Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/10-16   -   Pressemeddelelse

Fem forslag til et bedre familiesamfund

Regeringen har foreslåetet samlet skilsmissesystem, men Danmark kan gøre det bedre end det. Det skriver Landsformand Jesper Lohse fra Foreningen Far i Altinget, og nævner blandt andet fædre barsel som et af de områder, der skal fokus på, hvis systemet skal blive bedre.

Vi skal i Danmark skabe verdens bedste familie samfund med moderne familie lovgivning baseret på frit valg, lige muligheder og samme retssikkerhed for alle børn og forældre i alle familie former.

Vi kan i dag ikke sige, hvem der er bedst som studerende, medarbejder, leder, statsminister eller forælder alene ved at kigge på køn eller familie form. Vi står med en forældet familie lovgivning, som kører i hestevogn, og som svarer til, at en mand eller kvinde læser på universitetet og ikke får lov til at gå til eksamen.

Et samlet skilsmissesystem vil da bestemt være til glæde for børn og forældre i det offentlige familie system, når det først er gået galt for familien. Systemet er i dag kendetegnet ved forældet lovgivning, alt for mange offentlige enheder og skift af hænder, hvilket giver tab af viden, procestid og menneskelige fejl for børn. Når kulturen samtidig ikke er lærende, så fejl hverken opdages, erkendes eller rettes, skal det jo gå galt for børn og forældre i det offentlige.

Regeringen har samtidig opstillet 22 punkter, som må anses som teknikaliteter. Forældre modtager ikke bidrag i 7/7 ordninger, så hvorfor søge dem? Og hvilken værdi har en udvidelse fra 6 til 12 måneder for børn og forældre, der opdager sandheden om det biologiske forældreskab i en alder på 1½, 18 eller 30 år, som ønsker sandheden respekteret af samfundet?

Det, der politisk kan forandre Danmark positivt og skabe bæredygtig vækst i det moderne familieliv, er:

FÆDREBARSELsom er den bedste samfundsinvestering, vi kan foretage. For kærlighed og ro om børnene, kvinders frigørelse, lavere skilsmissehastighed og mænds sundhed.

DIGITAL POST OM BØRN TIL BEGGE FORÆLDREsom er den sikre vej til borgertilfredshed og en kæmpe økonomisk besparelse i det offentlige for skoler, kommuner og hospitaler, uanset om det handler om fødsel, barsel, forældres hverdag i daginstitutioner og skoler, børns sundheds- og trivselsmålinger, hospitals oplysninger, offentlige børnesager eller familie forskning. Forældre har i henhold til loven samme orienteringsret om deres børn, men loven overholdes ikke, fordi det offentlige mangler data.

AFSKAFFELSE AF BOPÆL OG SAMVÆRSFORÆLDRE som er den mest omfattende diskrimination, vi har i Danmark, af cirka 400.000 børn, deres forældre og bedsteforældre. Bopæl- og samværsforældre begrebet, som blev indført i 2007, virker kun for nogen og satte i praksis fælles forældremyndighed ud af kraft. Hvem indførte det?

LIVSVARIG RESPEKT FOR BIOLOGISK FORÆLDRESKAB Alle børn og forældre har naturligvis en livsvarig ret til sandheden og respekt af det biologiske forældreskab. Vi lever i en tidsalder med DNA, sociale medier og skilsmisser, hvor sandheden kommer frem i livet, og sandheden er den eneste beskyttelse, vi kan give barnet i livet. Ønsker vi som samfund at respekterer med mor, skal med far naturligvis også respekteres.

BARNETS ØKONOMItildeles i dag kun den ene forælder, og det skaber kamp om bopælen med børn i midten, hvis far og mor ikke bor sammen. Antallet af børn, der bor hos far, er derfor stadig på niveau med 1980. Er det bedst for barnet at bo mest hos en forælder, mens den anden forælder har mest behov for barnets indtægter, kan det ikke lade sig gøre i lovgivningen. Alle borgere skal naturligvis have ret til velfærdsydelser for børn. Har du behov, skal du få, og har du ikke, skal du gå - ud og arbejde!

Måske vi i virkeligheden alle sammen skulle tænke over, hvordan det må føles som barn at miste fars eller mors kærlighed - eller ikke at få den anerkendelse eller oplevelse i livet. Hvordan det føles som forælder at miste sit barn fra den ene dag til den anden, eller aldrig at få sandheden respekteret. For det er virkeligheden i et kønsopdelt familie system fra fortiden, som diskriminerer rollemodellerne.

Der er tale om symptombehandling, men langt fra årsagsbehandling, af politikerne. Vi skal videre end det i Danmark og skabe verdens bedste familie samfund.

Relevant information

Altinget debat: Regeringens lovforslag
http://www.altinget.dk/social/artikel/ny-debat-vil-regeringens-forslag-skabe-et-overskueligt-skilsmissesystem

Foreningen Far: Fem forslag til et bedre familiesamfund
http://www.altinget.dk/social/artikel/foreningen-far-fem-forslag-til-et-bedre-familiesamfund

Foreningen Far: Det kønsopdelte familiesystem er fortid
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/102462


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire