Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/08-11   -   Pressemeddelelse

Ny naturvidenskabelig studieretning i det almene gymnasium

De almene gymnasier kan fra 2011 udbyde en naturvidenskabelig studieretning med geovidenskab på A-niveau. Studieretningen udbydes som forsøg og skal bidrage til dansk førerposition inden for teknologi, forskning og udvikling.

I takt med samfundets udvikling efterspørger industri og forskningsinstitutioner nye færdigheder hos de nyuddannede. Derfor skal unges interesse for klima, energi, miljø og jordens ressourcer styrkes.

Som forsøg giver undervisningsminister Troels Lund Poulsen nu det almene gymnasium mulighed for at udbyde en ny naturvidenskabelig studieretning med det nye fag geovidenskab på A-niveau.

Faget udbydes fra sommeren 2011 i kombination med matematik på A-niveau og kemi på B-niveau. Studieretningen skal give studenterne direkte adgang til de fleste naturvidenskabelige, videregående uddannelser.

"Studieretningen og det nye fag skal sætte fokus på emner inden for geografi, geologi og fysik og omfatte kernestof og kompetencer, som vi forventer, at universiteter, forskningsinstitutioner og dele af industrien vil efterspørge i fremtiden. Det skal samtidig styrke elevernes interesse for klima, energi, miljø og jordens ressourcer og give dem nye muligheder for at læse videre inden for området. Dermed kan de bidrage til, at Danmark kan være førende inden for teknologi, forskning og udvikling på disse felter," siger undervisningsminister Troels Lund Poulsen.

En arbejdsgruppe med deltagere fra aftagerinstitutioner, gymnasier og ministeriets fagkonsulenter i fysik og naturgeografi udarbejder en forsøgslæreplan for geovidenskab A.

Gruppen vil drøfte læreplanen med interessenter fra videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervslivet samt gymnasielærerne, før den udsendes til gymnasierne. Læreplanen skal være klar til, at eleverne kan vælge studieretning i december 2011.

Fagets kerneområder forventes at omfatte:

jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie klima og klimaændringer. Natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker klimaet
vand, vandressourcer og deres udnyttelse produktion, teknologi og energiressourcer.
Yderligere oplysninger
Peter Arnfeldt, Særlig rådgiver, Tlf. 4055 8005, pearn1(at)uvm.dk
Claus Helmann Christensen, Undervisningskonsulent, Tlf. 3392 5144, clchr1(at)udst.dk

Relevant information

http://www.uvm.dk


Pressekontakt


Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire