Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/10-16   -   Pressemeddelelse

Det kønsopdelte familiesystem er fortid

Af Jesper Lohse, Landsformand for Foreningen Far.

Hvis du er en helt almindelig mand, der gerne vil på barsel, elsker dit barn helt op til skyerne eller som sidder og overvejer et brud med din kæreste eller kone og samtidig har børn med hende, så skal du tænke dig rigtig godt om. For i dag er det ikke sådan, at du kan forvente en fair eller realistisk chance og bedømmelse af dine forældreevner eller af dit barns tilknytning og behov for begge sine forældres kærlighed, omsorg og tryghed i livet.

Du står i praksis uden rettigheder til barsel og uden rettigheder til et biologisk forældreskab, som opdages efter 6 måneder, fordi du ikke kendte sandheden. I modtager heller ikke den samme offentlige digitale post om jeres barn, kun en af jer får velfærdsydelser selvom du tjener mindst eller bliver arbejdsløs og ved alvorlige forhold for jeres barn behandles i vidt forskelligt i samme situation for barnet. Går I fra hinanden skal I indenfor få dage afgøre, hvem som er bopælsforælder med alle rettigheder og hvem som er samværsforælder uden, selvom du måske tror I er ligeværdige.

Hvis I er uenige om hvor jeres barns bopæl skal registreres eller hvor meget barnet skal se jer, må I tage den tunge gang til myndighederne, som markant i statistikken foretrækker mor frem for dig. Det betyder intet, hvor god en forælder du er. Sådan er det bare og lyver en forælder eller en advokat som de har gjort det så ofte, kigger alle bare på. Der sker ingenting selvom det handler om børn.

Der er i Danmark et meget stort antal børn, der ikke lever sammen med begge deres forældre. I begyndelsen af 1970'erne var der ikke så mange, men samfundsudviklingen medførte i de følgende årtier en betydelig vækst i det man populært har kaldt for "skilsmissebørn". Samfundsudviklingen betød at antallet af forældre der var eller blev gift, blev reduceret.

Gamle normer forsvandt. Men ud af samfundsudviklingen voksede også en industri, hvor interesseorganisationer som Børns Vilkår, Mødrehjælpen og Krisecentrene m.fl. siden 1970'erne har drevet virksomhedslignende organisationer med en ambition om at hjælpe skilsmissebørn. For mange hundrede millioner kroner om året.

Lidt som symptombehandling, men langt fra årsagsbehandling.

Foreningen Far har historisk været det sted, fædre, bedsteforældre og pårørende af begge køn kunne få rådgivning om det bedste for barnet og bevarelse af en positiv kontakt for børnene med begge forældre: Vi har igennem alle årtier siden dannelsen i 1970'erne haft fokus på barnet, stået uden midler og har oplevet at kvindebevægelsens støtter har organiseret sig med en stor og effektiv lobbyvirksomhed. Langt de fleste love indenfor familieretten er derfor fokuseret på at sikre børn mod "farlige" fædre. Det rammer i dag alle børn og forældre.

Man kan med rette få tanken, at den nuværende lovgivning nogenlunde svarer til at der var udgangsforbud i Danmark efter mørkets frembrud, fordi der var få indbrud om året. Det er en lovgivning, der i høj grad kriminaliserer almindelige gode fædre, som elsker deres børn. Han er "måske" farlig. Han gør "måske" noget. Han drikker "måske". Han slår "måske". Eller det der er værre.

Foreningen Far anerkender at der findes forældre af den slags af begge køn. Vi ønsker også at dette stoppes for børnene. Men vi anerkender ikke at det store flertal af danske fædre - eller mødre - er "farlige" og som udgangspunkt skal behandles sådan i loven.

Ingen af børnene eller forældrene profiterer af det. Kun industrien bag:

Vi ønsker derfor i Foreningen Far en moderne familie lovgivning, der respekterer alle børn og forældre i det moderne familieliv, som udgangspunkt, og som samtidig identificere og stopper de få, dårlige forældre hos begge køn. Vi ønsker et sandt børneperspektiv.

De mest ekstreme modstandere af en modernisering for børn og fædre mener stadig mor skal bestemme. Der benyttes til tider metoder, som selvtægt, forfølgelse, bagvaskelse og politisk motiveret had mod fædre og fædre organisationer, som ikke kan tale frit i lighed med kvinder og kvindeorganisationer andre steder i verden. Budskabet om de "farlige" fædre har virket før og bruges systematisk og fuldt bevidst til at forvirre politikere, ministerier og befolkningen. Der er en mørk bagside af feminismen, som de færreste kender til, som intet har at gøre med ligestilling, respekt for mennesker eller det bedste for barnet.

Foreningen Far tager afstand fra sådanne metoder og mener ikke at hverken en mor eller far som er involveret i en personlig familie sag kan være upartiske. Vi oplever at forældre ofte er påvirket af egne ønsker, barndom, familie og situation, men langt de fleste forældre kan i dag samarbejde positivt, hvis de får lov og vi belønner god forældreadfærd for børn i stedet for køn.

Alle forældre kan blive ramt af forældet lovgivning, men børn og fædre møder en kulturel overmagt med manglende forståelse for fars positive og kærlige rolle i familielivet for børn og babyer. Vi opfordrer derfor mænd til at søge ind i det offentlige og jurist uddannelsen for at medvirke til en modernisering. Vi har selv engageret os i politiske udvalg, oplysning og gratis rådgivning for at sætte fokus på børnene og et system, der ikke er egnet til et samfund, hvor kønsrollerne har forandret sig markant. Vi er et helt andet sted end i 1922. Eller 1970.

Og vi tror ikke på, at vi kan blive ved med at lappe på loven:
Vi skal skabe en ny, der virker i det moderne familieliv.

Vi opfordrer alle med interesse for danske børn, velfærd og det moderne familieliv til, at gå ind i en positiv og konstruktiv dialog om, hvordan vi bygger et nyt system og skaber en ny ånd for far, mor og børn. Vi er åbne overfor den dialog og de ideer, der kan komme. Regeringen er aktuelt kommet med et forslag om et samlet skilsmissesystem, men vi skal videre end det i Danmark!

Vi tror i Foreningen Far på at vi skal skabe en moderne familielovgivning og et samlet familiesystem, som virker for alle børn og forældre i det moderne familieliv, i stedet for at bruge promille tænkning. Det vil gavne alle - også de børn der har allermest brug for samfundets støtte.

Indfør barsel til begge forældre, livsvarig anerkendelse for barnet til sine biologiske forældre og giv alle de helt almindelige forældre frit valg i alle familie former - som udgangspunkt - til at lave den aftale de finder er bedst for barnet. Lad være med at opdele forældre, der ikke bor sammen, i bopæl og samværsforældre som det er sket siden 2007 med vidt forskellige rettigheder og økonomi. Det var en fejl og virker for nogen, men almindelige børn og forældre forskelsbehandles markant og det skaber manglende respekt og tillid til politikerne og familie konflikter med børn i midten i et ligeværdigt samfund.

Danmark er på mange måder et forbillede internationalt med flere kvinder på universiteterne og stadig flere kvindelige ledere, selvom der bestemt er et stykke vej endnu. Forholdene på familie området kan dog sammenlignes med en kvinde eller mand, som læser på universitetet, som ikke får lov til at gå til eksamen.

Forskelsbehandlingen i familielivet skaber naturligvis i stigende grad mistillid og alvorlige udfordringer med børn i midten. Det kan vi gøre bedre og smartere i fremtiden til glæde for børnene.

Vi kan skabe rollemodeller og en positiv spiral baseret på frit valg, lige muligheder, retssikkerhed der virker og belønning af god forældreadfærd i et samlet familie system - i stedet for køn. Det bør vi gøre, fordi det er den rigtige model og det rigtige udgangspunkt. Det handler om respekt for mennesker.

I den mindre gruppe af offentlige børnesager skal der samtidig skabes langt bedre kvalitetssikring end i dag med hurtig sagsbehandling, færre skift af hænder, tværfaglighed, fuld information og opfølgning for børn. Ved alvorlige bekymringer for børn bør sagen straks overføres i børnesagkyndig domstolsregi med opfølgning. Grunden til at det måske skal ske i domstolsregi skyldes den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, som præciserer alle borgeres ret til retslig prøvelse og en retfærdig rettergang. Vi kan ikke undgå det retslige system, hvis vi ønsker hurtig og korrekt sagsbehandling, hvorfor børnene har behov for en børnesagkyndig familie domstol - med fornuftige advokatsalærer - eller en model, som på anden vis sikre kvaliteten for børnene.

Vi kan i Danmark skabe verdens bedste familie system for børn, men det kræver moderne lovgivning med lige muligheder og respekt for familielivet foruden langt bedre kvalitetssikring i de samlet set få, men naturligvis alvorlige børnesager. Gør vi det rigtigt fra starten med frit valg, lige muligheder, retssikkerhed og kvalitet, kan vi hjælpe langt flere børn og forældre.

Måske vi alle skulle tænke over, hvordan det må føles for et barn at miste far eller mors kærlighed, omsorg og tryghed - eller ikke at kunne få den anerkendt og opleve den i en tidsalder med dna, sociale medier og skilsmisser. Hvordan det må føles som forælder at miste kontakten til sit barn, sådan fra den ene dag til den anden eller aldrig få det biologiske forældreskab anerkendt. For det er virkeligheden for danske børn i et kønsopdelt familie system med promille tænkning fra fortiden, som ikke virker og ikke kommer til at virke i det moderne familieliv i Danmark.

Foreningen Far ønsker at give alle børn en god barndom. Vi skal have alle børn og borgere med i fremtidens velfærdssamfund baseret på gode og rigtige værdier for børn og borgere, så der skabes en positiv spiral med bæredygtig vækst i det moderne familieliv.

Relevant information

Om Foreningen Far
http://www.foreningenfar.dk/om/om-foreningen-far

Top prioriteret indsatsområde 2017
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/101772

Novozymes har Danmarks rekorden
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/102458


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire