Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/04-15   -   Pressemeddelelse

Gymnasieforhandlingerne er brudt sammen

Undervisningsministeren ser ikke længere nogen mulighed for en politisk aftale om de gymnasiale uddannelser. Hun har derfor afbrudt forhandlingerne.

Trods bred politisk opbakning om store dele af det gymnasieudspil, som regeringen fremlagde den 1. december 2014, er adgangskravet til de gymnasiale uddannelser så stor en knast i forhandlingerne, at der ikke bliver en politisk aftale om de gymnasiale uddannelser.

Det konkluderer undervisningsminister Christine Antorini efter et netop overstået møde i gymnasieforhandlingerne med alle Folketingets partier.

"Det er ærgerligt for både de unge og for fremtidens gymnasier, at forhandlingerne nu er faldet til jorden. Der er ellers bred enighed blandt partierne om regeringens forslag til, at vi skal give gymnasiet et fagligt løft, have færre studieretninger og styrke anvendelsesorienteringen i undervisningen. Dette må vi nu opgive på grund af ønsket om høje adgangskrav," siger Christine Antorini.

"Et adgangskrav på mindst 4 og op til 7 vil have store konsekvenser for at sikre gode gymnasiale uddannelser i hele Danmark. Eksempelvis vil et adgangskrav på 7 ramme næsten halvdelen af eleverne på hhx og htx og tre ud af fire på hf," tilføjer Christine Antorini.

Fakta vedrørende adgangskrav

Nedenfor er oplistet konsekvenserne ved forskellige karakterkrav. Det bemærkes at tallene angiver, hvor mange elever karakterkravet skønnes at berøre. Elever der ikke lever op til adgangskravene vil have mulighed for at blive optaget via optagelsesprøven. Elever der ikke består optagelsesprøven har mulighed for at opkvalificere sig for at kunne leve op til adgangskravene eller bestå optagelsesprøven fx gennem 10. klasse eller AVU.

STX
- Adgangskrav på 2 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 2 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.
- Adgangskrav på 4 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 7 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.
- Adgangskrav på 7 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 37 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.

HHX
- Adgangskrav på 2 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 3 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.
- Adgangskrav på 4 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 11 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.
- Adgangskrav på 7 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 49 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.

HTX
- Adgangskrav på 2 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 2 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.
- Adgangskrav på 4 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 9 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.
- Adgangskrav på 7 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 46 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.

HF
- Adgangskrav på 2 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 8 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.
- Adgangskrav på 4 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 30 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.
- Adgangskrav på 7 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik skønnes at berøre ca. 76 % af eleverne der begynder på en gymnasial uddannelse.

Fakta: Hovedpunkter i regeringens udspil

Regeringens udspil skal sikre, at alle gymnasieelever bliver så dygtige de kan, uanset deres sociale baggrund. Regeringen foreslår blandt andet:

- Færre og bedre studieretninger, så studieretningerne bliver mere overskuelige
- Styrket matematik og naturvidenskab
- Mere feedback til eleverne fra lærerne i forbindelse med bl.a. større skriftlige opgaver
- Flere undervisningstimer og bedre udnyttelse af skoleåret
- Mere anvendelsesorientering og inddragelse af omverdenen i undervisningen
- Styrket grundforløb og varedeklarationer på de gymnasiale uddannelser

Pressekontakt

Karen Tidemann
Pressechef Departementet
  33925098
  22400930

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire