Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/05-17   -   Pressemeddelelse

LIGEBEHANDLINGSNÆVNET: Mandlige pædagoger må IKKE forskelsbehandlesBørnehaver nægtes at lave særregler for mandlige pædagoger. Ligebehandlingsnævnet slår fast, at børnehaver ikke må opdele arbejdsopgaver efter køn.

Foreningen Farhilser bestemt afgørelsenvelkommen, men dethelt store problem i Danmark er, at der er hundredvis af eksempler pååbenlysdiskrimination afbørn og fædre, som ligebehandlingsnævnet ikke finder de skal behandle som diskrimination. Det erbørne- og socialministeriets jurister, som er ansvarlige.

Ligebehandlingsnævnet afgørsine sager i henhold til dansklovgivning selv om den danske familie lovgivning lavet af samme ministerium markant bryder med internationale konventioner og fundamentale menneskerettigheder ombeskyttelse mod forskelsbehandling, respekt for familielivet og retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid. Der sker forskelsbehandling af børn og forældre i forhold til familie former, den offentlige status som bopæl eller samværsforældre samt køn.

Det er eksempelvis afgjort i ligebehandlingsnævnet, at det ikke tilladtKUN at give den ene forælder adgang og information om skolevalg, da det hører under den fælles forældremyndighed, mens det er tilladt i børnehaverne, da det hører under bopælsforælderen. Det er hovedrystende ministerieldiskrimination og helt absurd sagsbehandling i ligebehandlingsnævnet.

Foreningen Far har som et andet eksempelgennem 5 åranmodet statsforvaltningens direktion om statistik over afgørelser for børn i samme situation truffet forbopæl og samværsforældre samtfor fædre og mødre. Det kan væremidlertidige bopælsafgørelser og afgørelser med alvorlige forhold for børn herunder social arv, vold m.v. hos henholdsvis fædre og mødre. Statsforvaltningen er ikke til dato fremkommet med statistikken, hvorved der ikke kan dokumenteres den strukturelle forskelsbehandling alle i praksis ved sker.

Statsforvaltningen har over 90% kvindelige medarbejdere og sagsbehandlerne har en blankocheck til at træffe de afgørelser de selv finder er bedst for barnet. Der sker åbenlys diskrimination af børn og fædre samt samværsforældre i samme situation som bopælsforældre i Danmark. Alle kigger væk!

Det er i statsforvaltningen de mest alvorlige og strukturelle børnesager ofte havner for helt almindelige danskere, hvorfor kvaliteten her erafgørende for alle danske børn og forældre samt samfundet som helhed. Foreningen Far har senest anmodet statsforvaltningen sikre en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det interessentforum, som blev etableret efter megen kritik af statsforvaltningen. Heller ikke det har statsforvaltningen til dato formået at efterkomme i henhold til god offentlig praksis.

Relevant information

Ligebehandlingsnævnets afgørelse
https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet/nyheder-fra-ligebehandlingsnaevnet/lbn/nyheder-2017/mandlige-ansatte-i-en-bornehave-matte-ikke-hjaelpe-born-ved-toiletbesog-ble-og-tojskiftning

25 principsager som IKKE er behandlet
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/90057

BERLINGSKE: Den er helt gal med familielovgivningen
https://www.b.dk/kommentarer/det-er-helt-galt-at-loven-betragter-boernene-som-morens-ejendom


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire