Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/03-15   -   Pressemeddelelse

Nyt lovforslag om fælles prøve for naturfagene i 9. klasse i folkeskolen

Regeringen fremsætter i dag et lovforslag om, at eleverne i 9. klasse i folkeskolen fremover skal til en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Regeringen foreslår samtidig, at folkeskolens skriftlige prøver fremover alene bedømmes af en censor.

Med folkeskolereformen er der igangsat en omfattende udvikling af folkeskolen. Som led i denne udvikling skal folkeskolens prøver gøres tidssvarende, så de i højere grad afspejler den virkelighed, som eleverne vil møde efter folkeskolen.

Derfor har regeringen i dag fremsat et lovforslag, der skal indføre en ny bunden praktisk-mundtlig fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse som erstatning for den nuværende bundne praktiske-mundtligprøve i faget fysik/kemi.

For at tilgodese den fagspecifikke viden og særlige færdigheder i hvert af de tre fag foreslår regeringen samtidig at etablere en ny skriftlig prøve i faget fysik/kemi. Den nye skriftlige prøve skal indgå i gruppen af udtræksfag placeret i fagblokken naturfag på linje med de nuværende skriftlige udtræksprøver i biologi og geografi.

"Naturvidenskabelige kompetencer efterspørges i mange dele af samfundet i dag, og derfor er det vigtigt, at flere unge kigger i den retning, når de skal vælge en uddannelse efter folkeskolen. Med de nye prøver gør vi det muligt for eleverne at blive prøvet tværfagligt i naturfag. Det vil smitte af på undervisningen, og dermed forventer jeg, at flere elever bliver motiverede til at arbejde med fagene," siger undervisningsminister Christine Antorini.

Med lovforslaget lægger regeringen derudover op til, at den nuværende bedømmelsesordning i forbindelse med folkeskolens skriftlige prøver ændres, så prøver med skriftlig besvarelse på 9.- og 10. klassetrin fremover alene bedømmes af en statsligt beskikket censor i stedet for som i dag at blive bedømt af både en statsligt beskikket censor og en faglærer.

Lovforslaget indeholder endeligt en række præciseringer i reglerne om sammensætningen af skolebestyrelsen.

Relevant information

Se lovforslaget her
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L181/index.htm


Pressekontakt

Sabrina Drevsfeldt
Pressesekretær Departementet
  +45 33 92 78 67
  +45 51 96 06 68
Rasmus Vanggaard Knudsen
Kontorchef Kvailtets- og Tilsynsstyrelsen
  33925627
  41315521

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire