Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/12-18   -   Pressemeddelelse

Ligestilling 2019

Den største udfordring på ligestillingsområdet er fortsat i 2019 ligestillingen af 1.1 mio. børn og deres fædre i Danmark. Torsdag vedtages den nye lovreform, som starter 1. april 2019 i Folketinget. Det er det bedste politiske arbejde vi har set i mange år, men Foreningen Far melder klart ud. Det er ikke godt nok for alle børn og forældre i Danmark.

Foreningen Far står nok mere end de fleste bag reformen med ugentlige pressemeddelelser, fokus på en reform siden 2012, præsentation af ny forskning om børns sundhed, FN rapporter og senest et ligestillingskatalog med 12 temaer og 348 punkter. Forhold som på viser et direkte brud på menneskeretten for børn og forældre i Danmark.

Forhold som vel at mærke har måtte foretages af frivillige uden skyggen af statslig finansiering på grund af den selv samme diskrimination og ministerielle svigt. Det har naturligvis afgørende betydning på lovgivningen, når Foreningen Far i lighed med tilsvarende kvinde og mor/barn organisationer som Kvinfo, Mødrehjælpen og Børns vilkår ikke modtager 10-30 mio. i statslig tilskud om året.

Ligesom den manglende ligeværdige finansiering har betydning for muligheden for at lave høringssvar og derfor direkte har betydning for det lovgivningsmæssige arbejde hele året i Folketinget. Det er dybt alvorligt for børn og forældrene samt samfundet som helhed. Familielovgivningen har mistet balancen.

Den kommende reform indeholder positivt, som et af de første lande i verden, fælles bopæl og børnecheck, omend med et par skjulte ministerielle restriktioner med småt. Dette i lighed med indførslen af fælles forældremyndighed, hvor man i 2007 samtidig indførte det meget stærkt diskriminerende begreb bopæl og samværsforældre, som i realiteten satte den fælles forældremyndighed ud af kraft. Det er med al tydelighed den samme måde man ministerielt og politisk forsøger at sælge den nye reform til befolkningen, politikerne og medierne.

Der sendes med den nye reform et markant signal om en ny kultur ved lukning af statsforvaltningen og alle medarbejdere er sendt på kursus ligesom forældrene bliver det. Altså nogle af dem. Det er bestemt positivt og godt politisk arbejde, men slet ikke godt nok.

Helt indtil det sidste har Foreningen Far gjort det klart for Social-, Indenrigs- og Børneministeriet at reformen ikke var nok for succes, men at der kræves et historisk skifte for børnene i familielovgivningen fra fokus på den ene forælder alene til barnets behov og menneskeret til far og mor med fokus på hele familien. Fælles forældreskab er dokumenteret idag i forskningen og virkeligheden det bedste for børnene som helhed. Det skal derfor danne grundlaget for fremtidens familielovgivning.

Foreningen Far har klart markeret, at arbejdet fortsætter efter juleferien. Når man stadig ikke engang formår, at sende gratis digital post om børn til begge forældre. Hvor mange andre steder tror Ministeren, Ministeriet og Politikerne, så ærligt talt det stadig går galt? svaret er naturligvis rigtig mange steder.

Starter vi med diskrimination i lovgivningen af barnets kontakt til far og mor foruden belønning af forkert adfærd, opnår vi forkert adfærd. Det ved alle gode ledere og forældre. Ministeriet har taget et valg og har lavet en større reform. Den største vi har set, men børn og fædre bliver stadig skjult under gulvtæppet og det ved man godt i de danske ministerier. 

Der vil fra torsdag være et personligt menneskeretligt Ministerielt ansvar. Jo der er fejet rigtig meget ind under gulvtæppet. Man kan ikke længere sige at man ikke vidste besked. 

Tillykke med den nye reform. 
Foreningen Far

Relevant information

Tale i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/108596

Høringssvar fra Foreningen Far
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L90/bilag/2/1965208.pdf

Europarådets resolution om børn og fædre
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22220

Ligestillingskatalog for børn og fædre
Forslag til familie lovgivning

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire