Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/08-11   -   Pressemeddelelse

Elever får flere undervisningstimer end påkrævet

De danske folkeskoler har samlet set planlagt flere undervisningstimer, end reglerne om minimumstimetal kræver. Undervisningsministeren glæder sig over det gode resultat.

Eleverne i folkeskolen kan se frem til flere undervisningstimer, end de har krav på. Det viser den seneste opgørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal.

I perioden 2008/09 til 2010/11 skal eleverne have minimum 6.960 timer. Skolerne har i gennemsnit planlagt med 7.590 timer. Det er 630 timer mere, end loven kræver.

Tendensen er udbredt, og meget få skoler planlægger samlet set med for få timer. Kun to skoler på 1. til 3. klassetrin, otte skoler på 4. til 6. klassetrin og to skoler på 7. til 9. klassetrin planlægger med for lave timetal samlet set.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen er tilfreds med tallene.

"Det glæder mig, at skolerne planlægger med mere undervisning, end loven kræver. At skolerne plan-lægger med så mange timer, er den helt rigtige indstilling, hvis vi skal nå regeringens ambitiøse målsæt-ninger om en folkeskole blandt top fem i verden og sikre, at 95 procent af de unge får en ungdomsud-dannelse," siger Troels Lund Poulsen.

Undervisningsministeriet vil følge op over for de kommuner, der har skoler med et planlagt timetal under minimumstimetallet. Tilsynet vil både omfatte skolernes planlagte timetal til normal- og specialklasseelever på folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud.

Læs mereom timetallene

Relevant information

http://www.uvm.dk


Pressekontakt


Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire