Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/02-20   -   Pressemeddelelse

Mød Brian på Christiansborg Slotsplads"Det er en menneskeret for børn at kende og bliver passet af sine forældre. Det er en menneskeret at blive sikret respekt for familielivet. Det er en menneskeret at blive beskyttet mod forskelsbehandling og det er en menneskeret, at få retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid." Citat: Foreningen Far.

Mød Brian på Christiansborg slotsplads i uge 7, hvor han demonstrere for børn og fædres rettigheder. I 2014 hjalp Foreningen Far Brian og hans søn med at få kontakt efter åbenlyse fejl i den offentlige sagsbehandling. Vi fortalte dengang DR om sagen, hvilket vi anser var den eneste årsag til at sagen blev behandlet korrekt.

Myndighederne lavede fejl, så far fik frataget forældremyndigheden. Da sønnen kort efter blev tvangsfjernet fra mor, måtte far se på fra sidelinjen uden informering og rettigheder. Sønnen blev 2 gange tvangsfjernet til 3 forskellige plejefamilier gennem næsten 2 år uden at far kom i betragtning selvom han hver dag arbejdede med børn på en skole.

Da sagen efter DR udsendelsen kom på ret kurs og sønnen kom hjem til far kunne man hurtigt fratage alle støtteordninger for barnet og de har det idag godt. Fejlbehandlingen kostede det offentlige millioner kroner og har sat ar i sjælen for livet.

Spørgsmålet Foreningen Far dengang stillede og stadig stiller er om børn og fædre udsættes for psykisk tortur i Danmark i henhold til FN Torturkonventionen.

"Tortur er enhver handling, ved hvilken stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør"

Foreningen Far anser at over 100.000 sager med børn og fædre er fejlbehandlet i Danmark og at der er tale om fundamentale brud på menneskerettighederne for børn og fædre. Menneskeretslige kontrolorganer som ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder har ledelsesmæssigt svigtet totalt sammen med de ansvarlige ministerier.

Foreningen Far sender idag den første kasse med bamser til henholdsvis børnens statsminister samt social og børneministeren på vegne af blot få af de børn og fædre, som gennem årene har mistet kontakt på usagligt grundlag, mens alle har kigget væk.

Det var i 2014 og er fortsat idag den største skandalen vi har set i Danmark - større end skat!

Relevant information

Pressemeddelelse: Brian på DR
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/90376

25 principsager behandles ikke af ligebehandloingsnævnet
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/90057

Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre
https://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire