolereformen. Programmet er udviklet i tæt dialog med en række evaluerings- og forskningsinstitutioner og skal være med til at sikre, at reformens mål om en endnu bedre folkeskole bliver til virkelighed.

17/03-15 - Pressemeddelelse

EU-undervisningsministre mødes i Paris for at bekæmpe radikalisering gennem uddannelse

I dag samles undervisningsministre fra EU-landene i Paris for at drøfte, hvordan man gennem uddannelsessystemerne kan forebygge radikalisering. Undervisningsminister Christine Antorini tager desuden initiativ til en forskningskortlægning af viden på området og inviterer uddannelsessektorens parter til drøftelser om konkrete indsatser til at forebygge radikalisering.

16/03-15 - Pressemeddelelse

Kommuner godkendt til rammeforsøg

I ni kommuner vil skolerne forsøge sig med aldersintegrerede klasser og fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og kommunale folkebiblioteker.

10/03-15 - Pressemeddelelse

Nyt forsøgsprogram skal styrke fagligheden blandt børn i folkeskolen, der er udsatte

Hvordan lykkes vi med at mindske betydningen af social baggrund for børn i folkeskolen? Det spørgsmål har satspuljepartierne afsat 35,6 mio. kr. over fire år til at finde svar på i et landsdækkende forsøgsprogram, der går på tværs af folkeskole- og socialområdet.

10/03-15 - Pressemeddelelse

Undervisningsministeriet ændrer opgørelse af praktikpladssøgende elever

Den hidtidige opgørelse af antallet af praktikpladssøgende elever har vist sig ikke at være retvisende i forhold til det, der tidligere er aftalt med arbejdsmarkedets parter. Der er derfor lavet en mere retvisende opgørelse, hvor det fremgår, hvor mange af de praktikpladssøgende, der har afsluttet grundforløbet og aktivt søger praktik.

03/03-15 - Pressemeddelelse

Danske uddannelsesydelser skal sælges til Vietnam

Undervisningsminister Christine Antorini rejser i dag med dansk uddannelsesdelegation til Vietnam for at fremme dansk uddannelseseksport.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire