Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/05-16   -   Pressemeddelelse

Kvindelige ledere er sundt for samfundet

Foreningen Far har deltaget i Womenomics CPH konferencen 2016 med fokus på kvindelige ledere. Konferencen var sponsoreret af Mærsk, BMW, McKinsey

Vi har et stort potentiale i kvindelige ledere, men som Foreningen Far påpegede på konferencen kræver det en familie reform i Danmark og den vestlige verden.

Vi kan ikke i dag sige hvem som er den bedste elev, studerende, medarbejder, leder, statsminister eller forælder alene ved at kigge på køn - det er positivt og sundt for det skaber frihed, mangfoldighed og livskvalitet.

Vi er nået langt med lige muligheder på uddannelsesområdet, hvor vi i Danmark har flere kvinder end mænd på universiteterne og det går fremad på arbejdsområdet med flere kvindelige ledere, specielt i den politiske verden. Det er derfor paradoksalt, at vi stadig i Danmark og den vestlige verden kører i hestevogn på familie området og står med en familie lovgivningen, som i sin grundsubstans kun bygger på den ene forælder med knopskydning siden 1900 tallet.

Foreningen Far påpegede på konferencen, at den væsentligste faktor for fremtidens kvindelige ledere er en lovreform på familie området med fokus på alle børn og hele familien i delt forældreskab. Det er bedst for børnene, som vil mærke far og mors kærlighed og tryghed gennem hele livet. Det er sundt for samfundet og vil skabe lavere socialudgifter og mere ro i familierne. Det er samtidig en god forretning for erhvervslivet, som vil opnå et højere kompetenceniveau, mere motiverede og innovative medarbejdere og ledere.

HVORFOR SKER DER SÅ INGENTING?

Foreningen Far har gennem flere år fulgt børn og forældre i mange forskellige familie former og situationer for at vurderer, hvorfor der ingenting sker i den politiske og ministerielle proces på familie området.

Vores markante oplevelse i Danmark er at det centrale problem, skåret helt ind til kerne, er simpel "Gatekeeping" og manglende forandringsparathed i danske ministerier. Folkevalgte politikere forstår slet ikke potentialet og alvoren, fordi de hverken informeres korrekt eller fyldestgørende, hvilket opleves ved stadig tyndere og tyndere forklaringer i de ministerielle svar lavet af embedsværket f.eks. på området for digital post eller barsel, som rammer alle danske familier og 1.2 mio. børn fra livets start eller senere i livet.

På grund af den manglende korrekte og fyldestgørende informering ender det hele ofte i et politisk slagsmål, hvor glade børn og gode forældre tages som politiske gidsler i en stoleleg om taburetter i Folketinget.

Det er i Danmark Socialministeriets familieretsafdeling, som er hovedansvarlig for den manglende informering, modernisering og koordination på familie området af lovgivningen. En lovgivning som ligger i mere end 12 forskellige ministerier og det billede der tegner sig aktuelt er et embedsværk, som i mange år har vidst, at børn og forældre står med et problem i lovgivningen, som er opbygget om den ene forælder siden 1900 tallet.

Et embedsværk som da ganske sikkert har meget at se til og som skal beskytte de mange skiftende ministre, som slet ikke når at opdage hvad der sker, men som ligeledes mangler fundamental vilje til at fortælle politikerne, at det vi har gjort i årtier, måske slet ikke er rigtigt for børn og familier i Danmark.

I erhvervslivet skifter centrale ledere ofte stilling hver 3-5 år for at opnå en naturlig dynamik og forandringsparathed, men karrierevejen i danske ministerier og embedsværket er mere ofte end i erhvervsliv baseret på en livslang ministeriel karriere. Det gør formentlig at embedsværket ingen reel interesse har i, at fortælle at man måske skulle have moderniseret familie lovgivningen for årtier tilbage og erkende egne fejl i en positiv lærende samfundsudvikling.

Embedsværket har nok ingen reel interesse i at tale åbent og ærligt til Folketingets medlemmer, som det er set hos skat, sundhedsstyrelsen, tamil sagen og i flere andre tilfælde - selvom det også kan være svært, men de globale forandringer og politikerne er ikke årsagen. Det handler om god forandringsledelse og viljen.

Den manglende forandringsparathed og "Gatekeeping" har direkte betydning for områder som digital post og adgange for begge forældre med store offentlige besparelser, hvor børn og forældre heller ikke med den nye digitaliserings strategi 2016 kan forvente at modtage samme post til tiden, da DATA mangler i cpr.

Det har betydning for det lavere barselstal i Danmark end resten af Norden. Det har stor betydning for de sociale udgifter i samfundet, ro i familierne, antallet af alvorlige børnesager og de mest alvorlige børnesager i Danmark samt social arv.

Der er hundredvis af andre forhold lige fra manglende anerkendelse af biologisk far og mor i børneloven, bopælstal for børn hos fædre på niveau med 1980, manglende frit valg for forældre i moderne familie former til fordeling af samvær og barnets økonomi, muligheden for at blive medmor men ikke medfar eller au-pair ordninger kun for den ene forælder, hvis man ønsker det. For så vidt ligeledes udstationerede medarbejdere for Mærsk, Vestas og andre internationale virksomheder, som får børn i udlandet og står fuldstændig uden rettigheder, men indkræves beløb på til tider 10.000 til 90.000 kr./måned af den danske stat - og er ruineret og ødelagt i arbejdslivet og til tider privat!

Det er derudover tydeligt i Danmark at feministerne, som vi bestemt alle skal have stor respekt for, ligeledes står med et internt problem og valget mellem omsorg eller ambitioner, hvor "ekstremistiske feminister" når der er fornuftige lovændringer på vej kommer med smedekampagner baseret på had og få ekstreme børnesager helt ude af proportioner for 1.2 mio. børn og fantastiske forældre i Danmark.

Der sker direkte fabrikation af løgnehistorier, hate crime, bevidst bagvaskelse af enkelt personer og systematisk misinformering til tider støttet indirekte af offentlige midler for at skabe had på et niveau, som bestemt ikke er hverken sundt eller godt for danske børn. Det er absurd at være vidner til som almindelige forældre m/k, når en moderne familie lovgivning handler om et sundt samfund med frihed, lige muligheder i fællesskab og at sikre de positive rollemodeller m/k, som skal gå forrest i fremtidens velfærdssamfund baseret på ordentlighed, mangfoldighed og lige muligheder for mænd og kvinder - og vores allesammens skønne børn, som jo kan være drenge eller piger.

Vi har brug for en lovreform på familie området for hele Danmark. Danmark er på ingen måde foran med hensyn til frihed, lige muligheder og samme retssikkerhed for borgerne. Det er Canada, Australien og for den sags skyld snart USA og EU, mens Danmark kan ende som lilleput landet der hyggede sig i smug med et nok så stort potentiale. For vi har et stort og meget positivt potentiale i kvindelige ledere i Danmark, men det kræver en familie reform med en familie lovgivning, som i fremtiden bygger på delt forældreskab i hele lovgivningen og praksis som fundament. Ansvaret ligger hos politikerne og i de danske ministerier, herunder Socialministeriets Familieretsafdeling.

Er viljen og forandringsparatheden til stede til gavn og glæde for alle borgere - og kvindelige ledere - i fremtidens Danmark, som starter NU!

Relevant information

International ekspert erklæring
http://www.warshak.com/e-libe/wp-content/uploads/2016/04/CR68-e-Stemming-the-Tide.pdf

FN rapport fra Foreningen Far med 24 anbefalinger
http://www.mypresswire.com/log/pm_files/file_31965.pdf

ÅBENT BREV: Møde med Socialministeren
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/99763


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire