Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/03-18   -   Pressemeddelelse

Digital post til begge forældre

1.1 million danske børns fædre modtager stadig ikke den samme digitale post om deres barn. Det kan være ved fødsel, barsel, daginstitution, skole, sundhedscheck, trivselsmålinger, uddannelsesvalg, familieforskning, bekymringsskrivelser eller indlæggelse på hospitalerne. Fædrene ved ikke hvad de ikke modtager og hvornår.

Foreningen Far har gennem en årrække gjort de ansvarlige embedsfolk i Børne- og Socialministeriet samt Ligestillingsministeriet såvel som ministrene bekendt med problemstillingen, som kun kan betegnes som ulovlig offentlig forvaltning, Fædrene har ret til samme orientering om deres barn.

Der kan ved overgangen til digital post ikke bruges en forklaring om administrative årsager og aktindsigt i mødereferater dokumenterer at de ansvarlige embedsfolk har været bekendt med problemet. Faktisk har man ved indførsel af den offentlige digitale post ikke engang foretaget brugertest i forhold til skrivelser om børn, ligeledes dokumenteret via aktindsigt. Det må anses at der er tale om et klart brud på gældende lovgivning såvel som fundamental menneskeret af danske embedsfolk og ministre.

Foreningen Far har nu for endnu en markering af problemet stillet borgerforslag om opdatering af cpr. med information om barnets forældre, så begge forældre kan modtage offentlig digital post om deres barn på samme tid og med samme metode.

Det er et data problem som stopper den digitale post til begge forældre og det fremgår af skrivelser og rapporter, at folketingets politikere, medierne og befolkningen ikke er blevet informeret fyldestgørende og korrekt. Problemet ligge ikke i kommunerne eller digitaliseringsstyrelsen, men hos staten og skyldes den manglende data.

Check spørgsmålet er simpelt: Kan der laves en liste over orienteringsretten og forældremyndighed for alle børn under 18 år i Danmark - ja eller nej? det kan der ikke på grund af manglende data. Det er samtidig dokumenteret at den data der findes i cpr. helt frem til idag ikke altid er korrekt.

Der er ellers her tale om en af de helt store samfundsøkonomiske besparelser og markant lettere arbejdsgange i kommuner, regioner og hos staten foruden at digital post til begge forældre vil medføre stor borgertilfredshed for børn og forældre. Det virker som det hele tiden har gjort som om ingen embedsfolk og ministre har interesse i at påtage sig ansvaret for kønsdiskriminationen af danske børn og fædre i Børne- og Socialministeriet samt Ligestillingsministeriet. Det er vist snart tid til et par fyringer!

Relevant information

E-boks skandalen fortsætter på danske hospitaler
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/94059

CPR bekræfter rod i forældremyndighedsdata
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/96602

Ny digital post skandale for børn
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/98188

Mødereferat fra 2014
Skrivelse fra 2016

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire