Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/11-16   -   Pressemeddelelse

Mødre og fædre udøver lige ofte vold mod børn

Mødre (21 pct.) udsætter oftere end fædre (18 pct.) børnene for mindre grov fysisk vold. Mødre og fædre er lige voldsudøvende, når det gælder den grove vold. En øjenåbner for forældre, politikere og myndigheder i forhold til lovgivning, praksis og støtte.


Børnerådet og Red Barnet har sammen med DR lanceret en kampagne imod hverdagsvold for børn. Foreningen Far støtter kampagnen og har spurgt indtil kønsforskellene, som må kaldes en øjenåbner for forældre, politikere og myndigheder i forhold til det bedste for barnet og lige muligheder i lovgivning og praksis samt støtte.

Det er 4.000 danske børn fra tilfældigt udvalgte skoleklasser i Danmark, som har besvaret spørgsmålene. Undersøgelsens resultater er specielt bemærkelsesværdig i forhold til antallet af børn ramt af hverdagsvold samt ligheden mellem kønnene.

- 29 pct. af børnene i 7. klasse er som følge af en uenighed med en af de voksne derhjemme blevet udsat for mindre grov eller grov fysisk vold inden for de seneste 12 måneder.

- Mødre (21 pct.) udsætter oftere end fædre (18 pct.) børnene for mindre grov fysisk vold. Mødre og fædre er lige voldsudøvende, når det gælder den grove vold.

- Børn med etnisk dansk baggrund (28 pct.) udsættes oftere for mindre grov fysisk vold derhjemme, sammenlignet med børn med anden etnisk baggrund end dansk (23 pct.). Børn med anden etnisk baggrund end dansk (15 pct.) udsættes til gengæld oftere for grov vold sammenlignet med børn med etnisk dansk baggrund (9 pct.).

- De børn, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold, oplever langt flere former for mistrivsel end andre børn.

- 32 pct. af de børn, der svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt de er blevet udsat for vold, har fortalt om volden til nogen, 44 pct. svarer, at de ikke har fortalt det videre.

Foreningen Far anbefaler fokus på social arv og kultur hos børnene som kan være piger eller drenge, der på forskellig vis bringer volden videre i forældreskabet. Vi anbefaler ro omkring samlivets ophør samt fuld ligestilling af børn og forældre i lovgivningen i forhold til familieformer, forældre status og køn. Foruden bedre informering og en simpel offentlig struktur som hjælper børnene.

Vi oplever markant at børn behandles forskelligt i samme hverdagssituation hos mor og far samt at opdelingen mellem bopæl og samværsforældre få dage efter samlivets i dag almindelige ophør forstærker og skaber vold i nære relationer. Vi både kan og skal som forældre og ledelsesmæssigt forandre familie samfundet positivt for børn og forældre på dette vigtige område for børnene.Relevant information

Børnerådets rapport
http://www.boerneraadet.dk/media/191746/BRD_Boerneindblik_Nr716_Vold_i_hjemmet_FINAL.pdf

Skjult kamera - Vold er vold
https://www.youtube.com/watch?v=kuZ4EWIIwn4

KRONIK: Det kønsopdelte familiesystem er fortid
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/102462


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire