Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/11-14   -   Pressemeddelelse

Bred politisk opbakning til modernisering af folkeskolens prøver

Folkeskoleforligskredsen er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal videreudvikle folkeskolens prøver. Her åbnes der blandt andet for flere produkt- og projektorienterede prøver og prøver, der tager udgangspunkt i partnerskaber mellem skolerne og lokale foreninger og virksomheder. De første ændringer bliver gennemført fra skoleåret 2015/2016.

Konkret skal der igangsættes 12 initiativer (se link til højre). Som noget nyt indføres en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse. Den erstatter den nuværende prøve i fysik/kemi.

Internettet er en integreret del af undervisningen, og derfor gives der fremover øget adgang til internettet ved skriftlige prøver. Samtidig bliver der på forsøgsbasis mulighed for at gå til prøve i flere valgfag.

De nye prøveformer skal sikre, at prøverne understøtter folkeskolereformens mål om at løfte det faglige niveau. Samtidig skal prøverne i højere grad motivere og understøtte en moderne og tidssvarende undervisning, der også er rettet mod verden uden for og efter folkeskolen.

"Med folkeskolereformen har vi igangsat en omfattende udvikling af folkeskolen med den samlede målsætning at hæve elevernes faglige niveau, øge deres trivsel og få flere til at tage en ungdomsuddannelse. Prøverne skal i højere grad afspejle den virkelighed, som eleverne vil møde efter folkeskolen. Derfor er der behov for at udvikle prøveformerne i folkeskolen, så de bedst muligt understøtter fagenes udvikling og elevernes videre færd i uddannelsessystemet," siger undervisningsminister Christine Antorini.

Nogle af initiativerne sigter også mod at gøre prøvesystemet mere effektivt. Dette medfører, at der vil blive frigjort ressourcer til undervisning på skolerne. Det sker blandt andet ved, at de selvrettende digitale prøver gøres obligatoriske. Elevernes skriftlige prøver skal bedømmes effektivt og objektivt. Elevernes prøveopgaver skal derfor afleveres anonymt og bedømmes af én ekstern censor.

Nogle af initiativerne udmøntes som permanente ændringer og bygger på positive erfaringer fra tidligere forsøg. Andre initiativer indeholder nye toårige forsøg med efterfølgende evaluering, mens nogle af initiativerne indebærer, at der gennemføres en nærmere analyse.

Endelig nedsættes der i foråret 2015 et bredt sammensat fagligt sparringspanel, der skal bistå med rådgivning af undervisningsministeren om den langsigtede udvikling af folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.

Pressekontakt

Rasmus Vanggaard Knudsen
Kontorchef Kvailtets- og Tilsynsstyrelsen
  33925627
  41315521

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire