Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/06-16   -   Pressemeddelelse

Folkemødet 2016 - vidste du?

De færreste mennesker i Danmark tænker over, at familie lovgivningen siden 1900 tallet og stadig i sit fundament er baseret på den ene forælder i stedet for barnet. Det skaber hver eneste dag mærkværdige, nærmest humoristiske og til tider meget alvorlige og livstruende situationer for børn, forældre og samfundet.

Foreningen Far er en af verdens ældste fædre organisationer og samarbejder med forældreorganisationer, forskere og eksperter over hele verden. Vi har i Danmark sat fokus på det moderne familieliv, lige muligheder for mænd og kvinder samt det gode liv for alle danske børn, forældre og familier for sund velfærd.

Foreningen Far står bag, eller er involveret i temaer, som samfundsmæssige besparelser ved lovpligtig digital post om børn til begge forældre, moderne velfærd og familie lovgivning, fædre barsel, overholdelse af basale menneskerettigheder for børn og fædre samt moderne familier i Danmark - samt mange TV udsendelser om familielivet, som har set dagens lys.

VIDSTE DU:
at 1.2 mio. fædre ikke modtager gratis digital post om eget barn og det koster samfundet formuer i manuelle arbejdsgange og manglende informering?

VIDSTE DU:
at barnets forældre ikke er den biologiske far og mor i børneloven, men mor, ægtemanden/registreret partner eller medmor - hverken biologisk far eller medfar er nævnt?

VIDSTE DU:
at ny international forskning støttet af 110 forskere og eksperter dokumenterer, at børns sundhed er bedst, når de har far og mor ligeværdigt i livet i alle aldre og familie former?

VIDSTE DU:
at fantastiske fædre som ønsker at komme på barsel, ikke altid får muligheden og står uden rettigheder, fordi mor og arbejdsgiveren i lovgivningen reel kan bestemme om det skal ske?

VIDSTE DU:
at arbejdsgiveren i familie lovgivningen har ret til at vide, at der er et barn før den biologiske far?

VIDSTE DU:
at enhver far du møder på gaden eller legepladsen kan blive fjernet fra barnets liv på en time pga. forældet lovgivning og manglende retssikkerhed for alle børn og forældre?

VIDSTE DU:
at vi i Danmark snart står med en generation af børn, der mangler god far kontakt bl.a. fordi lovgivningen kører i hestevogn og vi ikke overholder basale menneskerettigheder for børn og fædre samt det moderne familieliv i Danmark?

VIDSTE DU:
at rekorden er på 90.000 kr. om måneden, som en dansk far skal betale i bidrag til moren for sit barn, opkrævet af danske myndigheder, og fædre med børn i udlandet risikere at stå uden rettigheder og blive økonomisk ruineret? Det kan være den udstationerede medarbejder, forældre der flytter til udlandet eller den unge far som møder en udvekslingsstudent der bliver gravid og flytter hjem?

VIDSTE DU:
at ligeværdige forældre (ofte fædrene) hverken modtager børnecheck, boligsikring eller højere SU selvom de har behovet f.eks. ved arbejdsløshed?

VIDSTE DU:
at færre børn har bopæl hos fædre i dag end i 1980 i modstrid med samfundsudviklingen pga. forældet lovgivning og diskrimination af børn og borgere?

VIDSTE DU:
at de 20% økonomisk dårligst stillede mænd i Danmark er den dyreste gruppe af i vores sundhedssystem og de dør 13 år før de bedst stillede kvinder?

VIDSTE DU:
at der ikke laves kønsopdelt statistik på familieområdet hos offentlige myndigheder i børnesager og virkeligheden derved skjules under gulvtæppet?

VIDSTE DU:
At SFI som laver officielle familieundersøgelser i Danmark til Ministerier og Politikere har erkendt, at deres familieforskning har været baseret på besvarelser fra mødre uden, at de har oplyst det til befolkningen, medierne og politikerne f.eks. ved lovændringer. Foruden at deres ekspertgrupper ofte kun består af kvinder og spørgeskemaerne ofte kun sendes til kvinder?

VIDSTE DU:
at der blev udpeget 4 mor og barn organisationer og kun 1 far og barn organisation i barselsudvalget og far og barn organisationen blev påkrævet at stille med en kvinde?

VIDSTE DU:
At de 5 største mor og barn organisationer i Danmark modtager støtte for 150-200 mio. dkr., mens Foreningen Far som den største far og barn organisationer modtager 175.000 kr. fra staten?

VIDSTE DU:
at ligeværdige forældre ofte kæmper om det forældede begreb bopæl og samværsforælder pga. den store juridiske og økonomiske forskel, hvor kun den forælder som har barnets registrerede bopæl kan få velfærdsydelser for barnet?

VIDSTE DU:
at det ofte koster fædre 50.000 til 500.000 kr. at føre en sag om sit barn, mens anden forælder meget vel kan have fri proces?

VIDSTE DU:
at skyldsspørgsmålet ikke har betydning i børnesager i lovgivningen lavet af skrivebordsjurister i Social og Indenrigsministeriet, hvorfor en forælder kan chikanere den anden forælder og fremmedgøre barnet uden, at det har konsekvenser og der derved er skabt en negativ spiral i årtier for mange andre danske børn?

VIDSTE DU:
at fædre som viser sig ikke at være biologiske forældre skal betale børnebidrag og arv, selvom moren ikke fortalte sandheden?

VIDSTE DU:
at man ofte kan lyve om alting hos offentlige myndigheder i børnesager og det ikke har nogle konsekvenser, men ofte belønnes, hvorfor vi hver eneste dag bringer børns liv og opvækst i fare i Danmark?

VIDSTE DU:
at den offentlige sagsbehandlingstid i børnesager for almindelige forældre og børn ofte er mellem 6 måneder og 3 år?

VIDSTE DU:
at der ofte ingenting sker i årevis og måske aldrig, hvis mor, mors kæreste eller morfar laver overgreb på et barn, mens man i fars familie ofte sikre sagen straks?

VIDSTE DU:
at man ikke tager hensyn til habilitet i børnesager f.eks. sagsbehandlere som selv sidder i ægteskabssager?

VIDSTE DU:
at når forældre beder om aktindsigt i børnesager får de som regel ikke udleveret det hele og de ved ikke hvad de ikke modtager?

VIDSTE DU:
at ligebehandlingsnævnet behandler sager under forudsætning af at dansk familielovgivning er tidssvarende og korrekt, hvorved forældrene ikke vinder sagerne, lovgivningen ikke er tidssvarende og korrekt?

VIDSTE DU:
at advokatbranchen i 40 år har tjent styrtende med penge på misinformering af offentlige myndighederne i børnesager efter de samme velkendte metoder, mens alle kigger på?

VIDSTE DU:
at vores folkevalgte politikere i årtier er blevet misinformeret på familieområdet, som var det eventyret om kejserens nye klæder af embedsværket, som ingen interesse har i at fortælle at de har glemt at ligestille familielovgivningen i Danmark?

VIDSTE DU:
at forskelsbehandling af barnet og barnets forældre ALDRIG er barnets tarv - det er forskelsbehandling?


For Foreningen Far handler det ikke om mænd eller kvinder, men om frit valg, lige muligheder og retssikkerhed for alle danske børn og forældre. Vi skal have alle med i fremtidens velfærdssamfund.

Politikerne på Christiansborg og Ministerierne er nød til at modernisere fundamentet i familielovgivningen, som er forældet og hver dag skaber mærkværdige, nærmest humoristiske og til tider meget alvorlige og livstruende situationer for børn og forældre i Danmark.

Politikere respekter barnets menneskeret til de biologiske forældre i børneloven og beløn ALTID god forældreadfærd i stedet for køn og ikke kun kernefamilier i dagens Danmark. Respekter begge forældre som fundament i familielovgivningen og afskaf forældede og diskriminerende begreber som bopæl og samværsforældre for børn i moderne familier. Lad barnets økonomi følge barnet og giv velfærdsydelser til borgere som har et reelt behov.

Respekter familiernes frie valg til egne aftaler i alle familie former, da forældrene er virkelighedens eksperter, som ofte begge elsker barnet helt op til skyerne og tilbage igen - og giver kærlighed, omsorg og tryghed.

Ligestillingen er om vi ønsker det eller ikke hoppet ud af skabet - også i familielivet - og den hopper nok ikke tilbage igen. Vi lader ikke i Danmark kvinder læse på Universitetet uden, at de må gå til eksamen. Lige muligheder for mænd og kvinder i familielivet og familie lovgivningen skaber på samme vis glade forældre og trygge børn.

... samt vælgere med tillid til Politikerne!

Relevant information

Hvorfor sker der ingenting?
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/100072

International erklæring af 110 forskere og eksperter
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/99691


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire