Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/02-15   -   Pressemeddelelse

Ny national ordblindetest på tværs af uddannelser

Undervisningsministeriet kommer nu med en ny national ordblindetest, som skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser.

Indtil nu har der manglet en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed, og dette har skabt unødvendige barrierer for elever og studerende på vejen gennem uddannelsessystemet. Der har for eksempel været for mange og for uensartede udredninger, og det har været en kamp for nogle elever og studerende at få anerkendt deres ordblindhed, ligesom tilbuddene nogle steder har været for upræcise i forhold til den enkelte elevs ordblindevanskeligheder.

Derfor har Undervisningsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet udviklet en tværgående ordblindetest. Den nye ordblindetest skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed både på tværs af kommunegrænser og uddannelser.

Testen bygger på international anerkendt forskning på ordblindeområdet. Samtidig er den blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner løbende har afprøvet og evalueret testen sammen med testudviklere og forskergruppe.

"Det er vigtigt, at elever og studerende med ordblindhed får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre elever. Nu kan vi tilbyde alle skoler og institutioner et gratis testredskab, der kan give et fagligt og solidt grundlag for at hjælpe til med, at elever med ordblindhed får den rette vejledning og undervisning. Testen kan bane vejen for en ensartet praksis på tværs af kommuner og uddannelsesområder, så elever med ordblindhed får en tidligere og mere målrettet støtte, uanset hvor de bor i Danmark," siger undervisningsminister Christine Antorini.

Den nye ordblindetest kan desuden skabe mere smidige overgange mellem uddannelser og uddannelsesniveauer for elever og studerende med ordblindhed. Undervisningsministeriet arbejder på at sikre ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af læsevanskeligheder.

Undervisningsministeriet afholder en række informationsmøder om den nye ordblindetest i forbindelse med lancering af testen. Som opfølgning på Ordblindetesten udvikler Undervisningsministeriet et pædagogisk vejledningsmateriale om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen. Det pædagogiske vejledningsmateriale bliver offentliggjort i begyndelsen af skoleåret 2015/2016.

Fakta

- 3-7 % af befolkningen er ordblinde.
- Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.
- Ordblindetesten er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet.
- Ordblindetesten er finansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens midler til udviklingsprojekter.aktaboks indholdseksempel.

Pressekontakt

Lotte Groth-Andersen
Kontorchef Departementet
  33925088
Karen Tidemann
Pressechef Departementet
  33925098
  22400930

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire