Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/04-17   -   Pressemeddelelse

500 mio. kr. til løft af fagligt svage elever

Regeringen har afsat 500 millioner kroner til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. Undervisningsminister Merete Riisager forventer, at pengene kan være med til at sikre flere børn en god uddannelse.

120 folkeskoler med en stor andel af elever, der får under karakteren 4 i 9.-klasseprøverne i dansk og matematik, har i dag fået tilbud om at blive en del af regeringens skolepulje. De 500 millioner i puljen bliver udmøntet over tre år og udbetales til skoler over hele Danmark, der formår at løfte det faglige niveau hos udskolingens fagligt svageste elever.

Undervisningsminister Merete Riisager ser skolepuljen som en god mulighed og løftestang for skoler med mange elever med et lavt fagligt niveau.

"Regeringen har ambitioner for alle børn og unge. Derfor er det vigtigt, at vi gør en særlig indsats for at løfte niveauet for de fagligt mest udfordrede, så flere børn og unge får de kundskaber, der er nødvendige for at opfylde deres uddannelses- og jobdrømme. Skolepuljens penge skal skabe engagement blandt skoleledere, undervisere og ikke mindst forældrene, som forhåbentlig vil benytte lejligheden til at tage et endnu større ansvar for deres børns læring," siger Merete Riisager.

Afhængig af skolens størrelse kan hver skole opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af de tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, fem procentpoint.

Modellen med at belønne skoler, der kan dokumentere faglige resultater, er ny på folkeskoleområdet. Formålet er at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang. Skolerne har dermed frie hænder til at planlægge, hvordan de vil nå de årlige mål.

De udvalgte skoler og deres kommuner har netop modtaget brev om skolepuljen. De første præmier vil blive udbetalt i sommeren 2018.

Fakta om Skolepuljen
Regeringen varslede i regeringsgrundlaget en pulje på 500 millioner kroner over tre år til elevløft i folkeskolen.
De udvalgte skoler får tilbuddet om at være med. Vælger en af de udvalgte skoler at takke nej til tilbuddet, vil det blive givet videre til en anden.
Modellen bygger på gode erfaringer fra sundhedsområdet, hvor sygehusafdelingerne udviklede nye metoder til at behandle patienterne hurtigere og bedre.

Pressekontakt

Pressetelefon
Undervisningsministeriet
  22400930

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire