Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/02-15   -   Pressemeddelelse

ÅBENT BREV: Hvordan overholder SFI god videnskabelig praksis på familie området?

På baggrund af nye eksempler og de seneste SFI udtalelser i pressen, spørger Foreningen Far, hvordan SFI overholder god videnskabelig praksis?

Kære Agi Csonka, SFI direktør

CC. Socialministeren
Folketingets politikere
Pressen

Vi har alle interesse i god familie forskning i Danmark repræsentativt for danske børn og forældre.
Foreningen Far har flere gange forsøgt at få et klart svar fra SFI.

Vi modtager med 3 nye eksempler og de seneste SFI udtalelser i pressen, henvendelser fra forældre som spørger, hvordan SFI overholder god videnskabelig praksis. Vi skal derfor endnu engang spørge SFI ledelsen, på hvilket konkret grundlag nedenstående er god videnskabelig praksis og om I på baggrund af Foreningen Fars henvendelser har undersøgt sagen nærmere.


PKT 1. RAPPORT: SFI RAPPORTEN OM DELEBØRN SOM BLEV GIVET TIL FOLKEVALGTE POLITIKERE I 2012 I FORBINDELSE MED LOVÆNDRINGER.
http://www.sfi.dk/søgeresultat_visning-7351.aspx?PID=18906&NewsID=3142

Forskere
- Mai Heide Ottosen
- Sofie Stage
- Hanne Søndergaard Jensen
- Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk

Følgegruppe:
- Jeanette Løgstrup-Nielsen, Statsforvaltningen Sjælland
- Lene Mikkelsen, Statsforvaltningen Sjælland
- Henriette Braad Olesen, Familiestyrelsen
- Jakob Roepstoff, Egmontfonden
- Jette Røgild, Statsforvaltningen København
- Rikke Schwartz, psykolog og børnesagkyndig ekspert
- Camilla Terndrup, Børns Vilkår

Følgende var tilfældet i den udarbejdede rapport.
- 3 af 3 forfattere er kvinder
- 9 af 10 forfattere + følgegruppens deltagere er kvinder
- Side 43: Der er 360.000 børn i moderne familier (1/3) og ca. 50-60% har udvidet samvær (7/7, 8/6, 9/5), men kun 24 børn er interviewet
- Side 43: Den statistiske fordeling på 50%/50% mellem børn i statsforvaltning og ikke statsforvaltningssager stemmer ikke overens med det faktum at 80% af børnene aldrig har været i Statsforvaltningen men selv laver aftaler
- Side 43: de få børn der ikke har sager i statsforvaltningen er indhentet i eget netværk!
- Billedet på forsiden viser en ensom pige med ryggen til bærende på tunge tasker og en bamse på en ødet landevej i gråvejr (Er det korrekt at stigmatisere alle skilsmissebørn i udvidet samværsordninger på sådan vis?)
- Der er derudover lavet et checkskema for deleordninger som led i rapporten, som slet ikke indeholder betragtninger om social historik og økonomiske forhold, som er den hyppigste årsag til familiernes udfordringer i henhold til bl.a. Trygfondens studier. Trygfondens tryghedsmåling 2007, afsnittet Tryghed i Børnehøjde s. 27, viste som eksempel at børns tryghed - overraskende for nogen - ikke afhænger af skilsmisser i sig selv. Det er sociale forhold der er årsag til børns utryghed http://www.e-pages.dk/trygfonden/29/
- Der er ingenting nævnt om ovenstående i pressemeddelelser eller forord til politikerne som selvkritik

SPØRGSMÅL:
Hvordan er der med al venlighed og respekt tale om god videnskabelig praksis for børn og forældre m/k?

PKT 2. RAPPORT: SFI RAPPORTEN OM SKILSMISSER I ETNISKE FAMILIER
http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=12884

I rapporten deltog kun 5 fædre og SFI har oplyst at man ikke kunne finde flere deltagere. Dette på trods af at Foreningen Far meddelte SFI, at man var velkommen til at henvende sig. Det skete ikke og selvom Foreningen Far bestemt kan genkende de mønstre som beskrives i rapporten - for en gruppe af etniske familier - oplyser alle vi taler med på området, at de ofte oplever mødre og fædre "lyver" og børnene påvirkes m/k på det etniske område. Dette på grund af en kulturelt baseret manglende tiltro til myndighederne, som vi ikke kender på samme vis i Danmark.

Vi oplever samtidig i Foreningen Far stor spredning i de etniske familier og ved at Statsforvaltningen har samme oplevelse f.eks. at etniske familier til tider er langt bedre til at hjælpe hinanden mellem generationer ved skilsmisser. Så selvom vi bestemt genkender mønstrene er forældrenes overvejelse om undersøgelsen er repræsentativ.

SPØRGSMÅL:
Hvordan er der med al venlighed og respekt tale om god videnskabelig praksis for børn og forældre m/k?

PKT 3. BESVARELSER AF ET KØN OG UDTALELSER AF SFI FORSKERE
http://www.information.dk/522936

I forhold til de større børneforløbsundersøgelser og SFI udtalelser i medierne om familiernes liv i Danmark, bygger undersøgelserne ofte på bopælsforældre i moderne familier (87% kvinder), hvorved at forskningen og SFI udtalelser vel nødvendigvis må være præget af respondenterne med betydning for undersøgelsens resultatet. Der er så vidt vi kan vurderer en så markant overvægt af et køn, at det bør oplyses, men det sker ikke i pressemeddelelser eller udtalelser, kun hvis man nærlæse rapporterne ?

SPØRGSMÅL:
Hvordan er der med al venlighed og respekt tale om god videnskabelig praksis for børn og forældre m/k?

PKT 4. UIGENNEMSIGTIGHED I SFI FORSKNINGSRAPPORTER
http://www.sfi.dk/s%c3%b8gesvar-4455.aspx?Action=1&NewsId=1157&PID=9262

Vi oplever at medier og journalister har meget svært ved, at gennemskue SFI forskningsresultaterne og der derfor ofte drages store og generelle konklusioner af meget små og specielt fokuserede SFI undersøgelser. Flere medier bl.a. P1 debat kunne således for nylig fortælle efter samtaler med SFI "at 1/3 del af skilsmisse børn lever i en 7/7 ordning.", hvilket jo på ingen måde er tilfældet. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at det var 1/3 af skilsmissebørnene som havde udtalt/oplevet dette og at SFI i en 2012 undersøgelse havde adspurgt forældrene, men i 2014 havde adspurgt børnene om deres oplevelser. To vidt forskellige ting. Downloader man rapporten kan man læs hvordan at tallene er blevet "smidiggjort" ved hjælp af pludselig indskudte fodnote, som man skal læse 25 sider væk på side 125 i børn og unge 2014.

Det er forståeligt at pressen, politikere og befolkningen begår fejl i tolkningen af SFI rapporterne, når der ingen advarsler er i hverken pressemeddelelser eller forord, men kun i fodnoter. Problemet herved er, at der ofte piskes en offentlig stemning op omkring, at ligestilling betyder, at der bliver taget mindre hånd om børn, som om at mænd er mindre interesserede i deres børns velfærd end kvinder er. Og ganske rigtigt blev der talt om, at forældre ikke kunne finde ud af at dele til børnenes bedste. Dette er ikke en korrekt gengivelse af virkeligheden repræsentativt for alle danske børn og forældre, men ifølge vores klare oplevelser og almene undersøgelser repræsentativt for en lille gruppe af forældre. Ligestilling handler ikke om 50-50, som er skræmmekampagner, men om det bedste for barnet baseret på lige muligheder uden skelen til køn eller forældede juridiske kasser som hørt fortiden til.

Forskelsbehandling og diskrimination af børn og forældre er ikke tilladt direkte eller indirekte i henhold til FN børnekonventionen artikel 2, den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 14 samt ligestillingsloven, hvorfor vi anser forkerte tolkninger, som sker fordi eksempelvis forskere ikke klart gør opmærksom på forholdene

SPØRGSMÅL:
Hvordan er der med al venlighed og respekt tale om god videnskabelig praksis for børn og forældre m/k?

PKT 5. SÆRPRIS TIL MØDREHJÆLPEN
http://www.sfi.dk/pressemeddelelser-4599.aspx?PID=9206&M=NewsV2&Action=1&NewsId=4589

Foreningen Far ønsker mødrehjælpen tillykke med den seneste SFI særpris. Vi gør for god ordens skyld befolkningen, pressen og politikerne opmærksom på, at Foreningen Far som må anses at have den markant bedste empiri på børn og fædre området ikke har modtaget henvendelser fra SFI for vurdering og det fortsat er uklart hvad "Mødrehjælpen har formået at skabe et unikt kredsløb mellem at inddrage forskningsmæssig viden, bruge den til udvikling af dokumentation og samtidig bruge dokumentationen som dialogredskab" dækker over. Skyldes det derudover at man kun har data for mødre / bopælsforældre i Danmark? hvor og hvornår har SFI klart oplyst befolkningen, pressen og politikerne om dette.

SPØRGSMÅL:
Hvordan er der med al venlighed og respekt tale om god videnskabelig praksis for børn og forældre m/k?

Det er oplyst af SFI at man kan klage til rådet for videnskabelig uredelighed. Foreningen Far finder for god ordens skyld ikke, at det er frivillige menneskers opgave på et så vigtigt område, som repræsentativ forskning for alle danske børn og forældre. Har SFI ledelsen på baggrund af Foreningen Fars henvendelser undersøgt sagen eller vil det ske?

Foreningen Far gjorde som bekendt allerede i 2009 SFI ledelsen opmærksom på bekymringen for børn og forældre i Danmark og vi stiller i år 2015, det simple spørgsmål til SFI, hvordan er der med al venlighed og respekt tale om god videnskabelig praksis for børn og forældre m/k?

Vi har alle interesse i god familie forskning.

Relevant information

SFI Forskning I
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/88360

SFI Forskning II
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/86309

SFI Forskning III
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/86127


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire