Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/09-15   -   Pressemeddelelse

Europarådet vil sikre fuld ligestilling i familielivet

Europarådet er kommet med en markant og klar udmelding til alle de Europæiske lande og kommissionen. Tiden er inde til at sikre fuld ligestilling i familierne for Europæiske børn og borgere, og fjerne enhver form for diskrimination af børn og borgere i forhold til familie former og fædre i national og Europæisk lovgivning.


Vi har konsekvent fremmet ligestillingen på arbejdspladsen og den private sfære, men på familie området er der behov for at sikre ligestillingen mellem forældrene fremmes fra det øjeblik barnet bliver født. Inddragelsen af begge forældre i barnets opvækst er til gavn for barnets sunde og positive udvikling. Faderens rolle til børnene, herunder meget små børn, skal anerkendes. Fælles forældremyndighed indebærer at forældrene har rettigheder, pligter og ansvar over deres børn, men faktum er, at fædre i hele Europa står over for love, praksis og fordomme, der til tider fratager dem og barnet for en god og positiv relation i livet.

Europarådet påpeger at respekt for familielivet er en grundlæggende rettighed nedfældet i artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention og talrige internationale juridiske instrumenter. For en forælder og barn, er evnen til at være sammen, en vigtig del af familielivet. Forældre-barn separation har uoprettelige virkninger på deres forhold, hvorfor en sådan adskillelse kun bør pålægges af en domstol, og kun undtagelsesvist må ske, da det medfører alvorlige risici for barnet. Europarådet finder at dette er en naturlig afspejling af de sociologiske ændringer, der har fundet sted i løbet af de sidste halvtreds år i forhold til familie former og ligeværdigheden i familierne.

Europarådet har udarbejdet en resolution med fuld ligestilling i forhold til forældre som lever sammen eller hver for sig, gode fædres beskyttelse i lovgivningen, ansvar og rettigheder, barsel for barnet med begge forældre samt fordeling af sociale udgifter efter faktisk behov.

Foreningen Far anbefaler i samarbejde med 25 forældreorganisationer i Europa at man på Europæisk og nationalt plan gennemfører anbefalingerne og desuden er opmærksom på at offentlige skrivelser med digital post og digitale adgange skal sendes automatisk til begge forældre, da det giver en stor offentlig besparelse for samfundet og skaber markant borgertilfredshed. Der bør desuden indføres familiegrupper ved barnets fødsel til gavn for familien og i alvorlige sager som er få samlet set om børn skal der ske ligeværdig sikring af barnet i domstolsregi. Undersøgelser i flere lande viser at over 1/3 af volden i hjemmet foretages af mor og ikke far.

I Danmark træder den såkaldte chikane pakke i kraft 1. oktober 2015. Et første lille skridt for barnet. Chikanepakken indeholde 6 tiltag som sender et signal til forældrene om samarbejde og ansvarlighed som forældre. Lovændringen i Danmark medfører blandt andet mødepligt i børnesager, hurtigere afgørelser om samvær, fælles ferieregler og mere mægling. Politikerne i Danmark har dog behov for at fortsætte det positive samarbejde og for alvor sikre frihed, lige muligheder og samme retssikkerhed for alle danske børn og borgere.

Vi står i Danmark med forældet familie lovgivning fra 1900 tallet, som ligger i mere end 9 forskellige ministerier uden koordination. Vi står med et alt for komplekst offentligt system, som diskriminerer børn og forældre der lever ligeværdigt og i moderne familie former eller når far er primær forælder. Der er i praksis i det nuværende familie system ikke mulighed for retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6 eller tale om respekt for familielivet i henhold til artikel 8.

Det handler om respekt for mennesker, ordentlighed og positiv forældreadfærd baseret på frihed, lige muligheder og samme retssikkerhed for alle børn og borgere.

Relevant information

Europarådet nyhed
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5764&lang=2&cat=135

FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i DK
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/94623

Tale i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/96031


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire