Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/03-15   -   Pressemeddelelse

Kommuner godkendt til rammeforsøg

I ni kommuner vil skolerne forsøge sig med aldersintegrerede klasser og fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og kommunale folkebiblioteker.

Syv kommuner har fået godkendelse til at gennemføre rammeforsøg med aldersintegrerede klasser, mens to kommuner har fået godkendelse til at gennemføre rammeforsøg med fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og de kommunale folkebiblioteker. Undervisningsministeriet åbnede for muligheden i januar 2015, og samtlige ansøgninger er imødekommet. Forsøgene kører fra skoleåret 2015/2016 og tre år frem.

Formålet med forsøgene er at få bedre viden om, hvordan skoler og kommuner kan understøtte målsætningen om, at alle elever skal trives og blive så dygtige som muligt uanset social baggrund.

Med aldersintegrerede klasser får skolerne mulighed for at sammensætte elevgruppen på baggrund af elevernes modenhed, interesser og forskellige forudsætninger for læring. Det giver mulighed for, at det pædagogiske personale kan arbejde med forskelligartede undervisningsformer med henblik på at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.

Med fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og kommunale folkebiblioteker er forventningen, at der vil være en række fordele i forhold til at stille materialesamlinger, viden og ressourcer til rådighed på tværs af skole og folkebiblioteket. Det vil øge kvaliteten i tilbuddene på skolerne og på folkebiblioteket.

Om de to forsøg:

Forsøg med aldersintegrerede klasser

Som led i forsøget har skolerne fået mulighed for at fravige folkeskoleloven for at kunne oprette aldersintegrerede klasser for elever fra 4.-9. klasse.
Der er ikke i forbindelse med forsøget givet mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 25 a om holddannelse.
Inddelingen i aldersintegrerede klasser skal ske på baggrund af en pædagogisk vurdering. Elevernes forskellige forudsætninger for læring, modenhed og interesser kan danne baggrund for opdelingen.

Der gives ikke tilladelse til, at inddelingen i aldersintegrerede klasser kan ske på baggrund af en vurdering af elevernes faglige niveau.
Godkendelsen er givet for tre skoleår med virkning fra skoleåret 2015/2016. Forsøgene evalueres efter to skoleår.
Følgende kommuner har fået godkendt forsøg med aldersintegrerede klasser: Fanø Kommune, Frederiksberg Kommune, Greve Kommune, Haderslev Kommune, Ikast-Brande Kommune, Odense Kommune og Silkeborg Kommune.
Forsøg med fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og kommunale folkebiblioteker

Som led i forsøget kan der etableres fælles ledelse mellem folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter.
Kombibiblioteket skal i forsøgsperioden varetage de opgaver og funktioner, der fremgår af bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Godkendelsen er givet for tre skoleår med virkning fra skoleåret 2015/2016. Forsøgene evalueres efter to skoleår.
Følgende kommuner har fået godkendt forsøg med fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og kommunale folkebiblioteker: Gribskov Kommune og Nyborg Kommune.

Pressekontakt

Thomas Rysgaard
Pressesekretær Departementet
  3392 5947
Søren Christensen
Fuldmægtig Departementet
  33925423

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire