Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/08-11   -   Pressemeddelelse

Maksimal åbenhed om skolernes resultater

Undervisningsministeriet offentliggør i dag de enkelte folkeskolers afgangsprøvekarakterer sat i forhold til elevernes sociale og økonomiske baggrund. Dermed kan forældrene få et yderligere fingerpeg om kvaliteten i deres børns skole, og skolerne får et bedre grundlag for at udvikle undervisningen ved at lære af hinanden.

Fra i dag kan forældre gå ind på Undervisningsministeriets hjemmeside og se, hvordan deres børns skole klarer sig sammenlignet med naboskolen, når der i resultaterne tages højde for en række sociale og økonomiske forhold, herunder forældrenes indkomst og uddannelsesbaggrund, i form af en modelberegnet socioøkonomisk reference.

Meningen med offentliggørelsen er at tage højde for, at skoler i Nordsjælland og på Nørrebro har forskelligt elevgrundlag og derfor forskellige udfordringer i det daglige arbejde med eleverne. Med metoden kommer der fokus på, hvor meget den enkelte skole løfter elever i forhold til deres socioøkonomiske udgangspunkt.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen vil gentage offentliggørelsen hvert år, og metoden vil indgå i ministeriets kvalitetstilsyn med skolerne.

"Denne offentliggørelse sker for at skabe en større åbenhed og gennemsigtighed med vores resultater i den danske folkeskole. Dermed kan de danske forældre få mere information og viden om, hvordan kvaliteten er på deres børns skole. Desuden er det min klare forventning, at de danske skoler får et bedre grundlag for at udvikle undervisningen ved at lære af hinanden.

Offentliggørelsen af karakterer er starten på en langt større åbenhed om ikke kun karakterer, men også skolernes evne til at sende eleverne videre til ungdomsuddannelse og på længere sigt også om elevernes tilfredshed og trivsel," siger Troels Lund Poulsen.

Se listen over skoler : http://bit.ly/oeoWMw

Hvad er den socioøkonomiske reference?
Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.

Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer ofte hænger sammen med deres sociale baggrund. På skoleniveau viser det sig ved, at skoler, der har mange elever fra ressourcestærke hjem, ofte har bedre gennemsnitskarakterer end skoler, hvor eleverne kommer fra mindre ressourcestærke hjem. Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og kan derfor give et mere nuanceret billede af en skoles niveau målt på karakterer. Den socioøkonomiske reference skal ses som et supplement til de ukorrigerede karakterer.

Undervisningsministeriet har siden 2004 offentliggjort karakterniveauet for de enkelte skoler ukorrigeret. Senest er karaktererne for 2010 blevet offentliggjort i februar 2011.

Relevant information

http://www.uvm.dk


Pressekontakt


Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire