Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/02-15   -   Pressemeddelelse

Påtaget uvidenhed fra Folketingets talerstol om fædre barsel

Foreningen Far spørger med smil på læben. Hvad bliver det næste? At de politiske ordfører ikke mener at begge forældre i kernefamilier skal modtage information om deres eget barn i e-boks? Eller at det var tilfældigt at Foreningen Far blev bedt om at udpege en kvinde til barselsudvalget, i stedet for en far med 6 måneders selvbetalt barsel, som ikke optræder i barsels statistikken?


Folketinget har afholdt debat om nyt barselsforslag med overførsel af barselsperioden til anden forælder for frit valg i familierne samt sorgorlov for fædre ved spædbarnsdød. Det blev en debat med påtaget uvidenhed i en sådan grad, at vi nok var mange der kryb tæer, da de politiske ordfører udtalte sig.

Der er i alle politiske partier markant behov for at kigge på en modernisering af familie lovgivningen og tekniske lovhindringer for beskyttelse af børn og borgere i alle familie former. Politikerne bør holde op med at tage danske børn som politiske gidsler i en stoleleg om taburetter i Folketinget - med påtaget uvidenhed.

Her er et par af dagens udtalelser:

Fatma Øktem (V):
"Som sagt er jeg enig med ordføreren i, at meget har rykket sig i den rigtige retning med hensyn til mænd og barsel og mænds aktive deltagelse i hjemmet osv., køkkenet for den sags skyld, rengøring, vi kan blive ved, og det går helt klart den rigtige vej. Vi havde en lukket høring, hvor jeg var med, hvor vi faktisk i Ligestillingsudvalget fik at vide af en forsker, at aldrig nogen sinde har danske mænd været mere sammen med deres børn, og i dag har danske fædre mulighed for at tage en del af den barsel, der er til deling - de 32 uger - så der er jo ikke noget i lovgivningen til hinder for, at de kan tage den. Vi ønsker ikke - jeg kan lige så godt understrege det, og det er fjerde gang, tror jeg, i min tid som ligestillingsordfører, at jeg er på talerstolen om øremærket barsel - og jeg gentager gerne: Vi ønsker ikke at ændre ordningen; vi synes, at den er fleksibel og den er god, som den er. "

Foreningen Far må med al venlighed og respekt trække grundigt på smilebåndet overfor Fatma Øktem og for 5. gang er det vist nu, gøre opmærksom på de lovhindringer, som hindrer fædre barsel og som Fatma Øktem bestemt godt kender til. I kerne familierne er familieøkonomien helt afgørende og den strukturelle måde vi i dag tænker barselslovgivningen på. Rigtig mange fædre der gerne vil holde barsel tvinges til at tage ferie, fri dage eller arbejder hjemme for at omgås hindringerne i barselslovgivningen og optræder derfor ikke i barsels statistikken.

Venstre har tidligere støttet 14 dages øremærket barsel, så et argument om ingen øremærkning er jo ikke sagligt og lovforslaget handlede ikke om øremærkning, men overførsel af barsel mellem forældrene for frit valg i familierne. I de moderne familier ved venstre og Fatma Øktem såvel som hendes forgængere under Minister tiden bestemt også godt, at barselsbekendtgørelsens §8 stk. 2 giver alle barsels dagpengene til mor, hvis forældrene ikke er enige. Venstre ved godt at fædre der gerne vil på barsel ikke kommer det, hvis arbejdsgiveren eller mor ikke ønsker det, og der er trods alt en fornuftig grund til lavere barselstal for fædre i Danmark end resten af Norden og branchespecifikt.

Man må derfor spørge Venstre og Fatma Øktem hvad vi gør ved alle de gode erhvervsledere og arbejdstagere, som i Danmark skal bidrage til vækst og beskæftigelse, når Venstre tager børnene fra dem, og blandt andet skaber et skilsmisse Danmark, hvor flest forældre i dag går fra hinanden før barnet fylder 3 år. Det er synd for alle - familierne, erhvervslivet, samfundet - og mest af alt børnene. Forældre har hver dag flere sygedage, mister motivationen og troen på retssikkerheden i Danmark og der er forældre i dag som flytter fra Danmark fordi de møder en mur.

Kernefamilierne opdager det først, når de står midt i situationen og barnet samt den ene forælder står fuldstændig uden basal retssikkerhed og mennesker rettigheder i Danmark. Venstre og Fatma Øktem taler udenom de fantastiske fædre og rolle modeller, som hver dag gerne vil have barsel og for hvem det til tider kan være livsvigtigt for barnet at have barsel med far. Så ærligt talt venstre og Fatma Øktem vi tillader jo heller ikke at kvinder læser på universitetet i Danmark uden at de må gå til eksamen. Det var i vores dagligdag med fantastiske danske børn og fædre en hån - og påtaget uvidenhed - overfor gode danske familier og glade børn, at udtale "der er jo ikke noget i lovgivningen til hinder for ,at de kan tage det" fra Folketingets talerstol.


Pia Adelsteen (DF):
"Jeg kan i hvert fald ikke se pointen med det. Det skal jeg ærligt indrømme. For hvis man som mand ude i det lille hjem meget, meget gerne vil have noget barsel, synes jeg ærlig talt, at diskussionen hører hjemme inden for hjemmets fire vægge og ikke her. Det er ikke nogle andre, der skal bestemme det. Jeg ved godt, at der åbenbart er nogle, der synes, at mænd er så store vatnisser, at den diskussion kan de ikke tage derhjemme, så det må vi hellere beslutte, for så har de i hvert fald retten. Men det anser jeg altså ikke mænd for at være, og det håber jeg da heller ikke er tilfældet. Så jeg tror godt, de kan tage diskussionen ude i hjemmene."

Ærlige indrømmelser er godt, men Dansk Folkeparti kan simpelthen ikke se pointen? .... Ja den er jo så svær, måske DF så i stedet skulle have taget det møde med Foreningen Far eller bare ringet, da vi hverdag oplever alle børn, fædre og familieformer i Danmark, herunder også de børn og fædre der pga. dansk familielovgivning forhindres i en kærlig og positiv tilknytning. Det er heldigvis sådan at man i Danmark i dag kan være både erhvervsleder, iværksætter, jægersoldat, springe i faldskærm eller dykke 30 meter under havet og samtidig sige at man elsker sine børn over alt på jorden - for det gør fædrene vitterlig. Sagen er bare Dansk Folkeparti, at børn og fædre har ingen som helst retssikkerhed og den forældede struktur i dansk familielovgivning, herunder barselslovgivningen, er direkte skadende for det kærlige og positive bånd mellem børn og fædre i Danmark år 2015. De opdager det først når det er for sent, selvom de har været ligeværdige i familierne og gerne vil tage ansvar for deres børn.

Foreningen Far troede faktisk dansk folkeparti om nogen støttede retssikkerheden for danske børn og borgere for det er hvad det handler om. Alle danske børn og borgere. Tag forbi Brian som lige nu står i kulden og demonstrere på Christiansborg Slotsplads. Han var skolelærer og blev sat fuldstændig ud af sit spædbarns liv i 2 år pga. fejl, forskelsbehandling og forældet dansk familielovgivning. Myndighederne bragte barnets sunde opvækst i fare og efter 2 år står Brian nu og må gå fra hus og hjem, fordi ingen dækker tab af arbejdsfortjeneste, advokatudgifter, ophold, transport, ekstra støtte eller psykiske men for barn og far, som følge af fejl, forskelsbehandling og lovhindringer i dansk familielovgivning.


Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen):
"Jeg tror ikke, man kan påstå, at jeg afslører nogen stor hemmelighed, når jeg siger, at regeringen har drøftet spørgsmålet om øremærket barsel til fædre indgående. Men regeringen traf i efteråret 2013, da også SF var en del af regeringen, ud fra en samlet politisk beslutning, at øremærkning af orlov til fædre ikke var den bedste løsning i Danmark. Ofte bliver orlovsreglerne i Norge og Sverige nævnt som skoleeksempler i forhold til fædres brug af barselsorlov, og det kan selvfølgelig også være besnærende. Men jeg tror, at man kan sige det på den måde, at vi ikke bare kan gøre, som man gør i Sverige. Man kan ikke lave en en til en-sammenligning mellem Danmark og så de svenske og norske regler. "

"Øremærket orlov til mænd i de to lande blev nemlig indført, i forbindelse med at barselsvilkårene i vidt omfang blev forbedret og dermed også udvidet. Det betød, at familier ikke oplevede nogen forringelse af deres eksisterende vilkår, tværtimod. I Danmark har vi allerede i dag en lang periode med ret til barselsdagpenge - det tror jeg de fleste i Folketinget er enige om. Vi havde mulighed for at ændre tilgangen til barselsorlov og i højere grad øremærke orlov til fædre, da den daværende regering i 2002 udvidede orlovsperioden, men det valgte man så ikke at gøre. "

"Regeringen finder, at den nuværende orlovsperiode på 52 uger med barsels dagpengene er en passende periode, og det har vi så ikke for nuværende planer om at ændre på. Regeringen ser en risiko for, at familierne samlet set vil tage mindre orlov sammen med deres børn end i dag, hvis en del af retten til forældreorlov med barsels dagpengene øremærkes til fædre, uden at der samtidig sker en udvidelse af den samlede orlovsperiode. Det har ikke været regeringens intention, at børnene og familierne skulle risikere at ende med at betale prisen for en øremærket barsel. "

"Jeg har stor sympati for forslagsstillernes ønske om, at barselsorlov gøres mere enkel og gennemskuelig, for reglerne er komplicerede. Men så skal man selvfølgelig også huske på, at den store fleksibilitet, som reglerne giver mulighed for, og som jeg tror mange familier er meget glade for, jo er en del af forklaringen på, at reglerne er komplicerede. Men jeg ser gerne, og vi skal gerne være med til at deltage i en diskussion om, at vi kan forenkle nogle af reglerne, næste gang vi skal revidere barselsorloven."

"Så er det jo rart at kunne afslutte med et glædeligt budskab, nemlig at overenskomstparterne på det statslige og det kommunale område er blevet enige om at give fædre en ekstra uges løn under barselsorlov. Det synes jeg viser, at parterne både kan og vil løfte opgaven, der ligger i gradvis at forbedre vilkårene i overenskomsterne. Jeg kan oplyse, at jeg allerede har modtaget den første ansøgning om dispensation fra ligebehandlingsprincippet, som overenskomstparterne efter ligebehandlingsloven skal indgive, og det vil jeg, som jeg også tidligere har tilkendegivet på et samråd, se positivt på. Ansøgningen vil nu blive hastebehandlet i Beskæftigelsesministeriet, så overenskomstresultatet kan sendes til afstemning hos medlemmerne, og det synes jeg faktisk er meget, meget positivt. Derfor skal jeg også præcisere til slut, at regeringen ikke kan støtte det fremsatte beslutningsforslag."

Kære Minister Forslaget handlede om 3 måneder barsel til begge forældre med mulighed for overførsel. Så hvorfor al den snak om forslaget i regeringsgrundlaget, som regeringen afviste før barselsudvalget var færdig med deres arbejde og havde godkendt barselsrapporten. Hvorfor omtales det faktiske forslag med overførsel ikke i indledningen.

Det er vel derudover interessant at vurdere om man kan fravige ligestillingsprincippet på et forslag som i den grad forskelsbehandler børn i forhold til fædre og mødre - og ikke giver dem samme barselsperiode med frit valg for begge forældre i familierne. Samtidig er det måske værd for Ministeren at undersøge hvorfor Foreningen Far blev påkrævet at udpege en kvinde til barselsudvalget i stedet for en far med 6 måneder selvbetalt barsel og erfaring, som ikke optræder i barsels statistikken. Dette samtidig med at der blev udpeget 4 mor og barn organisationer, men kun 1 far og barn organisation i barselsudvalget og ikke blev brugt dispensation. Interessant er det også at børns vilkår som er en privat interesseorganisation for hovedsagligt børn og mødre med problemer, støttede regeringen. For børns vilkår mødte slet ikke op til møderne i barselsudvalget, selvom de udtalte sig efterfølgende på området.

Senest har det derudover vist sig i svar til folketinget at ingen har statistikken over børns forældremyndighed under 18 år, selvom samme organisation udsendte flotte brochurer om forældremyndighed til alle politikerne.

Man må sige at vi på barselsområdet oplever eventyret om kejserens nye klæder.Foreningen Far opfordre politikerne til at holde op med at tage danske børn som politiske gidsler i en stoleleg om taburetter i Folketinget. Tal sagligt fra Folketingets talerstol og påtag jer det politiske ansvar for en modernisering af den forældede familie lovgivning i trit med samfundsudviklingen i arbejdslivet, på uddannelsesområdet og i familierne. Det handler om positivt samarbejde.

Hvad bliver venligst ellers det næste? At politikerne ikke mener at begge forældre i kernefamilier skal modtage information om deres eget barn i e-boks? Eller at det var tilfældigt at Foreningen Far blev bedt om at udpege en kvinde til barselsudvalget i stedet for en far med 6 måneders selvbetalt barsel, som ikke optræder i barsels statistikken?


Relevant information

Alle indlæg
http://www.ft.dk/samling/20141/beslutningsforslag/b48/beh1-55/forhandling.htm?startItem=-1#alleindlaeg

Beslutningsforslag
http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2015/02/To%20beslutningsforslag%201,-d-,%20behandles.aspx

25 eksempler på forskelsbehandling
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/90057


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire