Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/03-17   -   Pressemeddelelse

NY FORSKNING: Det bedste for barnet er lige tid hos far og mor

Ny svensk forskning viser, at skilsmissebørn, som deler deres tid ligeligt mellem mor og far, klarer sig bedre både socialt, økonomisk og helbredsmæssigt end børn, der bor mest hos den ene forælder. Det kræver en grundlæggende ændring i dansk familie lovgivning.

Efter en skilsmisse klarer børn sig bedre, hvis de bor lige meget hos mor og far. Det er konklusionen i et nyt svensk studie om 5.000 børn i alderen 10 til 18 år. Studiet viser, at forældre, som kan finde ud af at dele børnenes tid ligeligt imellem sig og give børnene to hjem i livet, får sundere, mere sociale og psykisk stærkere børn.

Ifølge en af forskerne bag det nye studie ser det dermed ud til, at en hverdag med begge forældre klart opvejer den negative effekt af at flytte mellem to hjem.

»Antallet af børn, som bor delvist hos begge forældre, er stigende. I dette studie kan vi se, at børn, som har to hjem, klarer sig lige så godt som børn, der stadig bor sammen med både mor og far under samme tag, mens børn, der primært lever kun med den ene forældre, klarer sig en smule dårligere,« fortæller ph.d. og forsker ved Center for Health Equity Studies ved Stockholm Universitet og Karolinska Institutet i Sverige, Emma Fransson.

Det nye forskningsresultat er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Child Indicators Research, skriver videnskab.dk.

Foreningen Far kommenterer, at alvoren idansk familie lovgivning og praksis er, atbørn og forældre ikke er behandlet ligeværdigt, som udgangspunkt i henhold til det bedste for barnet. Det er ulovlig forskelsbehandling i modstrid med forskningen i børns sundhed - og detskaber konflikter i sig selv med børn i midten. Børn og forældre behandles ikke ens i samme situation i Danmark baseret på familie former, forældrenes offentlige status i form afbopæl og samværsforældre samt køn. Det kan ikke længere betragtes som lovligt, men erden mest omfattende forskelsbehandling vi har i Danmark i dag.

Det handler om fundamentet i familie lovgivningen med fokus på den ene forælder i stedet for barnet og hele familien. Det opleves mest markant i forhold tilfædre barsel,digital post, bopæl-og samværsforælder opdelingen,manglende livsvarig anerkendelse af det biologiske forældreskab,medmødre og ikke medfædre, barnets økonomi og velfærdsydelser, familie forskning og finansieringsamtoffentlig sagsbehandling ialvorligebørnesager, hvor børn og forældre i samme situation ikke behandles ens.

Foreningen Far vil nu for femtegang på femår anmode ombudsmanden om af egen drift i henhold til ombudsmandsloven, undersøge hvordan forskelsbehandlingen ersket og sikre en grundlæggende ændring i familie lovgivningen i Danmark. Foreningen Far har på få dage lavet en liste på over 200 eksempler pålovgivning og praksis, som kanstilles til rådighed for ombudsmanden.

Foreningen Far rejsermeget skarp kritik af årtiers forskelsbehandling af børn og fædre i Danmark. Der er tale om en skat lignende situation og skandale.

Relevant information

Videnskab.dk
http://videnskab.dk/kultur-samfund/skilsmisseboern-med-lige-tid-hos-mor-og-far-klarer-sig-bedst

Child Indicators Research: Karolinska Instituttet
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9443-1

The Warshak Report: Erklæring fra 110 forskere og eksperter
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/99691


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire