Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/09-12 - Pressemeddelelse

Active NS har givet mere homogen gylle, bedre flydelag samt lettere tømning af gyllelagunen

- derfor er svineproducent Jacob Svendsen, Pæregård, Østerlars, ganske godt tilfreds, da gyllehåndteringen er blevet meget lettere.Jacob Svendsen er uddannet landmand i 2005 med afsluttende modul 3 og 4. Samme år købte han en planteavlsgård, hvorpå han i 2007 byggede en helt ny svinegård - ..

19/03-12 - Pressemeddelelse

Nu skal gyllelugten minimeres på Samsø

Samsø Korn havde den 23. februar inviteret husdyrproducenterne på Samsø til et orienteringsmøde omkring Active NS, som er et produkt, der bl.a. kan reducere gyllelugten. Der var stor opbakning til at forsøge at reducere lugtgenerne, specielt omkring udbringningen af gyllen. Derfor vil man nu af..

01/03-12 - Pressemeddelelse

Det lugter ikke af meget på Brandstrupgaard efter at de er begyndt at bruge Active NS

Hvis vi kører gylle ud om morgenen efter at naboen er taget på arbejde og er færdige inden han når hjem, opdager han det ikke, siger Bent Pedersen. Svineproduktion og biogasanlægBent Pedersen, Rødkærsbro, driver Brandstrupgaard, med en besætning bestående af 1.550 søer med en årlig produk..

01/03-12 - Pressemeddelelse

Thorsø Miljø- og Biogas præsterede sidste år den højeste gasproduktion nogensinde

Sagt på godt jysk, så har Active NS ikke gjort vores gasproduktion mindre, siger driftsleder Anders H. Nedergaard med et lunt smil.Fra idé til handlingThorsø Miljø- og Biogas blev etableret i 1994, da der på det tidspunkt i landbruget skulle investeres i miljøforbedringer i form at udvidet ta..

23/01-12 - Pressemeddelelse

Det bliver bedre og bedre dag for dag - siger en tilfreds landmand!

Derfor glæder svineavler Claus Petersen sig til foråret, hvor gyllelagunen skal tømmesDet startede med en testSvineavler Claus Petersen er indehaver af Maaling Avl & opformering, som er en svineavlsbesætning på Broagerland i Sønderjylland. Bedriften har ni ansatte og er på 975 søer hvoraf ca..

23/01-12 - Pressemeddelelse

ACTIVE NS stabiliserer gasproduktionen

Driftsleder Flemming Kristensen har stabiliseret og øget gasproduktionen efter at Blåhøj Energiselskab er begyndt at tilsætte ACTIVE NS i fortanken.Biogasproduktion kræver at alt fungerer perfekt Blåhøj Energiselskab er opbygget som et biogasanlæg med tilhørende motorgeneratoranlæg, som pr..

21/11-11 - Pressemeddelelse

Optimal biogasproduktion opnås med lige dele perfektionisme og fingerspidsgefühl

Blåhøj Energiselskab A.m.b.A. blev opført i 1996 og sat i drift i 1997. Andelshaverne er varmeforbrugerne og gylleleverandørerne i lokalområdet. Den daglige drift varetages af en bestyrelse, en drifts­leder samt en driftsassistent. Selskabets formål er at levere miljøvenlig produceret varm..

01/04-11 - Pressemeddelelse

Nyt internationalt samarbejde om gyllehåndtering

Kendt branchemand er på vej med nyt gyllehåndteringsprodukt til dansk landbrug og biogasvirksomheder.Den branchekendte gylleekspert Karl Erik Molbech er klar til at lancere et nyt produkt til gyllehåndtering. Det nye produkt hedder Active NS og henvender sig til den animalske produktion i dansk l..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire