Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/08-23   -   Pressemeddelelse

Foreningen Far stævner Socialministeriet på vegne af børn og fædreForeningen Far har stævnet Socialministeriet og Statsministeriet for forskelsbehandling på 68 konkrete områder. Alle borgere er ikke lige for loven, som udgangspunkt og der træffes ikke individuelle og konkrete afgørelser.

Påstand

Sagsøgte social- bolig og ældreministeriet bør som ressortministerie sammen med statsministeriet dømmes for forskelsbehandling.

Børn og forældre forskelsbehandles som udgangspunkt i forhold til familie former, bopæl og samværsforældre samt køn.

Alle borgere er herved ikke lige for loven og der træffes ikke individuelle og konkrete afgørelser i det familieretslige system, hvilket må anses som et brud på FN børnekonventionen, den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ligestillingsloven og ministeransvarlighedsloven.

Sagsøgte bør sikre at lovgivning og praksis i familielivet og det familieretslige system gælder ligeværdigt for alle børn og forældre som udgangspunkt.

Sagsfremstilling

Det er en menneskeret for børn at kende og blive passet af sine forældre. Det er en menneskeret at opnå respekt for familielivet. Det er en menneskeret at opnå beskyttelse mod forskelsbehandling og det er en menneskeret at få retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid.

Sagsøger har i over 10 år overfor Sagsøgte påvist og dokumenteret mønstre og konkrete eksempler i lovgivningen og offentlig praksis, som påviser forskelsbehandling.

Situationen er aktuelt, at alle fædre i Danmark og over 2 millioner børn, forældre og bedsteforældre, hvor forældrene ikke bor sammen, oplever forskelsbehandling uden individuel og konkret vurdering under ansvar af socialministeriet som ressort og statsministeriet. Der foretages herved ikke saglige vurderinger af det bedste for barnet.

Familie lovgivningen tager af historiske årsager udgangspunkt i forskelsbehandling af familie former, bopæl og samværsforældre samt indirekte fædre og børn. En sådan forskelsbehandling stemmer ikke overens med dagens samfund og Sagsøger finder ikke dette er tilladt eller kan/bør/må tillades. Det har stor betydning for borgerne og samfundet som helhed, herunder børns sundhed, folkesundheden, retssikkerheden og tilliden til myndighederne.

Stævningen omhandler på dette grundlag:

A) Forskelsbehandling af familie former, uden en individuel og konkret vurdering.
B) Forskelsbehandling af bopæl og samværsforældre, uden en individuel og konkret vurdering.
C) Forskelsbehandling af fædre, uden en individuel og konkret vurdering.

68 områder indenfor 11 temaer

Der er i stævningen medtaget en række områder og temaer med henvisning til konkret lovgivning og praksis. Det er ikke en fuldstændig eller endegyldig liste, men udtryk for nogle af de mest alvorlige, tydelige og omfattende områder med betydning for børn, borgere og samfundet.

Tema 1: Generelt
Tema 2: Digital post
Tema 3: Fædreorlov
Tema 4: Bopæl og samværsforældre
Tema 5: Velfærdsydelser
Tema 6: Familieretshuset
Tema 7: Vold mod børn og fædre
Tema 8: Faderskab
Tema 9: Retssikkerhed
Tema 10: Statslig støtte
Tema 11: Ministeransvar

Der kan såfremt Socialministeriet og Statsministeriet ikke anerkender, at der sker forskelsbehandling, føres forventeligt 100.000+ vidner i form af børn, fædre, forældre, bedsteforældre, forskere, advokater, politikere, embedsfolk faglige eksperter samt tidligere ministre. Der kan ligeledes præsenteres forældre cases, artikler, forskning, ekspertudsagn, radio og TV-udsendelser samt film.

Foreningen Far har i forbindelse med stævningen inviteret Socialministeriet og Statsministeriet til rets mægling. Læs hele stævningen vedhæftet.

Relevant information

Om Foreningen Far
https://foreningenfar.dk/om-foreningen-far

Ministeransvarlighedsloven
Vejledning om forældremyndighed, bopæl og samvær
Forældreansvarsloven
Ligestillingsloven
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
FN Børnekonventionen
Minister svar
STÆVNING

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire