Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/01-17   -   Pressemeddelelse

Departementschef til Børne- og Socialministeriet

Foreningen Far kan meddele at foreningens landsformandhar søgt stillingen, som Departementschef i Børne- og Socialministeriet. Foreningen Farslederetager altid gerne positivt ansvar for forandringsledelse ogmodernisering på Børne- og Socialområdet baseret på frihed, lige muligheder, retssikkerhed og kvalitetssikring for alle børn og hele familieni Danmark.


Foreningen Far har gennem flere åranalyseret det danske Børne- og Socialsystemfra et ledelsesperspektiv og harindsamlet tusindvis af fortællinger fraforældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn, som har dannet grundlag for anbefalinger om lovforslag og strukturændringer til politikerne.Senest er der laveten liste med over 200forslag til enmoderniseringpå Børne- og Socialområdet, somvil blive præsenteret i 2017.

Foreningen Far har i Danmark sat fokus på det moderne familieliv, samfundsøkonomiske besparelserved digital post, fædrebarsel og familiegrupper,lige muligheder for alle børn og hele familien samt kvalitetssikring for børn og forældre idet offentlige Danmark.

Vi skal have alle børn og borgere med i fremtidens velfærdssamfund. Det er i den forbindelse helt essentielt at danske ministerier har fokuspå nytænkningi en global virkelighedmed"kunderne" i centrum.Detopnår man sjældent ved intern rekruttering,selvom derer mange dygtige og hårdtarbejdendemedarbejdereog ledere på Børne- og Socialområdet i Danmark.

Foreningen Far er formentlig i dag den organisation på Børne- og Socialområdet, som har den mestligeværdige repræsentation af mænd og kvinder. Foreningen Far støtterdet frie valg baseret pålige muligheder socialt, politisk, økonomisk og lovgivningsmæssigt. Detkalder virespekt for mennesker, someren grundlæggende værdi hos Foreningen Far.

Relevant information

Departementschef til Børne- og Socialministeriet
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=100791&DepartmentId=7817&MediaId=5

Strategisk analyse af Børne- og Socialområdet
https://www.dropbox.com/s/nd3c3mcf8tk2mao/StrategiskAnalyse.pdf?dl=0

KRONIK: Det kønsopdelte familie system er fortid
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/102462


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire