Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/12-18   -   Pressemeddelelse

ICSP anbefalinger 2018 om fælles forældreskab og børns rettigheder



Den fjerde internationale konference om fælles forældremyndighed organiseret af ICSP er afholdt hos Europarådet med deltagelse af forskere og eksperter fra 40 lande. Konferencen var støttet af generalsekretæren for Europarådet og temaet var fælles forældreskab, social retfærdighed og børns rettigheder.

Vi bringer her hovedkonklusionerne fra ICSP, som anbefalinger til FN, Europarådet, Regeringer og alle Internationale Institutioner.

ICSP anbefaler:

1. At indføre fælles forældre som en grundlæggende rettighed for barnet.

2. at fokusere på det specifikke behov for børn, der ikke bor sammen med far og mor til at kende og blive passet af begge forældre, og til at anerkende at fælles forældre bedst sikre, at dette behov er beskyttet.

3. at respektere synspunkterne hos børn der ikke bor sammen med deres far og mor med hensyn til deres angivne præferencer til samvær med forældrene.

4. at klart definere og operationelle begrebet "barnets bedste" i forbindelse med forældres separation med en evidensbaseret og børnefokuseret forståelse af "det bedste for barnet".

5. At identificere fælles forældreskab som det bedste for barnet, da det opretholder børns tilknytning til begge forældre og reducerer familie konflikter.

6. At sikre så vidt det overhovedet er muligt at opretholde og udvikle børnenes tilknytning til begge forældre, hvis forældre ikke bor sammen, og tage alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige foranstaltninger for at beskytte børn mod enhver form for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, forsømmelse eller nedværdigende behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder forældre fremmedgørelse, som følelsesmæssig børnemisbrug og vold.

ICSP opfordrer regeringer og arbejdsgivere til:

7. At indføre familiepolitikker, der støtter og beskytter begge forældres involvering i arbejde og familielivet, herunder lige støtte til mødre og fædre med hensyn til forældreorlov og orlov af familiære årsager.

ICSP opfordrer FN's Udvalg for Børns Rettigheder, Europarådet og Internationale Institutioner til:

8. at træffe foranstaltninger for at sikre, at medlemsstaterne ikke diskriminerer børn, der ikke bor sammen med deres far og mor, på grundlag af forældrenes status, især med hensyn til at fjerne en forælder fra et barns daglige liv.

9. at tilskynde stater, der har underskrevet FN konventionerne til at indføre fælles forældreskab som grundlaget for familie lovgivningen

Foreningen Far deltog med 8 personer på konferencen og præsenterede hos Europarådet "Verdens første" ligestillingskatalog for børn og fædre samt moderne familier, som er udarbejdet i Danmark.


Relevant information

ICSP Press release
https://mailchi.mp/7d6c2f1c27f7/icsp-conference-conclusions-2018

Tale i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/108596

Tale hos Europarådet
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/108547


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire