Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/02-17   -   Pressemeddelelse

Politisk aftale om at indføre en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurdering

Regeringen og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om, at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) skal have en ny praksisfaglig dimension.

Alle elever i 8. klasse får vurderet deres uddannelsesparathed for at sikre, at ikke-uddannelsesparate elever får den rigtige støtte frem mod afslutningen af 9. klasse. Målet er, at eleverne skal have tilstrækkelige forudsætninger til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I dag vurderer skolen elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. Regeringen og Dansk Folkeparti deler imidlertid opfattelsen af, at denne vurdering ikke er tilstrækkelig nuanceret i forhold til at vurdere elevernes reelle formåen. Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at der i efteråret 2017 fremsættes forslag til ændring af vejledningsloven om indførelse af en praksisfaglig dimension i UPV.

"Den nuværende uddannelsesparathedsvurdering fungerer godt, men ved at vi udvider den til også at indeholde en vurdering af elevernes praktiske kompetencer, får alle - også eleverne selv - et rigtig godt indtryk af, hvad de er dygtige til og måske, hvor de skal gøre en ekstra indsats. Det sender samtidig et tydeligt signal om, at de praktiske kompetencer også er væsentlige. Jeg er overbevist om, at en praksisfaglig dimension i UPV vil give elever et fornyet syn på uddannelsesmulighederne" siger undervisningsminister Merete Riisager og Henrik Dahl fra Liberal Alliance.

Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti supplerer: "Dette er en ganske udmærket aftale, som Det Konservative Folkeparti også bakker op om. I dag bliver eleverne uddannelsesparathedsvurderet på baggrund af faglige, personlige og sociale forudsætninger - men i fremtiden vurderes de også på praktisk kunnen. Det er med konservative øjne et skridt fremad, og det er kun godt også at måle vores unge på endnu et vigtigt parameter. Praktiske forudsætninger er især et godt parameter, hvis vi gerne vil have mere fokus på erhvervsskolerne. Og det vil vi gerne."

"Jeg er glad for, at vi nu laver en mere nuanceret uddannelsesparathedsvurdering, der inkluderer elevernes praktiske færdigheder. Vi understreger dermed, at elevernes praktiske færdigheder er en væsentlig kompetence, som kan være med til at åbne elevernes øjne for at tage en erhvervsuddannelse" fortsætter Venstres Anni Matthiesen.

Alex Ahrendtsen og Marlene Harpsøe fra Dansk Folkeparti afslutter: "For Dansk Folkeparti er det vigtigt at anerkende praktiske kundskaber og færdigheder i folkeskolen, så det ikke kun er boglighed, der vurderes. Derfor er vi også tilfredse med denne aftale. Vort håb er, at det i sidste ende kan føre til, at flere elever finder vej til en erhvervsuddannelse."

For at sikre, at ændringen af UPV'en bedst muligt fremmer målet om at den praksisfaglige dimension skal styrkes, vil undervisningsministeren inddrage eksperter og praktikere i det videre arbejde med den konkrete model.

Pressekontakt

Pressetelefon
Undervisningsministeriet
  22400930

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire