Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/03-15   -   Pressemeddelelse

Danske uddannelsesydelser skal sælges til Vietnam

Undervisningsminister Christine Antorini rejser i dag med dansk uddannelsesdelegation til Vietnam for at fremme dansk uddannelseseksport.

Vietnam har haft en væsentlig økonomisk vækst de senere år. Samtidig er der i mange sektorer mangel på arbejdskraft med tilstrækkelige kompetencer - en udfordring, også danske virksomheder i Vietnam oplever.

Danske uddannelsesydelser er i den sammenhæng attraktive, og der er allerede danske uddannelsesinstitutioner, der indgår i forskellige samarbejder i Vietnam. En ekspertgruppe for fremme af dansk uddannelseseksport har dog peget på, at det var vigtigt for yderligere fremskridt, at der er markant politisk opmærksomhed på området.

Derfor besøger undervisningsminister Christine Antorini Vietnam den 3.-6. marts 2015 i selskab med en større delegation af blandt andre danske uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder for at profilere danske uddannelsesydelser. Under besøget skal ministeren lægge grunden til en ny samarbejdsaftale mellem de to lande og indsamle erfaringer om, hvordan Danmark og Vietnam gensidigt kan drage fordel af og forbedre muligheder for eksport af danske uddannelsesydelser.

"I Vietnam venter millioner på at få en bedre uddannelse især inden for erhvervsrettede uddannelser, der kan understøtte den fortsatte vækst i landet. Det er en enestående chance for Danmark, fordi vi har en unik erfaring med at uddanne både voksne og unge i forskellige retninger. Hvis vi samarbejder om uddannelsesydelser med andre lande som Vietnam, vil det betyde, at vores egne uddannelser hjemme bliver bedre og mere internationale. Vi bliver skarpere på, hvad vi kan, og vi får adgang til ny viden gennem kontakten til udlandet. Samtidig giver det danske virksomheder bedre muligheder for at etablere sig i lande, hvor der mangler faglærte medarbejdere. Derfor skal vi opbygge en tættere relation, som fremmer mulighederne for eksport af danske uddannelsesydelser," siger undervisningsminister Christine Antorini.

Under besøget vil ministeren og delegationen deltage på en lang række besøg og seminarer for at bane vejen for eksport af danske uddannelsesydelser i Vietnam. Blandt andet vil ministeren afholde bilaterale møder med vietnamesiske ministre på uddannelsesområdet, hvor en justering og forbedring af den eksisterende samarbejdsaftale på uddannelsesområdet, et såkaldt 'Memorandum of Understanding', vil blive drøftet.

Ministeren vil også besøge vietnamesiske og danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder og konkret høste erfaringer fra et pilotprojekt udviklet af Syddansk Erhvervsskole i samarbejde med University College Lillebælt, der har til formål at styrke fire danske offshore virksomheders uddannelsesprogrammer inden for medie-grafisk industri i Vietnam.

Endelig afholdes to uddannelsesseminarer, hvor uddannelsesdelegationens medlemmer sammen med lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan høre om muligheder for at etablere partnerskaber mellem blandt andet danske og vietnamesiske uddannelsesinstitutioner, virksomheder og myndigheder.

Pressekontakt

Christina Barfoed-Høj
Kontorchef Departementet
  25237441
Sabrina Drevsfeldt
Pressesekretær Departementet
  +45 33 92 78 67
  +45 51 96 06 68

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire