Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/10-14   -   Pressemeddelelse

Ny kampagne for erhvervsuddannelserne

Vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden, hvis de seneste års lave antal ansøgere til erhvervsuddannelserne fortsætter. I dag lancerer Undervisningsministeriet en kampagne om erhvervsuddannelserne, der giver ordet til elever, der er stolte af deres uddannelse.

De seneste ti år er søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra 9. og 10. klasse faldet fra ca. 30 pct. for ti år siden til 19 pct. i dag.

Regeringen ønsker, at erhvervsuddannelserne skal være et aktivt tilvalg for flere unge. Derfor lancerer Undervisningsministeriet i dag kampagnen Muligheder i virkeligheden. Her vil elever fra blandt andet SOSU-, tømrer-, detailhandels- og bageruddannelsen vise danskerne erhvervsuddannelsernes mange muligheder.

Kampagnen præsenterer uddannelserne, som de kommer til at se ud efter sommerferien med regeringens reform af erhvervsuddannelserne. Det gælder også muligheden for på erhvervsuddannelserne at tage en eux, hvor man får både et svendebrev og en gymnasial eksamen i samme forløb. Formålet er at vække nysgerrighed omkring de mange gode muligheder, der er for både job og videreuddannelse.

"Danmark er både et videns- og et produktionsland, og vi har brug for mange dygtige faglærte i fremtiden. På de 107 meget varierede erhvervsuddannelser er der noget for alle - uanset om man er bedst på kontor, på værkstedet, byggepladsen, i køkkenet eller sammen med de syge og de ældre. Med reformen af erhvervsuddannelserne bliver der samtidig endnu flere muligheder for talentspor, videreuddannelse gennem en eux, et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø og en forstærket uddannelsesgaranti, der sikrer praktikpladser inden for de fleste uddannelser," siger undervisningsminister Christine Antorini.

Som led i kampagnen vil nuværende elever på erhvervsskolerne vise deres varierede hverdag via dialog med danskerne på gadeplan og på de sociale medier. Kampagnen vil aktivere de bedste ambassadører for uddannelserne - nemlig de unge selv. De unge, der hver især repræsenterer forskellige erhvervsuddannelser skal med deres engagement og stolthed over valget af uddannelsen fortælle virkeligheden om, hvad det indebærer at være elev på en erhvervsuddannelse. De unge elever vil være at møde på gadeplan, i biografen såvel som online og på reklamesøjler.

Om kampagnen

Undervisningsministeriets kampagne Muligheder i virkeligheden præsenterer en nuanceret og virkelighedsnær skildring af erhvervsuddannelserne, rettet mod de unge i folkeskolens ældste klasser og deres forældre, som ofte påvirker de unges valg af ungdomsuddannelse. Følg kampagnen på Undervisningsministeriets Facebookside og se mere på erhvervsudd.dk

Om erhvervsuddannelserne

En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, og det meste af uddannelsen foregår i en praktikvirksomhed som for eksempel en større industrivirksomhed, et værksted, et køkken eller en butik. Den teoretiske del af uddannelsen foregår enten på en erhvervsskole, som kan være en handelsskole, en teknisk skole og et AMU-center, eller på en landbrugsskole eller en social- og sundhedsskole. Læs mere om erhvervsuddannelserne på Undervisningsministeriets hjemmeside

Om eux

Eux er et tilbud til eleverne på erhvervsuddannelserne, der også gerne vil have en gymnasial eksamen. Eux betegner en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse, som også giver en gymnasial eksamen på linje med for eksempel stx eller htx. Læs mere om eux på Undervisningsministeriets hjemmeside

Pressekontakt

Christian Korsbæk
Specialkonsulent Departementet
  50898474
Thomas Rysgaard
Pressesekretær Departementet
  3392 5947

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire