Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/12-16   -   Pressemeddelelse

Forældreundersøgelse 2016 - Vold i nære relationer

Foreningen Far er formentlig den sociale organisation i Danmark, som oplever flest fædre, der udsættes for offentlig, psykisk, fysisk, økonomisk og seksuel vold. Det er hverdag at høre om vold i nære relationer eller offentlig vold i form af diskrimination, selvom mange fædre ikke anmelder det eller ikke er klar over hvad de bliver udsat for før det er for sent.


Foreningen Far har i 2016 spurgt fædre, som har oplevet vold i nære relationer, herunder forældre fremmedgørelse og falske anklager, om deres oplevelser. Har de fået hjælp? har det offentlige håndteret sagerne korrekt? er det blevet belønnet eller straffet? hvilke personlige konsekvenser har det haft for dem og deres børn?

· Det kan være den far der ikke har fået af vide han skal være far eller får besked om at han ikke er den biologiske far alligevel
· Det kan være den far der oplever mor ikke fortæller sandheden for at få barnets bopæl og økonomi
· Det kan være den far der oplever mor har social arv og bliver fysisk voldelig ved samlivets ophør
· Det kan være den far der oplever mor rejser hjem til et andet land, hvor far står uden rettigheder, ikke får samvær og bliver økonomiske ruineret - og får ødelagt sit liv
· Det kan være den far der oplever mor med fødselsdepression eller stress på lykkepiller, som reagere voldeligt på medicinen af de over 400.000 danskere som har indkøbt lykkepiller
· Det kan være den far der oplever at mor fjerner børnene pludseligt ved samlivsophør og ikke vil give børnene samvær med far for at opnå bopæl og barnets økonomi
· Det kan være den far der oplever at han ikke kan få 7/7 ordning, fordi mor mener hun ejer børnene eller vil have børnepenge i stedet for at arbejde
· Det kan være den far der oplever at mor flytter væk med børnene til sin hjemby eller ny kæreste mor uden at tænke på børnene og far
· Det kan være den far der oplever de samme velkendte advokater som bruger beskidte tricks uden af myndighederne griber ind
· Det kan være den far der oplever at offentlige myndigheder udøver diskrimination selvom han er bedst forælder
· Det kan være den far der oplever at offentlige myndigheder fjerner samvær for børnene med far med den begrundelse af mor skaber konflikt
· Det kan være den far der skal stikke 500 kr. ekstra gennem brevsprækken eller købe en ny cykel for at børnene kommer ud af hoveddøren
· Det kan være den far der udsættes for økonomiske vold ved, at han skal arbejde og lave meget der hjemme, mens mor "ligger på sofaen"
· Det kan være den far der i årevis har oplevet psykisk vold gennem trusler om ikke at se børnene
· Det kan være den far der pludselig får af vide, at det slet ikke er hans barn
· Det kan være den far der udsættes for hård fysisk vold
· Det kan være den far der oplever falske anklager om vold eller seksuelle overgreb eller som selv bliver udsat for seksuelle overgreb
· Det kan være den far der oplever forældrefremmedgørelse i årevis af sine børn og ingen indsats fokus hos myndighederne
· Det kan være den far der overalt oplever en familie lovgivning baseret på den ene forælder - i stedet for barnet og hele familien
· Det kan være den far der i årevis har oplevet offentlige myndigheder og ledere lege "struds" og skjule diskriminationen under gulvtæppet for folkevalgte politikere

Foreningen Far har ingen holdning til mænd eller kvinder, men det er hverdagsoplevelserne for fædre og børn. Foreningen Far tager afstand fra vold om det handler om far, mor eller børn. Vi oplever bestemt også vold mod kvinder og tager stærkt afstand fra enhver form for vold og støtter en god indsats for begge køn. Børnerådet har aktuelt spurgt 4.000 tilfældigt udvalgte børn, som udtaler at de udsættes for alvorlig vold ligeværdigt af mor og far, men at de oftest udsættes for hverdagsvold af mor, end af far. Mest tid hos mor er i den forbindelse næppe en god nok forklaring for det barn, der udsættes for volden og har en god far. I mange tilfælde går den sociale arv igen og lad os i den forbindelse huske på, at barnet der oplever vold kan være en pige eller dreng.

Socialstyrelsen har aktuelt lanceret et udbud målrettet vold i nære relationer. Foreningen Far forventer ikke at få del i udbuddet på samme vis, som den tidligere indsats for vold mod mænd gik til "landsorganisationen af kvinde krisecentres" hotline. Det eneste sted, fædrene jo nok ikke ringer hen. Foreningen Far oplever store statslige summer bliver givet til krisecentrene med meget få voldsofre samlet set. Skal vi skabe en positiv forandring i samfundet i forhold til vold i nære relationer skal der tænkes nyt i forhold til kontaktflade, den store kontra lille gruppe af voldsramte i nære relationer, ligestilling for ro og kvalitetssikring. Herunder den finansielle støtte samt indsamling af viden og informationer.

Foreningen Far må rejse kritik af indsatsen samt myndighedernes manglende fokus på alle børn og hele familien. Fædre som oplever vold i nære relationer opsøger ofte familie og venner, Foreningen Fars landsdækkende rådgivningscentre eller i få tilfælde krisecentrene eller hospitalerne. Foreningen Far har i 2016 samlet modtaget ca. 200.000 kr. fra lotto midlerne til indsatsen for børn og fædre fra staten, herunder til støtte af voldsramte fædre, som den vel største kontaktflade for målgruppen på naturlig, rolig og fornuftig vis.

Relevant information

SKJULT KAMERA: Vold er vold
https://www.youtube.com/watch?v=kuZ4EWIIwn4

Socialstyrelsen: Udbud om vold i nære relationer
http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/udbud-pa-vej-national-enhed-mod-vold-i-naere-relationer

Vold mod mænd i Danmark år 2015
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/93654

Forældreundersøgelse 2016 - Vold i nære relationer

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire