Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/01-17   -   Pressemeddelelse

Har SFI nu glemt børn og fædre igen!

Foreningen Far opleverskønsmæssigt at ca. 80% af volden mod børn og fædre i nære relationer er psykisk og økonomisk vold med børn og offentlig vold i form afdiskrimination. Det haralvorlig betydning for børn og hele familien, og kan få statistikken for vold mod børn og fædre til at eksploderer, men erikke medtaget i SFIs nyeste rapport.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har i forbindelse med Mødrehjælpens konference om en såkaldt fælles indsats mod vold i nære relationer, lanceret sin nyeste rapport med støtte af Egmont Fonden.

Det SFIhar kigget på er register data, hvorbarnets mor og/eller barnets far er sigtet for personfarlig kriminalitet og/eller hvorbarnets mor har opsøgt en skadestue for at blive behandlet for skader, forårsaget af vold. Familier, hvor kun far er registreret med vold på en skadestue, udelades af definitionen. Det skyldes, at den vold, mænd er ofre for, sjældent er partnervold, som SFI skriver det.

Rapporten præsenteresfor travle politikere og medier under titlen "Børn der oplever vold i hjemmet".

Børnerådet hartil sammenligning spurgt 4.000 tilfældigt udvalgte børn i 7. klasse om vold i hjemmet. Børnene svarede her, at far og mor var lige voldelige ved grov vold - og mor faktisk var mere voldelig overfor barnet i forhold til den mindre grove vold.

Foreningen Far tager afstand fra vold modmænd, kvinder eller børn - såvel som diskrimination -og deltager altid gerne med viden og erfaringer, da vi som frivillig organisation formentligt er dem, der møderlangt de fleste fædre i Danmark, som er udsat for offentlig, psykisk, økonomisk, fysisk og seksuel vold i nære relationer.

Det er synd for børnene og familierne, nårSFI og andrekøreri kulturel hestevognmed laveste fællesnævner med mor,men uden far, på dette vigtige område for børn og familierne. For viløsersimpelthen ikke samfundsproblemet i nære relationer - i fællesskab- for skatteborgernes penge.

Relevant information

Børnerådet: Vold i hjemmet
http://www.boerneraadet.dk/media/192641/BRD_Boerneindblik_Nr716_Vold_i_hjemmet_FINAL.pdf

SFI rapporten
http://www.sfi.dk/publikationer/boern-der-oplever-vold-i-familien-12933/

Vold mod mænd i Danmark år 2015
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/93654


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire