Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/08-11   -   Pressemeddelelse

Skriftlig eksamen til eksamen

I en undersøgelse af eksamensopgaverne i engelsk og fysik består de skriftlige opgaver. Undervisningsministeren opfordrer til at holde fokus på fortsat udvikling i eksamensopgaverne.

En arbejdsgruppe fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, under ledelse af professor Jens Rasmussen, har undersøgt sammenhængen mellem mål, prøve og besvarelse i de gymnasiale uddannelser.

Undersøgelsen er bestilt af Undervisningsministeriet og er en del af den løbende kvalitetsudvikling af eksamensområdet.

Undersøgelsen omfatter to fag: engelsk i stx og fysik i htx. Undersøgelsen består dels af en sammenligning mellem fagenes mål og eksamensopgaven til skriftlig eksamen ved sommerterminen 2010, dels af en analyse af udvalgte elevbesvarelser. Endvidere indgår interviews med lærere i de to fag i undersøgelsen.

Rapporten fra undersøgelsen viser blandt andet, at cirka halvdelen af fagenes mål blev testet ved den pågældende skriftlige eksamen. Det skal bemærkes, at der både i engelsk og fysik også testes i mundtlige færdigheder.

"Det glæder mig, at vores skriftlige eksamen så at sige har bestået. Nu skal vi bruge resultaterne, så vi fremadrettet sikrer, at vores eksamensopgaver hele tiden har det rigtige indhold. Jeg vil opfordre til, at undersøgelsen bruges af de øvrige opgavekommissioner som inspiration til at give opgaverne et serviceeftersyn og undersøge, hvor bredt prøven tester læreplanens faglige mål," siger undervisningsminister Troels Lund Poulsen.

Undersøgelsens resultater vil blive anvendt i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens fortsatte arbejde med udvikling af prøverne.

Læs mere
DPU´s rapport: Studium af sammenhæng mellem mål, prøve og besvarelse i de gymnasiale uddannelser : http://bit.ly/mTPA6b

Relevant information

http://www.uvm.dk


Pressekontakt


Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire